Arhiva 2022.

Godina V. – broj 1. Godina V. – broj 2. Godina V. – broj 3. Godina V. – broj 4. Godina V. – broj 5. Godina V. – broj 6. Godina V. – broj 7. Godina V. – broj 8. Godina V. – broj 9. Godina V. – broj 10. Godina V. – broj 11…. Read More

Arhiva 2023.

Godina V. – broj 1. Godina V. – broj 2. Godina V. – broj 3. Godina V. – broj 4. Godina V. – broj 5. Godina V. – broj 6. Godina V. – broj 7. Godina V. – broj 8. Godina V. – broj 9. Godina V. – broj 10. Godina V. – broj 11…. Read More

Arhiva 2017.

Godina III. – broj 1. Godina III. – broj 2. Godina III. – broj 3. Godina III. – broj 4. Godina III. – broj 5. Godina III. – broj 6. Godina III. – broj 7. Godina III. – broj 8. Godina III. – broj 9. Godina III. – broj 10. Godina III. – broj 11…. Read More

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More

GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću (u daljnjem tekstu: Grad) i SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE zastupan po predsjednici Božici Žilić i SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, zastupan po predsjednici Marini Cvitić (u daljnjem tekstu: Sindikat)   sklopili su 27. ožujka 2024. godine

Godina XI – broj 5. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. travnja 2024. godine.

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, koji zastupa gradonačelnik Marko Filipović (u daljnjem tekstu: osnivač), HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA, koje zastupa intendant dr.sc. Marin Blažević, GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA, koje zastupa  ravnateljica Magdalena Lupi Alvir, MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, kojeg zastupa ravnateljica Branka Benčić, MUZEJ GRADA RIJEKE, koji zastupa v.d. ravnatelja Mladen Urem, GRADSKA KNJIŽNICA… Read More

Godina XI – broj 3. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 20. ožujka 2024.

Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću (dalje u tekstu: Poslodavac), s jedne strane i SINDIKAT GRADSKE UPRAVE GRADA RIJEKE, Rijeka, Korzo 16, OIB: 59078335718, zastupan po predsjedniku Dejanu Mavrincu (dalje u tekstu: Sindikat), s druge strane, sklopili su dana 18. ožujka 2024. godine

Godina XI – broj 3. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 20. ožujka 2024.

Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke

Na temelju članka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, odnosno članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke, na sjednici Vijeća održanoj 02.11.2023. donosi

Godina XI – broj 1. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: 31. siječnja 2024. godine.

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, i JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu (u daljnjem tekstu: Poslodavac), i SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Frani Žudiću (u daljnjem tekstu: Sindikat), sklopili su… Read More

Godina XI – broj 1. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: 31. siječnja 2024. godine.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

Godina X – broj 18. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Kolektivni ugovor za zaposlene u Domu mladih Rijeka

GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću (u daljnjem tekstu: Grad) i SAMOSTALNI SINDIKAT U KOMUNALNIM I SRODNIM DJELATNOSTIMA HRVATSKE zastupan po predsjedniku Baldi Kovačeviću (u daljnjem tekstu: Sindikat) sklopili su 17. srpnja 2023. godine

Godina X - broj 13. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 31. kolovoza 2023.

Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More

GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću (u daljnjem tekstu: Grad) i SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE zastupan po predsjednici Božici Žilić i SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, zastupan po predsjednici Marini Cvitić (u daljnjem tekstu: Sindikat) sklopili su 28. lipnja 2023. godine

Godina X – broj 12. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu (u daljnjem tekstu: Poslodavac),  i SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Frani Žudiću,  (u daljnjem tekstu: Sindikat), sklopili su dana… Read More

Godina X – broj 12. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Sporazum o materijalnim i nematerijalnim pravima te visini osnovice za izračun plaće radnika zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu (u daljnjem tekstu: Poslodavac) i SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Frani Žudiću  (u daljnjem tekstu: Sindikat), dana 9. lipnja… Read More

Godina X – broj 10. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 15. lipnja 2023.

