GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

I Z M J E N E
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 10.459.200,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 7.604.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 218.000,00 kuna, fondova EU u iznosu od 268.000,00 kuna, donacija u iznosu od 1.341.700,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 1.027.500,00 kuna, kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

1.879.200,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

827.500,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

1.051.700,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

150.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

150.000,00

3.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

50.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

4.

Labinska ulica – pristup RIO

250.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

250.000,00

5.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

6.674.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

5.356.500,00

5.2.

Izvor financiranja: komunalna naknada

1.027.500,00

5.3.

Izvor financiranja: donacije

290.000,00

6.

Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)

576.520,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

576.520,00

7.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

438.782,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

160.000,00

7.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

68.000,00

7.3.

Izvor financiranja: fondovi EU

210.782,00

 

 

 

8.

Sveukupno nerazvrstane ceste

10.018.502,00

8.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

7.220.520,00

8.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

218.000,00

8.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

1.341.700,00

8.4.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

210.782,00

8.5.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

1.027.500,00

  

  1. Javna rasvjeta

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

260.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

260.000,00

2.

Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)

123.480,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

123.480,00

3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

57.218,00

3.1.

Izvor financiranja: fondovi EU

57.218,00

 

 

 

4.

Sveukupno javna rasvjeta

440.698,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

383.480,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

57.218,00”

 

 

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 38.140.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.540.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 30.342.600,00 kuna, naknada za koncesije u iznosu od 401.000,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 5.856.400,00 kuna kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

280.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

280.000,00

2.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

1.376.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

710.000,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

265.000,00

2.3.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

401.000,00

3.

Prometnice i promet

250.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

250.000,00

4.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

150.000,00

4.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

150.000,00

5.

Martinkovac – ceste i javne površine

450.000,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

450.000,00

6.

Trsat – ceste

354.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

354.000,00

 

 

 

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

2.860.000,00

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

990.000,00

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.469.000,00

7.3.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

401.000,00

 

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

33.730.000,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

28.443.600,00

1.2.

Izvor financiranja: komunalna naknada

5.286.400,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

300.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

300.000,00

3.

Obalna šetnica zapad

130.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

130.000,00

 

 

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

34.160.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

28.873.600,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

5.286.400,00

 

3. Javna rasvjeta

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

70.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalna naknada

70.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

70.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

70.000,00

 

4. Groblja

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova

550.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

550.000,00

2.

Izgradnja općih polja na CGG Drenova

500.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalna naknada

500.000,00

 

 

 

3.

Sveukupno groblja

1.050.000,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

550.000,00

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

500.000,00” 

 

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 8.316.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 2.056.000,00 kuna, donacija u iznosu od 1.591.900,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 4.668.100,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

 

 

1.

Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje

5.577.000,00

1.1.

Izvor financiranja: donacije

1.591.900,00

1.2.

Izvor financiranja: komunalna naknada

3.985.100,00

2.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, proširenje i produženje

100.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

3.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

116.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

116.000,00

4.

Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, proširenje

50.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

5.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje

320.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

320.000,00

6.

Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje

270.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

270.000,00

 

 

 

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

6.433.000,00

7.1

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

856.000,00

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

1.591.900,00

7.3.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

3.985.100,00

 

2. Javna rasvjeta

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Rekonstrukcija Opatijske ceste

683.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalna naknada

683.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

683.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

683.000,00

 

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje šetnice ispod TN Costabella

1.200.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.200.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

1.200.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.200.000,00”

 

 

Članak 4.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 56.915.200,00 kuna.”

 

Članak 5.

 

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu iz članka 5. Programa mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

 

Članak 6.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/20-01/70
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu