GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

P L A N
raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2024. godini

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Plan), opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana.

 

Članak 2.

 

Komunalni prioriteti za pojedine mjesne odbore na području Grada Rijeke i visina potrebnih financijskih sredstava, utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj

Naziv

Plan 2024.

MO – 1

MO BANDEROVO
UKUPNO:

19.770,00

1.1

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Kraškoj ulici kod kućnog broja 5 i kućnog broja 7

200,00

1.2

Radovi za proširenje javne rasvjete u Kraškoj ulici kod kućnog broja 5 i kućnog broja 7

300,00

1.3

Oprema za proširenje javne rasvjete u Kraškoj ulici kod kućnog broja 5 i kućnog broja 7

400,00

1.4

Postava jednog rasvjetnog tijela na postojeći metalni stup u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27

700,00

1.5

Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27

400,00

1.6

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27

300,00

1.7

Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27

2.200,00

1.8

Sanacija prilaza kućnim brojevima 5 i 7 u Kraškoj ulici

3.400,00

1.9

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 4

400,00

1.10

Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom realizacije povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 4

300,00

1.11

Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 4

1.900,00

1.12

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee

400,00

1.13

Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee

300,00

1.14

Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee

3.200,00

1.15

Elaborat obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15

400,00

1.16

Realizacija elaborata obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 – horizontalna signalizacija

100,00

1.17

Realizacija elaborata obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 – vertikalna signalizacija

300,00

1.18

Ličenje ograda i rukohvata u Ulici Mire Radune Ban kod kućnog broja 14, u Ulici Braće Branchetta kod kućnog broja 14, u Ulici Corrada Ilijassicha kućni broj 23/1, u Ulici Rudolfa Tomšića kućni broj 58 te na ostalim lokacijama prema dogovoru na terenu

1.870,00

1.19

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvjezdica

400,00

1.20

Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvjezdica

300,00

1.21

Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvjezdica

2.000,00

MO – 2

MO BELVEDER
UKUPNO:

29.210,00

2.1

Sanacija ograde u Ulici Stube Marka Remsa od kućnog broja 12 A do križanja s Ulicom Stjepana Vidulića

4.000,00

2.2

Ličenje rukohvata u Ulici Ruđera Boškovića kod kućnih brojeva 13 i 15

2.000,00

2.3

Uređenje nogostupa u Ulici Ljudevita Matešića kod kućnih brojeva 7 i 7 A

4.100,00

2.4

Sanacija stubišta fugiranjem od Ulice Fućkovo kućni broj 7 do Tizianove ulice kućni broj 25

2.700,00

2.5

Zamjena dotrajalih kamenih stuba u Ulici Giordana Bruna sjeverno od kućnog broja 9

10.000,00

2.6

Ličenje ograde duž stubišta u Ulici Gordana Bruna zapadno od kućnog broja 1

1.200,00

2.7

Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee – III faza

5.210,00

MO – 3

MO BRAJDA – DOLAC
UKUPNO:

39.973,00

3.1

Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20

1.300,00

3.2

Sanacija stubišta i betonske staze od semafora na spoju Ulice Fiorella la Guardie i Ulice 1. maja do ulaza u okućnicu Kalafati kućni brojevi 7 i 10

6.200,00

3.3

Dodatno opremanje parka Eugena Čulinovića postavom kućice s toboganom

2.300,00

3.4

Postava dvije klupe s naslonom u Parku Eugena Čulinovića

2.200,00

3.5

Postava dvije košarice za otpad u Parku Eugena Čulinovića

1.000,00

3.6

Elaborat izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac

400,00

3.7

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac

300,00

3.8

Realizacija izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac

6.900,00

3.9

Sanacija oštećenja kolnika u Ulici Ive Marinkovića kod kućnog broja 2

8.500,00

3.10

Sanacija lokalnih oštećenja kolnika u Ulici Pomerio

7.673,00

3.11

Postava tri klupe na autobusnom stajalištu Žabica

3.200,00

MO – 4

MO BRAŠĆINE – PULAC
UKUPNO:

