Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 1. travnja 2021.

Godina VIII - broj 6.


Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje KD Čistoća d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. ožujka 2021. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o početku postupka vrednovanja Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (“Narodne novine” broj 66/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. ožujka 2021. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o imenovanju članova Odbora za vrednovanje Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

Na temelju članka 10. Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (“Narodne novine” broj 66/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/31) Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. ožujka 2021. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o imenovanju članova Tima za vrednovanje Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

Na temelju članka 12. Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (“Narodne novine” broj 66/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. ožujka 2021. godine, donio je

  Continue reading

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (“Narodne novine” broj 4/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. ožujka 2021. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (“Narodne novine” broj 4/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. ožujka 2021. godine, donio je

  Continue reading

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2020. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. ožujka 2021. godine, donio je

  Continue reading