Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.


Poslovnik o radu Koordinacije za izradu i provedbu Strategije Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine

Na temelju Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14), Odluke o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka (Klasa: 011-01/15-02/4; Urbroj: 538-06-1-2/015-15-6 od 21.09. 2015.) i članka 5. Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka zaključenog 27.11.2015., Koordinacija za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine, na sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine, donosi

Continue reading