114.646,00

4.1

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 2

10.000,00

4.2

Izgradnja dječjeg igrališta na prostoru “Vinas” gdje je predviđen spomen park hrvatskim braniteljima

10.000,00

4.3

Uklanjanje stare klackalice na dječjem igralištu u ulici Pulac sjeverno od kućnog broja 34

500,00

4.4

Postava klackalice na dječjem igralištu u ulici Pulac sjeverno od kućnog broja 34

3.500,00

4.5

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Kvarnerskoj ulici

446,00

4.6

Realizacija zahvata povećanja stupnja sigurnosti u Kvarnerskoj ulici

2.000,00

4.7

Elaborat izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58

400,00

4.8

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58

300,00

4.9

Realizacija izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58

1.900,00

4.10

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2

400,00

4.11

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2

300,00

4.12

Realizacija zahvata povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2

20.000,00

4.13

Nastavak uređenja spomen parka hrvatskim braniteljima na Vinasu

30.000,00

4.14

Uređenje zelene površine pored dvorane Dinko Lukarić u parkiralište

30.000,00

4.15

Tehnička priprema za uređenje zelene površine pored dvorane Dinko Lukarić u parkiralište

3.000,00

4.16

Sanacija divljeg odlagališta otpada na lokaciji Lukovići kod kućnog broja 25

1.900,00

MO – 5

MO BULEVARD
UKUPNO:

21.707,00

5.1

Završetak sanacije rubnjaka i prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca

10.500,00

5.2

Djelomična sanacija Trga braće Mažuranića

11.207,00

MO – 6

MO CENTAR – SUŠAK
UKUPNO:

21.720,00

6.1

Postavljanje betonskih kugli na četiri betonska stupa na kojima su u prošlosti stajali kandelabri na stubištu Strossmayerova – Brentinijeva

600,00

6.2

Dobava i postava javne slavine pored igrališta za igru s loptom na Delti

2.720,00

6.3

Radovi uz postavu javne slavine pored igrališta za igru s loptom na Delti

2.500,00

6.4

Hortikulturno uređenje zelene površine na dječjem igralištu Delta

8.800,00

6.5

Nadosadnja stabala u drvoredu u Ulici Andrije Kačića Miošića

4.800,00

6.6

Sanacija oštećenja stubišta na lokaciji u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 5

300,00

6.7

Sanacija i ličenje ograde na Gimnazijskim stubama

2.000,00

MO – 7

MO DRAGA
UKUPNO:

62.460,00

7.1

Sanacija kolnika u Ulici Tomasići kod kućnih brojeva 26 i 27

11.200,00

7.2

Elaborat uvođenja zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Brig između kućnih brojeva 41 i 62

400,00

7.3

Realizacija uvođenja zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Brig između kućnih brojeva 41 i 62

760,00

7.4

Sanacija kolnika u Ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 4 do kućnog broja 14

22.100,00

7.5

Sanacija kolnika u Ulici Orlići od kućnog broja 25 do kućnog broja 33

15.100,00

7.6

Asfaltiranje dijela kolnika u Ulici Tijani sjeverno od kućnog broja 64

3.400,00

7.7

Sanacija kolnika u Ulici Tomasići kod kućnog broja 1

5.000,00

7.8

Postava kamere u Ulici Brig južno od kućnog broja 45 

4.500,00

MO – 8

MO DRENOVA
UKUPNO:

227.456,00

8.1

Ličenje ograde u Ulici Brca kod kućnog broja 20

3.800,00

8.2

Sadnja drvorednih stabala u Ulici Ružice Mihić od kućnog broja 5 do kućnog broja 11

3.200,00

8.3

Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6

45.000,00

8.4

Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6

25.000,00

8.5

Sadnja stabala na dječjem igralištu u Fužinskoj ulici sjeverno od kućnog broja 27

1.600,00

8.6

Jednokratno uklanjanje korova kupine i ambrozije u Ulici Kučički put kod kućnog broja 36A

100,00

8.7

Postavljanje prometnog ogledala u Ulici Orešje na križanju u blizini kućnog broja 8

