GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE
Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2020. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2020. godini (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19) – u daljnjem tekstu: Plan, članak 2. mijenja se i glasi:

″Komunalni prioriteti za pojedine mjesne odbore na području Grada Rijeke i visina potrebnih financijskih sredstava, utvrđuju se kako slijedi:

1

MO BANDEROVO
UKUPNO:

6.875,00

1.1

Postava usporivača prometa u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnih brojeva 30 i 40

4.375,00

1.2

Djelomična sanacija nogostupa u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 3 do kućnog broja 7, u Ulici Uspon Ladislava Tomee od kućnog broja 1 do kućnog broja 5 i na raskrižju Ulice Braće Branchetta i Ulice Uspon Ladislava Tomee

2.500,00

2

MO BRAJDA – DOLAC
UKUPNO:

57.355,00

2.1

Tehnička priprema za uređenje parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11

20.000,00

2.2

Djelomično uređenje parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11

17.355,00

2.3

Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15

20.000,00

3

MO BRAŠĆINE – PULAC
UKUPNO:

20.938,00

3.1

Sanacija zida u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 37

1.875,00

3.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 12

2.969,00

3.3

Ispitivanje mogućnosti preregulacije prometa u dijelu Ulice Drenovski put od spoja sa Kvarnerskom ulicom do kućnog broja 2a u Ulici Drenovski put

10.000,00

3.4

Postava ležećih policajaca u Ulici Lukovići kod dječjeg parka

3.125,00

3.5

Postava lampe u Ulici Drenovski put preko puta kućnog broja 11

2.969,00

4

MO BULEVARD
UKUPNO:

1.875,00

4.1

Uređenje prostora oko drvoreda i cestovnog rubnjaka u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od početka ulice do kućnog broja 29

1.875,00

5

MO CENTAR – SUŠAK
UKUPNO:

7.678,00

5.1

Uklanjanje vegetacije sa stjenskog pokosa u ulici Trsatske stube kod kućnog broja 5

7.678,00

6

MO DRENOVA
UKUPNO:

106.200,00

6.1

Sanacija oborinskih voda u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 28 A

1.875,00

6.2

Sanacija kolnika u Ulici Brune Francetića između kućnih brojeva 28 i 28 A

1.875,00

6.3

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu u ulici Brune Francetića – pravac grad

60.000,00

6.4

Sanacija kolnika u Ulici Stanka Frankovića prema raskrižju s Ulicom Drenovski put

2.500,00

6.5

Izrada projekta za usporavanje prometa u ulici Drenovski put od raskrižja s Ulicom Brune Francetića do kućnih brojeva 105 i 107 u Ulici Drenovski put

7.000,00

6.6

Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 21

450,00

6.7

Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta na području Mjesnog odbora Drenova

30.000,00

6.8

Sanacija kolnika u Ulici Stanka Frankovića od kućnog broja 11 do kućnog broja 31

2.500,00

7

MO GORNJA VEŽICA
UKUPNO:

23.125,00

7.1

Tehnička priprema za uređenje fitness parka u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20

23.125,00

8

MO GORNJI ZAMET
UKUPNO:

19.219,00

8.1

Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

2.500,00

8.2

Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Zametskog Korena

2.500,00

8.3

Uređenje nogostupa u Mosorskoj ulici zapadno od kućnog broja 2

2.500,00

8.4

Ugradnja usporivača prometa tipa “jastuk” u Ulici Josipa Mohorića kod kućnih brojeva 28 i 30

4.375,00

8.5

Ugradnja usporivača prometa tipa “ležeći policajac” s pratećom vertikalnom signalizacijom u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 14

4.375,00

8.6

Proširenje javne rasvjete u Ulici Brigača kod kućnog broja 1

2.969,00

9

MO GRBCI
UKUPNO:

13.363,00

9.1

Nastavak uređenja rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36

3.988,00

9.2

Ugradnja usporivača prometa tipa “ležeći policajac” u Ulici Josipa Mohorića kod kućnih brojeva 68 i 49A

4.375,00

9.3

Uređenje nogostupa na raskrižju Ulice Marije Grbac i Dražičke ulice

2.500,00

9.4

Uređenje nogostupa u Primorskoj ulici kod kućnih brojeva 20 i 3C

2.500,00

10

MO KANTRIDA
UKUPNO:

5.000,00

10.1

Sanacija asfalta i kolnika u Bujskoj ulici od kućnog broja 36 do crkve Sv. Antuna Padovanskog

2.500,00

10.2

Sanacija nogostupa u Bujskoj ulici nasuprot kućnom broju 21

2.500,00

11

MO LUKA
UKUPNO:

2.500,00

11.1

Postava dva pilomata u Zagrebačkoj ulici između kućnih brojeva 10 i 7A

2.500,00

12

MO OREHOVICA
UKUPNO:

3.750,00

12.1

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Petorice strijeljanih nasuprot kućnog broja 6

1.875,00

12.2

Sanacija kolnika u Ulici Petorice strijeljanih kod kućnog broja 2

1.875,00

13

MO PEĆINE
UKUPNO:

1.875,00

13.1

Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118

1.875,00

14

MO PEHLIN
UKUPNO:

11.875,00

14.1

Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Mihovilići sjeverno od Osnovne škole Pehlin

2.500,00

14.2

Postava usporivača prometa u Ulici Pletenci radi pojačanja sigurnosti pješaka

4.375,00

14.3

Mjestimična sanacija kolnika Ulice Pletenci

2.500,00

14.4

Mjestimična sanacija kolnika u Ulicama Blažićevo A, B, C i D

2.500,00

15

MO PODMURVICE
UKUPNO:

7.500,00

15.1

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu parkirališta u Cavtatskoj ulici između kućnih brojeva 1, 3 i 5

5.000,00

15.2

Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Plase od kućnog broja 11 prema Ulici Hahlić

2.500,00

16

MO PODVEŽICA
UKUPNO:

8.000,00

16.1

Izrada projekta nove regulacije prometa na raskrižju Ulice Andrije Peruča i Kvaternikove ulice

8.000,00

17

MO ŠKURINJSKA DRAGA
UKUPNO:

11.129,00

17.1

Uklanjanje nagnutih stabala iznad garaža i parkirališta u Ulici Mihačeva Draga između kućnih brojeva 1 i 3

11.129,00

18

MO TURNIĆ
UKUPNO:

2.500,00

18.1

Sanacija nogostupa u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 11

2.500,00

19

MO VOJAK
UKUPNO:

4.375,00

19.1

Izrada projekta obnavljanja postojećih vibro traka i postava novih duž gornjeg dijela Ulice Drage Šćitara

4.375,00

20

MO ZAMET
UKUPNO:

32.278,00

20.1

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Braće Monjac kod kućnog broja 5

2.278,00

20.2

Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta na području Mjesnog odbora Zamet

30.000,00

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

″Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Plana utvrđuju se u ukupnom iznosu od 347.410,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.″

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/129
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.