Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. travnja 2023.

Godina X - broj 7.


Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, koji zastupa gradonačelnik Marko Filipović (u daljnjem tekstu: osnivač),

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA, koje zastupa intendant dr.sc. Marin Blažević, po punomoćnici Martini Radelji, poslovnoj ravnateljici,

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA, koje zastupa ravnateljica Magdalena Lupi Alvir, po punomoćnici Heleni Jurić, stručnoj suradnici za pravne poslove,

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, kojeg zastupa ravnateljica Branka Benčić, po punomoćnici Vilmi Bartolić, višoj kustosici,

MUZEJ GRADA RIJEKE, koji zastupa ravnatelj mr.sc. Ervin Dubrović,

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA, koju zastupa ravnatelj Niko Cvjetković, te

HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU, koji zastupa ravnatelj Edvin Liverić Bassani (u daljnjem tekstu: poslodavac)

i

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, koji zastupa glavni tajnik Domagoj Rebić, te

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, koji zastupa predsjednica Božica Žilić, po punomoćnici Ingrid Čavić, dopredsjednici sindikata, prema punomoći u privitku (u daljnjem tekstu: sindikat), sklopili su dana 29. srpnja 2022. godine, sljedeći

  Continue reading

Odluka o razrješenju člana i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Na temelju članka 23. stavka 2. i članka 67. stavka 2. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. ožujka 2023. godine donio je

Continue reading

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Na temelju odredbe članka 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 4. travnja 2023. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. travnja 2023. godine, donijelo je

Continue reading