400,00

8.8

Orezivanje murve i mendule u Fužinskoj ulici južno od kućnih brojeva 47 i 49

200,00

8.9

Ličenje ograde stubišta koje spaja Severinsku ulicu i Ulicu Gabrijela Bratine

900,00

8.10

Ličenje ograde stubišta koje spaja Ulicu Gabrijela Bratine i Fužinsku ulicu

300,00

8.11

Hortikulturno uređenje zelenih otoka na raskrižju Ulice Drenovski put, Ulice Brune Francetića i Ulice Benaši

1.200,00

8.12

Izrada parapetnih zidova između prometnice i neuređenih zelenih površina na raskrižju Ulice Drenovski put s Ulicom Benaši i Ulicom Brune Francetića

26.000,00

8.13

Sanacija kolnika od Cvetkovog trga kućni broj 1 do kružnog toka u Ulici Brca

7.800,00

8.14

Djelomična sanacija kolnika u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 106

18.740,00

8.15

Asfaltiranje pristupne ceste i izgradnja parkirališta kod zgrade u Ulici Braće Hlača 8

29.716,00

8.16

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4

400,00

8.17

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4

7.400,00

8.18

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4

4.000,00

8.19

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17

16.000,00

8.20

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17

20.500,00

8.21

Postava klupe ispred ulaza u Centralno gradsko groblje Drenova

1.100,00

8.22

Ličenje ograde u Fužinskoj ulici od kućnog broja 36 do kućnog broja 42

4.400,00

8.23

Ličenje ograde u Fužinskoj ulici od kućnog broja 45 do kućnog broja 53

4.300,00

8.24

Ličenje oznaka dva pješačka prijelaza u ulici Drenovski put od kućnog broja 100 do kućnog broja 104

400,00

8.25

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bok kod kućnog broja 36

600,00

8.26

Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bok kod kućnog broja 36

3.200,00

8.27

Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bok kod kućnog broja 36

1.200,00

MO – 9

MO GORNJA VEŽICA
UKUPNO:

91.427,00

9.1

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38

4.000,00

9.2

Dodatno opremanje dječjeg igrališta novim spravama u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38

9.400,00

9.3

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 3

400,00

9.4

Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 3

2.500,00

9.5

Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 3

1.200,00

9.6

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80

600,00

9.7

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80

5.500,00

9.8

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80

1.500,00

9.9

Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete uz pješački prijelaz na spoju ulica Marči i Ratka Petrovića kod kućnog broja 22

700,00

9.10

Orezivanje zelenila i uklanjanje otpada u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 3

1.000,00

9.11

Dodatno opremanje fitness parka u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20

2.200,00

9.12

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prilaznih rampi i pristup šetnici od Ulice Braće Stipčić kod kućnog broja 1 prema Ulici Zdravka Kučića do kućnog broja 58

4.700,00

9.13

Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine – dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29

9.300,00

9.14

Dodatno opremanje dječjeg igrališta novim spravama u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29

3.500,00

9.15

Realizacija zamjene postojećih znakova za pješački prijelaz sa fluorescentnim znakovima radi bolje uočljivosti na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 19

500,00

9.16

Sanacija vanjskog stubišta u Ulici Ratka Petrovića kućni broj 26 i postava rukohvata uz stubište kod kućnog broja 22

3.000,00

9.17

Ličenje ograde na parkiralištu ispod kućnih brojeva 21 i 25 u Ulici Ratka Petrovića

2.100,00

9.18

Sanacija kolnika u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 21

2.500,00

9.19

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15

1.800,00

9.20

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15

10.800,00

9.21

Uklanjanje suhih čempresa i nepoželjne vegetacije duž parkirališta i pristupne ceste između kućnih brojeva 54 i 92 u Ulici Ratka Petrovića

300,00

9.22

Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 54 do kućnog broja 90

200,00

9.23

Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 54 do kućnog broja 90

1.500,00

9.24

Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 54 do kućnog broja 90

2.500,00

9.25

Sadnja stabala na prazna mjesta u drvoredu na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića zapadno od kućnog broja 6

