Četvrtak, 10. ožujka 2016.

Godina III - broj 5.


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje

              Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 15. stavka 3. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15) Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. ožujka 2016. godine, donio je

Continue reading