Datum tiskanog izdanja: Petak, 4. lipnja 2021.

Godina VIII - broj 9.


I. Dopuna potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu

         REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
           Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze
KLASA: 342-01/20-01/129
URBROJ: 2170/1-07-02/6-21-6
Rijeka, 27. svibnja 2021.

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u predmetu usklađenja I. Dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu na području Grada Rijeke s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/20) izdaje

  Continue reading