1.300,00

9.26

Orezivanje zelenila u Ulici Braće Stipčić kućni broj 9

1.500,00

9.27

Sanacija stubišta i rukohvata u Ulici Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ

13.927,00

9.28

Ličenje rukohvata u parku u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 50

3.000,00

MO – 10

MO GORNJI ZAMET
UKUPNO:

129.837,00

10.1

Ličenje ograde u Ulici Brigača nasuprot kućnog broja 7

1.400,00

10.2

Uređenje zelenila u Ulici Tići južno od kućnog broja 18A

600,00

10.3

Uklanjanje nepoželjne vegetacije u Ulici Zametskog Korena istočno od kućnog broja 13 do spoja s Ulicom Bartolovo i Ulicom Škrobotovac

700,00

10.4

Sanacija kolnika u Bilogorskoj ulici od kućnog broja 32A do kućnog broja 28

8.100,00

10.5

Sanacija kolnika dijela Ulice Bogomira Ćikovića Marčeva iz smjera spoja s Ulicom Vladivoja i Milivoja Lenca i Ulicom Tići prema rekreativnoj zoni

46.700,00

10.6

Postava nadzorne kamere južno od kućnog broja 11 u Ulici Soldanac

4.500,00

10.7

Sanacija oborinskih voda u Ulici Ivana Grpca Strinina između kućnih brojeva 5 i 13

10.337,00

10.8

Realizacija zamjene usporivača prometa tipa “jastuk” u Primorskoj ulici iznad kružnog raskrižja

3.500,00

10.9

Postava prometnog ogledala na izlazu iz slijepog odvojka Mosorske ulice kod kućnog broja 9

400,00

10.10

Postava zaštitne ograde na ulazu u dječje igralište u Plješivičkoj ulici

600,00

10.11

Sanacija odvodnje oborinskih voda u odvojku Plješivičke ulice kod kućnih brojeva 23, 23B i 27

10.000,00

10.12

Postava prometnog ogledala na izlasku iz odvojka Ulice Čavalsko preko puta kućnog broja 5

500,00

10.13

Sanacija odvodnje oborinskih voda u odvojku Ulice Bože Starca Jurićeva kod kućnih brojeva 55, 57, 52, 58, 56, 54 i 54A

10.000,00

10.14

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva kod kućnih brojeva 12 i 7A

10.000,00

10.15

Proširenje ceste i uređenje asfaltiranjem spoja ogranka Kapelske ulice ispod kućnog broja 3

2.000,00

10.16

Izgradnja potpornog betonskog zida ceste s desne strane pri izlazu iz slijepog ogranka Kapelske ulice kod kućnih brojeva 3 i 3A

12.000,00

10.17

Postava prometnog ogledala na izlasku iz odvojka Kapelske ulice kod kućnog broja 2

500,00

10.18

Realizacija zamjene usporivača prometa tipa “jastuk” u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 24

3.500,00

10.19

Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Josipa Mohorića

400,00

10.20

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Josipa Mohorića

300,00

10.21

Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Josipa Mohorića

3.800,00

MO – 11

MO GRAD TRSAT
UKUPNO:

35.096,00

11.1

Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat

400,00

11.2

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat

300,00

11.3

Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat

1.700,00

11.4

Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija

400,00

11.5

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija

300,00

11.6

Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija

1.700,00

11.7

Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete kod pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija

700,00

11.8

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Felkera od kućnog broja 5 do kućnog broja 13

400,00

11.9

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Felkera od kućnog broja 5 do kućnog broja 13

3.800,00

11.10

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Felkera od kućnog broja 5 do kućnog broja 13

2.400,00

11.11

Postava rukohvata uz stubište južno od kućnog broja 11 u Ulici Petra Zrinskog prema crkvi Svetog Jurja

1.600,00

11.12

Postava koševa za otpad uz zelene površine u Nugentovom parku

1.000,00

11.13

Djelomična sanacija sjevernog nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka

10.996,00

11.14

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 34

400,00

11.15

Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 34

4.500,00

11.16

Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 34

3.000,00

11.17

Elaborat prometnog uređenja raskrižja ulica Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka te ulica Josipa Kulfaneka i Slave Raškaj

