ISPRAVCI / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. siječnja 2021.

Godina VIII - broj 1.Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u tekstu Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine objavljenom u „Službenim novinama Grada Rijeke” broj 15 od 21. prosinca 2020. godine, te se daje

 

 

 

I S P R A V A K
Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

 

 

 

 

U članku 2. Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/20) umjesto broja: „5,17″ treba stajati broj: „15,17“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2170-01-16-00-21-1
Rijeka, 7. siječnja 2021.

 

 

 

U R E D   G R A D A

Pročelnica

Ureda Grada

Verena Lelas Turak, v.r.