GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 5.Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 18/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2024. godine, donijelo je

 

Detaljni plan raspodjele

financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba

u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu

 

Članak 1.

 

Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele) utvrđuje se raspodjela sredstava po aktivnostima i korisnicima.

Tablični prikaz Detaljnog plana raspodjele iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

 

Ovaj Detaljni plan raspodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/32

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 28. ožujka 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v. r.

 

DETALJNI PLAN RASPODJELE

FINANCIJSKIH SREDSTAVA UNUTAR PROGRAMA JAVNIH POTREBA

U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU

 

Naziv korisnika

Osnovna i potanja namjena

Plan za  2024.

1

2

PROGRAM:

JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

270.700,00

AKTIVNOST:

OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE

160.600,00

ASTRONOMIJA

Akademsko astronomsko društvo ”Rijeka”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Predavanja, promatranja i radionice učenika OŠ i SŠ

Mali edukativni programi

8.000,00

8.000,00

5.800,00

1.300,00

900,00

EKOLOGIJA

Udruga informacija za ekologiju – INECO

Cjelogodišnja programska djelatnost

Radionica održive mode

Izrada ekoloških igračaka od drva i reciklirane plastike

Udruga „RI EKO“ Rijeka

Cjelogodišnja programska djelatnost

Daj pet za reciklažu

Glagoljamo ekološki

Udruga za razvoj “Ekologije i energetike”

Cjelogodišnja programska djelatnost

6.950,00

2.000,00

800,00

700,00

500,00

4.100,00

1.600,00

1.600,00

900,00

850,00

850,00

FOTO-KINO-VIDEO TEHNIKA

Foto klub “Color”

Cjelogodišnja programska djelatnost

2.400,00

2.400,00

2.400,00

INFORMATIKA

Društvo kibernetičara „Rijeka“

Virtualna zajednica metode“ MEMA“

Centar za robotiku

Cjelogodišnja programska djelatnost

Robotika/Arduino/Elektronika

Udruga “Peek & Poke”

Cjelogodišnja programska djelatnost

KOLEGO

11.100,00

500,00

500,00

1.200,00

700,00

500,00

9.400,00

8.000,00

1.400,00

MODELARSTVO – MAKETARSTVO

Maketarski klub “Zeppelin” Rijeka

Cjelogodišnja programska djelatnost

1.400,00

1.400,00

1.400,00

PODVODNE AKTIVNOSTI

Klub podvodnih aktivnosti”3.maj”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Tečaj ronjenja na dah za djecu i mlade

Ekološka akcija podmorja lučice Brgud

6.650,00

6.650,00

4.600,00

1.400,00

650,00

 

 

Naziv korisnika

Osnovna i potanja namjena

Plan za

2024.

1

2

PROMETNA KULTURA

Autoklub „Rijeka“

Sigurno u školu s HAK-om

Sekunda koja mijenja život

Oldtimer klub Rijeka

Cjelogodišnja programska djelatnost

2.450,00

1.250,00

600,00

650,00

1.200,00

1.200,00

RADIO TEHNIKA

Radio klub “Rijeka”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Radionica radio komunikacije i tehnike

Mala radionica komunikacije i tehnike – OŠ

6.400,00

6.400,00

5.000,00

850,00

550,00

TEHNIČKE SPORORTSKE AKTIVNOSTI NA MORU I VODI

Sportsko ribolovno društvo „Kantrida“

Mala škola ribolova

350,00

350,00

350,00

ZRAKOPLOVSTVO

Jedriličarski klub ”Krila Kvarnera”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Obnova jedrilice blanik

Padobranski klub “Krila Kvarnera”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Obnova školske opreme

Parajedriličarski klub Flumen

Cjelogodišnja programska djelatnost

Klub za samogradnju i modelarstvo ”Krila Kvarnera“

Cjelogodišnja programska djelatnost

Ljetna škola zrakoplovnog modelarstva

Izrada uređaja CNC glodalica za izradu modelarskih i zrakoplovnih komponenti

Zrakoplovno društvo ”Krila Kvarnera”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Održavanje aerodroma – sigurnost

35.900,00

10.700,00

7.400,00

3.300,00

8.500,00

7.400,00

1.100,00

2.100,00

2.100,00

5.400,00

3.400,00

900,00

1.100,00

9.200,00

8.000,00

1.200,00

CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

Cjelogodišnja programska djelatnost

Uključi s(v)e

33.000,00

20.000,00

13.000,00

SAVEZ RIJEČKIH INOVATORA

Savez Riječkih inovatora

Cjelogodišnja programska djelatnost

IN klub inovatora Rijeka

Ljetna škola elektronike

Edukacija mladih„ STEM i zelena tranzicija“

6.600,00

5.600,00

5.600,00

1.000,00

450,00

550,00

SAVEZ UDRUGA INOVATORA RIJEKA

Savez udruga inovatora Rijeka

Cjelogodišnja programska djelatnost

2.600,00

2.600,00

2.600,00

 

Naziv korisnika

Osnovna i potanja namjena

Plan za

2024.