400,00

11.18

Realizacija prometnog uređenja raskrižja ulica Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka te ulica Josipa Kulfaneka i Slave Raškaj

1.100,00

MO – 12

MO GRBCI
UKUPNO:

41.568,00

12.1

Nastavak uređenja novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36

12.568,00

12.2

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Košićevac između kućnog broja 5 i kućnog broja 11

200,00

12.3

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Košićevac između kućnog broja 5 i kućnog broja 11

100,00

12.4

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Košićevac između kućnog broja 5 i kućnog broja 11

300,00

12.5

Elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22

400,00

12.6

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22

300,00

12.7

Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22, građevinski radovi

3.700,00

12.8

Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22, postava elektrotehničke opreme

10.000,00

12.9

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na boćalištu Grbci

600,00

12.10

Radovi za proširenje javne rasvjete na boćalištu Grbci

7.400,00

12.11

Oprema za proširenje javne rasvjete na boćalištu Grbci

6.000,00

MO – 13

MO KANTRIDA
UKUPNO:

137.455,00

13.1

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45

400,00

13.2

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45

300,00

13.3

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45

9.900,00

13.4

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića

8.800,00

13.5

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića

19.200,00

13.6

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 41

600,00

13.7

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 41

4.900,00

13.8

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 41

1.700,00

13.9

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Lošinjskoj ulici kućni broj 3

400,00

13.10

Radovi za proširenje javne rasvjete u Lošinjskoj ulici kućni broj 3

2.800,00

13.11

Oprema za proširenje javne rasvjete u Lošinjskoj ulici kućni broj 3

800,00

13.12

Obnova oznaka postojećih parkirališnih mjesta u Lovranskoj ulici sjeverno od kućnog broja 1

300,00

13.13

Sanacija nogostupa u Labinskoj ulici kod kućnog broja 22

4.600,00

13.14

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21

600,00

13.15

Radovi za proširenje javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21

5.000,00

13.16

Oprema za proširenje javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21

1.900,00

13.17

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17

600,00

13.18

Radovi za proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17

7.500,00

13.19

Oprema za proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17

2.200,00

13.20

Postava rukohvata uz stubište iz Istarske ulice prema Ulici Tenčićevo kod kućnog broja 16

7.800,00

13.21

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 46

9.100,00

13.22

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 46

12.900,00

13.23

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 42

600,00

13.24

Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 42

11.300,00

13.25

Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 42

3.500,00

13.26

Sanacija asfalta u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45

15.955,00

13.27

Sanacija stubišta u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45

1.000,00

13.28

Ličenje rukohvata u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45

400,00

13.29

Postava rukohvata u Ulici Ivana Milčetića od kućnog broja 14 do kućnog broja 16

700,00

13.30

Elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu iz Liburnijske ulice u Lošinjsku ulicu u blizini kućnog broja 5

400,00

13.31

Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu iz Liburnijske ulice u Lošinjsku ulicu u blizini kućnog broja 5

600,00

13.32

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Turan između kućnog broja 1 i kućnog broja 4

200,00

13.33

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Turan između kućnog broja 1 i kućnog broja 4

100,00

13.34

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Turan između kućnog broja 1 i kućnog broja 4

400,00

MO – 14

MO KOZALA
UKUPNO:

47.147,00

14.1

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevog trga kućni broj 1 postavom konzolnog stupa sa svjetlećim znakom

3.200,00

14.2

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Laginjina

13.000,00

14.3

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9

600,00

14.4

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9

6.800,00

14.5

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9

1.400,00

14.6

Postava jednoredne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22

2.200,00

14.7

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka

400,00

14.8

Radovi za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka

4.000,00

14.9

Oprema za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka

2.400,00

14.10

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23

500,00

14.11

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23

300,00

14.12

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23 – izvođenje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, postava zaštitnih stupića

4.100,00

14.13

Ličenje ograde u Ulici Ante Kovačića od kućnog broja 20 do kućnog broja 22

1.500,00

14.14

Postava rukohvata na nogostupu prema Domu zdravlja u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 22

