Datum tiskanog izdanja: Petak, 28. kolovoza 2020.

Godina VII - broj 12.


Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj 125/19), članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. srpnja 2020. godine, donio je sljedeću

  Continue reading