1

2

AKADEMSKO POLITEHNIČKO DRUŠTVO RIJEKA

Cjelogodišnja programska djelatnost

Upoznavanje hidroelektrane i elektroenergetike

Ekologija motornih vozila

2.500,00

1.300,00

700,00

500,00

DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

Cjelogodišnja programska djelatnost

Projektna nastava tehničke kulture

1.500,00

700,00

800,00

MIPRO

Savjetovanje MIPRO junior

Priprema i tisak zbornika radova

900,00

400,00

500,00

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

 „STEM X“

Mladi modelari – ekologija i edukacija

„3,2,1 kreni u STEMU“

7.400,00

3.000,00

1.900,00

2.500,00

HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA/CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

PraktikUM

19.900,00

19.900,00

Udruga bivših studenata politehničkih studija Sveučilišta u Rijeci – ALUMNI POLIRI

Cjelogodišnja programska djelatnost

3D škole – obrazovanje djece i mladih

2.200,00

 

600,00

1.600,00

HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA

Brodomaketarska  klinika

1.500,00

1.500,00

Neplanirani troškovi za projekte/programe

900,00

AKTIVNOST:

PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE

16.000,00

Fotoklub “Color”

20. izložba fotografija “ŽENA“

11.salon crno – bijele fotografije100+1

3.400,00

1.500,00

1.900,00

Maketarski klub “Zeppelin” Rijeka

Organizacija ocjenske izložbe u Rijeci

700,00

700,00

Padobranski klub „Krila Kvarnera“

Otvoreno prvenstvo Rijeka 2024

290,00

290,00

Parajedriličarski klub Flumen

Natjecanje u PARAGLIDINGU

270,00

270,00

Zrakoplovno društvo ”Krila Kvarnera”

Dani otvorenih vrata 2024.

4.500.00

4.500,00

IN klub inovatora Rijeka

Izložba INOVA MLADI – Matulji

270,00

270,00

Centar za inovacije i transfer tehnologije

Adria Tech – specijalizirane hrvatske izložbe inovacija

Učešće na domaćim i inozemnim izložbama

1.970,00

270,00

1.700,00

HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA

29. RH natjecanje  brodomaketara i RH ocjenska  izložba maketa

3.500,00

3.500,00

Udruga bivših studenata politehničkih studija Sveučilišta u Rijeci – ALUMNI POLIRI

Promocija politehničkog obrazovanja

1.100,00

 

1.100,00

 

Naziv korisnika

Osnovna i potanja namjena

Plan za

2024.

1

2

AKTIVNOST:

POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI

20.000,00

Autoklub „Rijeka“

Sigurno u prometu – gradsko natjecanje

1.000,00

1.000,00

Društvo kibernetičara Rijeka

Kotizacija nastavnika i studenata na MIPRO-u

700,00

700,00

Maketarski klub „Zeppelin“ Rijeka

Sudjelovanje na tuzemnim i inozemnim natjecanjima

1.600,00

1.600,00

Oldtimer club „Rijeka“

27.međunarodni oldtimer moto rally

28. međunarodni oldtimer auto rally

2.500,00

1.000,00

1.500,00

Sportsko ribolovno društvo „Kantrida“

VIII. kup Veljko Banković

300,00

300,00

Jedriličarski klub ”Krila Kvarnera”

Državno prvenstvo u zrakoplovnom jedriličarstvu

1.400,00

1.400,00

CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

Budi ++

5.700,00

5.700,00

MIPRO

47. Jubilarni međunarodni skup MIPRO 2024.

2.000,00

2.000,00

Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka

Stručna ekskurzija

1.000,00

1.000,00

Udruga “Peek & Poke“

Japan u Rijeci – izložba japanskih oldtimer vozila

3.800,00

3.800,00

AKTIVNOST:

FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE

70.000,00

Zajednica tehničke kulture Rijeka

Stručne službe Zajednice tehničke kulture Rijeka

70.000,00

70.000,00

AKTIVNOST:

UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

2.100,00

Program utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

2.100,00

 

AKTIVNOST:

NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA

2.000,00

Program nagrađivanja  tehničkih dostignuća

 

2.000,00