3.800,00

14.15

Elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 4 i 8

400,00

14.16

Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 4 i 8

2.200,00

14.17

Postava ograde uz Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 3

347,00

MO – 15

MO KRIMEJA
UKUPNO:

26.914,00

15.1

Sanacija kolnika i oborinskih voda između Mihanovićeve ulice kod kućnog broja 46 i Kumičićeve ulice kod kućnog broja 71

10.000,00

15.2

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na pojačanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Krimeja kod kućnog broja 20

300,00

15.3

Realizacija pojačanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Krimeja kod kućnog broja 20

11.500,00

15.4

Postava stupića na sjevernom nogostupu u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 13

500,00

15.5

Sanacija stuba Rudolfa Džodana

4.614,00

MO – 16

MO LUKA
UKUPNO:

15.197,00

16.1

Sanacija dijela Trninine ulice od spoja s Verdievom ulicom do spoja sa Zagrebačkom ulicom

6.600,00

16.2

Sanacija dijela kolnika u Verdijevoj ulici od 1. Paviljona do kućnog broja 6

8.597,00

MO – 17

MO MLAKA
UKUPNO:

36.551,00

17.1

Elaborat preregulacije prometa dijela Ulice Giuseppea Duelle oko zgrade kućni broj 10 iz dvosmjerne u jednosmjernu

400,00

17.2

Realizacija preregulacije prometa dijela Ulice Giuseppea Duelle oko zgrade kućni broj 10 iz dvosmjerne u jednosmjernu

400,00

17.3

Obnova dijela kolnika i prilaza sjeverno od kućnog broja 2 u Ulici Giuseppea Duelle

18.000,00

17.4

Postavljanje stupića na izlazu iz Ulice Remigia Picovicha na Ulicu Franje Čandeka na južnom nogostupu do pješačkog prijelaza prema kućnom broju 19

300,00

17.5

Elaborat ograničenja brzine u Ulici Remigia Picovicha

400,00

17.6

Realizacija ograničenja brzine u Ulici Remigia Picovicha

100,00

17.7

Obnova parkirališnih mjesta na parkiralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 3, u Ulici Rikarda Benčića sjeverno od kućnog broja 11 i u Ulici Branka Blečića sjeverno od kućnog broja 2

600,00

17.8

Hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Branka Blečića južno od kućnog broja 2

2.700,00

17.9

Hortikulturno uređenje zelene površine oko dječjeg igrališta u Ulici Giuseppea Duelle između kućnih brojeva 8 i 10

3.551,00

17.10

Uređenje partera na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle između kućnih brojeva 8 i 10

3.000,00

17.11

Hortikulturno uređenje dijela zelene površine uz parkiralište u Ulici Giuseppea Duelle južno od kućnog broja 8

1.800,00

17.12

Hortikulturno uređenje dijela zelene površine u Ulici Giuseppea Duelle sjeverno od kućnog broja 2

800,00

17.13

Sanacija stubišta između Ulice Luki od kućnog broja 22 i Ulice Podmurvice do kućnog broja 23

4.500,00

MO – 18

MO OREHOVICA
UKUPNO:

42.026,00

18.1

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Dragutina Tomića sjeverno od kućnog broja 15

326,00

18.2

Dobava i postava nadzorne kamere u Ulici Petorice strijeljanih kod kućnog broja 2

4.500,00

18.3

Izrada tehničkog rješenja za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17

600,00

18.4

Radovi za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17

4.400,00

18.5

Oprema za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17

3.600,00

18.6

Postava slavine s pitkom vodom na prilazu dječjem igralištu u Ulici Kalina

2.800,00

18.7

Radovi za postavu slavine s pitkom vodom na prilazu dječjem igralištu u Ulici Kalina

3.300,00

18.8

Dobava i postava nadzorne kamere u Ulici Grobnička cesta kod kućnog broja 12

4.500,00

18.9

Postava video nadzora na sportskom igralištu u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17

