Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 20. ožujka 2024.

Godina XI – broj 3.


Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2024. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. ožujka 2024. godine, donio je Continue reading

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gradsku imovinu

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za gradsku imovinu, Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. ožujka 2024. godine, donio je Continue reading

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, koji zastupa gradonačelnik Marko Filipović (u daljnjem tekstu: osnivač),

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA, koje zastupa intendant dr.sc. Marin Blažević,

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA, koje zastupa  ravnateljica Magdalena Lupi Alvir,

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, kojeg zastupa ravnateljica Branka Benčić,

MUZEJ GRADA RIJEKE, koji zastupa v.d. ravnatelja Mladen Urem,

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA, koju zastupa ravnatelj Niko Cvjetković, te

HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU, koji zastupa ravnatelj Edvin Liverić Bassani (u daljnjem tekstu: poslodavac)

 

i

 

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, koji zastupa glavni tajnik Domagoj Rebić  (u daljnjem tekstu: sindikat) Continue reading