Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.


Odluka o određivanju javnih parkirališta s naplatom

Na temelju članka 14. i 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 9/19, 22/19 i 15/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. travnja 2024. godine, donio je Continue reading

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 17. stavka 4. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. travnja 2024. godine, donio je Continue reading

Odluka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavka 2. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23), članka 30. stavka 3. Statuta Gradskog kazališta lutaka Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. travnja 2024. godine, donio je Continue reading