4.500,00

18.10

Popravak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17

8.200,00

18.11

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Kalina

200,00

18.12

Radovi za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Kalina

400,00

18.13

Oprema za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Kalina

700,00

18.14

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15

400,00

18.15

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15

2.400,00

18.16

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15

1.200,00

MO – 19

MO PAŠAC
UKUPNO:

17.549,00

19.1

Ličenje ograde duž Ulice Pašac

17.549,00

MO – 20

MO PEĆINE
UKUPNO:

27.789,00

20.1

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15

400,00

20.2

Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15

300,00

20.3

Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15 – horizontalna signalizacija

2.200,00

20.4

Postava fitness sprave i klupe s naslonom na betonskoj površini južno od Ulice Pećine kućni broj 11

5.100,00

20.5

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na igralištu kraj plaže Grčevo

400,00

20.6

Radovi za proširenje javne rasvjete na igralištu kraj plaže Grčevo

2.400,00

20.7

Oprema za proširenje javne rasvjete na igralištu kraj plaže Grčevo

1.200,00

20.8

Postava željeznih zaštitnih stupića u Ulici Šetalište trinaeste divizije na južnom nogostupu od križanja s Ulicom Pećine prema kućnom broju 112

600,00

20.9

Postava prometnog ogledala u Ulici Janka Polića Kamova nasuprot izlaza s parkirališta kod kućnog broja 101

500,00

20.10

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25

600,00

20.11

Radovi za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25

5.300,00

20.12

Oprema za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25

3.300,00

20.13

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 81

1.989,00

20.14

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 81

3.500,00

MO – 21

MO PEHLIN
UKUPNO:

147.393,00

21.1

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 19 A

200,00

21.2

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 19 A

100,00

21.3

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 19 A

400,00

21.4

Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13

1.000,00

21.5

Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13

1.100,00

21.6

Uređenje zelene površine u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13

20.800,00

21.7

Uređenje dijela puta prema Mistraž bari

9.000,00

21.8

Postava klupa na putu prema Mistraž bari

3.500,00

21.9

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Blažićevo C jugozapadno od kućnog broja 50

1.400,00

21.10

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Blažićevo C jugozapadno od kućnog broja 50

10.000,00

21.11

Hortikulturno uređenje neuređenih zelenih površina uz Ulicu Tići prema kućnim brojevima 20, 22H, 22/6, 22G

1.500,00

21.12

Ugradnja cestovnih rubnjaka između prometnice i neuređenih zelenih površina u Ulici Tići prema kućnim brojevima 20, 22H, 22/6, 22G

5.500,00

21.13

Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije

400,00

21.14

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije

300,00

21.15

Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije

5.000,00

21.16

Sanacija kolnika u Ulici Hosti od kućnog broja 47 do kućnog broja 91

18.000,00

21.17

Tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete u pothodniku između Ulice Maria Gennaria i Ivekovićeve ulice

7.000,00

21.18

Sanacija asfalta nerazvrstanih prometnica na području MO Pehlin u ulicama Androv breg, Baretićevo, Mihovilići, Turkovo, Pletenci, Blažićevo A,B,C,D

22.493,00

21.19

Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C

2.800,00

21.20

Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C

9.500,00

21.21

Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30

400,00

21.22

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30

300,00

21.23

Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30

6.800,00

21.24

Raščišćavanje zelene površine uz pješačku stazu od Ulice Baretićevo kućni broj 25 do Ulice Turkovo kućni broj 26

1.600,00

21.25

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ćićarijskoj ulici između kućnih brojeva 8 i 10

3.400,00

21.26

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ćićarijskoj ulici između kućnih brojeva 8 i 10

6.500,00

21.27

Orezivanje vegetacije na dječjem igralištu i fitnes parku u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B

600,00

21.28

Dodatno uređenje fitnes parka u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B

2.100,00

21.29

Dodatno opremanje fitnes parka u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B

5.000,00

21.30

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Blažićevo B kod kućnog broja 18

200,00

21.31

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Blažićevo B kod kućnog broja 18

100,00

21.32

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Blažićevo B kod kućnog broja 18

400,00

MO – 22

MO PODMURVICE
UKUPNO:

