Datum tiskanog izdanja: Utorak, 28. ožujka 2023.

Godina X - broj 6.


Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2022. godinu

Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. ožujka 2023. godine donio je

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE
NA PODRUČJU GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU

 

 

 * Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
na području grada Rijeke za 2022. godinu nalazi se na dnu stranice”

 

 

KLASA: 024-02/23-01/35-34
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 27. ožujka 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2022. godinu

Odluka o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta

Na temelju članka 73. stavka 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (“Narodne novine” broj 152/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko -goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. ožujka 2023. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o izmjenama Odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko -goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. ožujka 2023. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o izmjenama Odluke o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke

Na temelju članka 21. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 14/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. ožujka 2023. godine, donijelo je

Continue reading

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu

Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. ožujka 2023. godine, donijelo je Continue reading