Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. siječnja 2021.

Godina VIII - broj 1.