Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 7. veljače 2022.

Godina IX - broj 2.


Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine

Na temelju Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategije razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. -2027., verzija 2.0. i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. veljače 2022. godine, donio je

Continue reading

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama DDD od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2022. godini

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 – RUSRH, 130/17,114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. veljače 2022. godine, donio je

Continue reading