GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 23. prosinca 2020.

Godina VII - broj 16.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2021. godinu za:

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

 

 

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI
     UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

 

Članak 2.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 21.064.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 12.328.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 1.171.000,00 kuna, naknade za koncesije u iznosu od 400.000,00 kuna, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 150.000,00 kuna, fondova EU u iznosu od 3.534.000,00 kuna te donacija u iznosu od 3.481.000,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

4.100.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

619.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

3.481.000,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

965.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

150.000,00

2.2.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

2.3

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

150.000,00

2.4.

Izvor financiranja: proračun Grada

265.000,00

3.

Labinska ulica – pristup RIO

3.645.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

3.645.000,00

 

 

4.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

1.717.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.717.000,00

5

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)

3.137.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

3.137.000,00

6.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

6.235.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.995.000,00

6.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

906.000,00

6.3.

Izvor financiranja: fondovi EU

3.334.000,00

7.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima

 

150.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

150.000,00

 

 

 

8.

Sveukupno nerazvrstane ceste

19.949.000,00

8.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

11.413.000,00

8.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.171.000,00

8.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

3.481.000,00

8.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

8.5.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

150.000,00

8.6.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

3.334.000,00

 

2. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Labinska ulica – pristup RIO

255.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

255.000,00

2.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)

200.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

360.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

160.000,00

3.2.

Izvor financiranja: fondovi EU

200.000,00

4.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima

100.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

 

 

 

5.

Sveukupno javna rasvjeta

915.000,00

5.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

715.000,00

5.2.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

200.000,00

 

 3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

200.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

200.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

 

 

 

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U
     UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

 

Članak 3.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 16.291.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 5.500.000,00 kuna te proračuna Grada u iznosu od 10.791.000,00 kuna kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

150.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

150.000,00

2.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

1.061.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.061.000,00

3.

Prometnice i promet

250.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

250.000,00

4.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

569.000,00

4.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

569.000,00

5.

Trsat – Sveučilišna avenija 

100.000,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

100.000,00

6.

Trsat – ceste

172.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

172.000,00

 

 

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

2.302.000,00

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.211.000,00

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.091.000,00

 

2. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

189.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

189.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

189.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

189.000,00

 

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

12.500.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

3.000.000,00

1.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

9.500.000,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

50.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

50.000,00

3.

Obalna šetnica zapad

150.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

150.000,00

 

 

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

12.700.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

3.000.000,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

9.700.000,00

 

4. Groblja

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Izgradnja općih polja na CGG Drenova

1.100.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.100.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno groblja

1.100.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.100.000,00

 

 

 

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE
       REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

 

 

Članak 4.

 

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 2.372.000,00 kuna, financirat će se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 2.372.000,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupne ceste na Donjoj drenovi-Vrhak, Brca, proširenje i produženje

 

100.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

2.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

116.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

116.000,00

3.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje

356.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

356.000,00

4.

Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje

100.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

5.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje, proširenje i produženje

1.500.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.500.000,00

 

 

 

6.

Sveukupno nerazvrstane ceste

2.172.000,00

6.1

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

2.172.000,00

 

2. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje

200.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

200.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

 

 

 

Članak 5.

 

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu koji se nalazi u prilogu (Prilog I).

 

 

Članak 6.

 

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 39.727.000,00 kuna.

 

Članak 7.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/143
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Prilog I – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu