Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. veljače 2021.

Godina VIII - broj 2.


Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, zastupan po Gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu (u daljnjem teskstu Grad)

i

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, zastupan po predsjednici Božici Žilić (u daljnjem tekstu: Sindikat) i

 

SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Boženi Strugar (u daljnjem tekstu: Sindikat)

 

sklopili su 22. prosinca 2020. godine

  Continue reading