Arhiva 2020.


 

Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII – broj 17.

GRADSKO VIJEĆE

GRADONAČELNIK

OSTALO

 

Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 23. prosinca 2020.

Godina VII – broj 16.

GRADSKO VIJEĆE

 

Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.

Godina VII – broj 15.

GRADONAČELNIK

 

Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. studenoga 2020.

Godina VII – broj 14.

GRADSKO VIJEĆE

 

Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.

GRADSKO VIJEĆE

GRADONAČELNIK

 

Datum tiskanog izdanja: Petak, 28. kolovoza 2020.

Godina VII – broj 12.

GRADONAČELNIK

KD AUTOTROLEJ d.o.o.

 

Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII – broj 11.

GRADSKO VIJEĆE

 

Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. srpnja 2020.

Godina VII – broj 10.

GRADONAČELNIK

 

Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. lipnja 2020.

Godina VII – broj 9.

GRADONAČELNIK

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA RIJEKE

 

Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII – broj 8.

GRADSKO VIJEĆE

GRADONAČELNIK

 

Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 6. svibnja 2020.

Godina VII – broj 7.

OSTALO

 

Datum tiskanog izdanja: Petak, 24. travnja 2020.

Godina VII – broj 6.

GRADSKO VIJEĆE

GRADONAČELNIK

 

Datum tiskanog izdanja: Petak, 17. travnja 2020.

Godina VII – broj 5.

GRADSKO VIJEĆE

 

Datum tiskanog izdanja: Utorak, 31. ožujka 2020.

Godina VII – broj 4.

GRADONAČELNIK

 

Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 11. ožujka 2020.

Godina VII – broj 3.

GRADONAČELNIK

KD KOZALA d.o.o.

 

Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII – broj 2.

GRADSKO VIJEĆE

GRADONAČELNIK

 

Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 6. veljače 2020.

Godina VII – broj 1.

GRADONAČELNIK

TD RIJEKA plus d.o.o.