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, koji zastupa gradonačelnik Marko Filipović (u daljnjem tekstu: osnivač), HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA, koje zastupa intendant dr.sc. Marin Blažević, po punomoćnici Martini Radelji, poslovnoj ravnateljici, GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA, koje zastupa ravnateljica Magdalena Lupi Alvir, po punomoćnici Heleni Jurić, stručnoj suradnici za pravne poslove, MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, kojeg… Read More

Godina X - broj 7. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. travnja 2023.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo… Read More

Godina IX - broj 15. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću (dalje u tekstu: Poslodavac), s jedne strane i SINDIKAT GRADSKE UPRAVE GRADA RIJEKE, Rijeka, Korzo 16, OIB: 59078335718, zastupan po predsjedniku Dejanu Mavrincu (dalje u tekstu: Sindikat), s druge strane, sklopili su dana 8. srpnja 2022. godine  

Godina IX - broj 10. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Dodatak (4) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću  (u daljnjem tekstu: Grad) i SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, zastupan po predsjednici Božici Žilić (u daljnjem tekstu: Sindikat). i SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Iskri Vostrel Prpić (u daljnjem tekstu: Sindikat)   sklopili su dana 28. veljače 2022. godine   DODATAK… Read More

Godina IX - broj 5. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu (u daljnjem tekstu: Poslodavac),   i SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Goranu Hibleru,  (u daljnjem tekstu: Sindikat), sklopili su… Read More

Godina IX - broj 5. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022.godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine,… Read More

Godina VIII - broj 16. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, i JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu, (u daljnjem tekstu: Poslodavac), s jedne strane i SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Goranu Hibleru (u daljnjem tekstu:… Read More

Godina VIII - broj 11. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. srpnja 2021.

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke mr.sc. Vojku Obersnelu, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu, dipl inž. (u daljnjem tekstu: Poslodavac), SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Goranu Hibleru (u daljnjem tekstu: Sindikat), sklopili… Read More

Godina VIII - broj 5. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, zastupan po Gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu (u daljnjem teskstu Grad) i SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, zastupan po predsjednici Božici Žilić (u daljnjem tekstu: Sindikat) i   SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Boženi Strugar (u daljnjem tekstu: Sindikat)   sklopili su 22. prosinca 2020. godine  

Godina VIII - broj 2. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. veljače 2021.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo… Read More

Godina VII - broj 16. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 23. prosinca 2020.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je… Read More

Godina VI - broj 23. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 24. prosinca 2019.

Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka

GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu (u daljnjem tekstu: Grad) i SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE zastupan po predsjednici Božici Žilić i SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Boženi Strugar (u daljnjem tekstu: Sindikat)   sklopili su 14.11.2019. godine  

Godina VI - broj 21. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 3. prosinca 2019.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je… Read More

Godina V - broj 16. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

Dodatak Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka

GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu (u daljnjem tekstu: Grad) i SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE zastupan po predsjednici Božici Žilić i SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Boženi Strugar (u daljnjem tekstu: Sindikat)   sklopili su 17. rujna 2018. godine  

Godina V - broj 10. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: 2. listopada 2018.

Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka

GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu (u daljnjem tekstu: Grad)  i SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE zastupan po predsjednici Božici Žilić i SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Boženi Strugar (u daljnjem tekstu: Sindikat) sklopili su 4. prosinca 2017. godine  

Godina IV - broj 12. / OSTALO / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. prosinca 2017. godine, donijelo je  

Godina IV - broj 11. / GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je  

Godina III - broj 14. / GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

Godina II. - broj 13. / GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, koji zastupa gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel (u daljnjem tekstu: osnivač), HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA, koje zastupa intendant Oliver Frljić, GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA, koje zastupa ravnateljica Zrinka Kolak Fabijan, MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, koji zastupa ravnatelj Slaven Tolj, MUZEJ GRADA RIJEKE, koji zastupa ravnatelj Ervin Dubrović, GRADSKA KNJIŽNICA… Read More

Godina II. - broj 3. / OSTALO / Utorak, 13. travnja 2015.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

Godina I. - broj 14. / GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.