GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 25. veljače 2020.

Godina VII - broj 2.Na temelju članka 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti (″Narodne novine“ broj 127/14 i 116/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 15/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. veljače 2020. godine, donijelo je

 

 

AKCIJSKI PLAN
energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje
2020.-2022. godine

 

 

 *Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/20-01/6
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 20. veljače 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine