Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.


Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

            Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (“Narodne novine” broj 28/18) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17), Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. svibnja 2018. godine, donio je Continue reading

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

            Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (“Narodne novine” broj 28/18) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17), Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. svibnja 2018. godine, donio je Continue reading

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu

            Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13, “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. svibnja 2018. godine, donio je Continue reading