Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.

Godina XI – broj 9.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), nakon prethodno provedenog postupka savjetovanja sa sindikatom, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. travnja 2024. godine, donio je Continue reading

Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka

Na temelju članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 37. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 47. stavka 1. i članka 49. stavka 1. i stavka 2. podstavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. travnja 2024. godine,  donio je Continue reading