Datum tiskanog izdanja: Petak, 10. ožujka 2023.

Godina X - broj 5.


Odluka o razrješenju ravnatelja Muzeja grada Rijeke

Na temelju članka 38. i članka 44. stavka 2. točke 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavaka 3. i 4. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 29. stavka 2. točke 2. Statuta Muzeja grada Rijeke te članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. ožujka 2023. godine, donijelo je  Continue reading