87.255,00

22.1

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8

600,00

22.2

Radovi za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8

6.800,00

22.3

Oprema za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8

2.200,00

22.4

Oprema za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68

1.000,00

22.5

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6

400,00

22.6

Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6

3.100,00

22.7

Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6

1.800,00

22.8

Elaborat povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3

400,00

22.9

Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom izvođenja radova na povećanju sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3

300,00

22.10

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3 – vertikalna signalizacija

700,00

22.11

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3 – horizontalna signalizacija

300,00

22.12

Sanacija oborinskih voda u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 2/2

10.000,00

22.13

Sanacija kolnika i nogostupa u Cavtatskoj ulici kod kućnog broja 2

5.000,00

22.14

Sanacija kolnika i nogostupa u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 65

2.000,00

22.15

Elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6

400,00

22.16

Privremena prometna signalizacija prilikom izvođenja radova obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6

300,00

22.17

Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 – vertikalna signalizacija

200,00

22.18

Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 – horizontalna signalizacija i stupići

400,00

22.19

Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 – rampe za invalide

1.000,00

22.20

Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 – ograda

600,00

22.21

Izrada i postava spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114

7.000,00

22.22

Postava opreme kod spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114

1.600,00

22.23

Radovi za osvjetljenje spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114

1.500,00

22.24

Oprema za osvjetljenje spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114

1.000,00

22.25

Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici

400,00

22.26

Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom realizacije povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici

300,00

22.27

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici – vertikalna signalizacija

1.100,00

22.28

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici – oprema

700,00

22.29

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici – horizontalna signalizacija

500,00

22.30

Elaborat postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića

400,00

22.31

Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića

300,00

22.32

Realizacija elaborata postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića

10.300,00

22.33

Elaborat povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić

400,00

22.34

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić

700,00

22.35

Ličenje zaštitnih ograda i rukohvata u Ulici Branimira Markovića te na ostalim lokacijama prema potrebi i dogovoru na terenu

3.000,00

22.36

Obnova parkirališnih mjesta na raznim lokacijama u MO Podmurvice prema dogovoru na terenu

1.000,00

22.37

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21

2.200,00

22.38

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bihaćkoj ulici sjeverno od kućnog broja 3

2.900,00

22.39

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Bihaćkoj ulici sjeverno od kućnog broja 3

1.100,00

22.40

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5

5.100,00

22.41

Rekonstrukcija drvoreda u Ulici Branimira Markovića između kućnih brojeva 1 i 15 i u Ulici Hahlić južno od kućnih brojeva 17 i 19

2.155,00

22.42

Uređenje zelene površine u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 1

5.700,00

22.43

Postava prometnog ogledala u Ulici Emilija Randića na izlazu s parkirališta kod kućnog broja 14

400,00

MO – 23

MO PODVEŽICA
UKUPNO:

50.915,00

23.1

Postava klupe s naslonom na dječje igralište u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 68

1.100,00

23.2

Postava stolne garniture na dječje igralište u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 68

2.200,00

23.3

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovšeka između kućnog broja 8 i kućnog broja 10

600,00

23.4

Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovšeka između kućnog broja 8 i kućnog broja 10

6.700,00

23.5

Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovšeka između kućnog broja 8 i kućnog broja 10

2.300,00

23.6

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Brdo kod kućnog broja 13

600,00

23.7

Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Brdo kod kućnog broja 13

3.900,00

23.8

Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Brdo kod kućnog broja 13

1.400,00

23.9

Postava klupe s naslonom na dječjem igralištu zapadno od kućnog broja 6 u Ulici Martina Kontuša

1.100,00

23.10

Izvedba rukohvata na stubištu u Ulici Brdo južno od kućnog broja 13 A

1.400,00

23.11

Sadnja stabala u Ulici Vlade Grozdanića zapadno od kućnog broja 18

3.000,00

23.12

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8

600,00

23.13

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8

5.200,00

23.14

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8

1.600,00

23.15

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 12 A

400,00

23.16

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 12 A

2.400,00

23.17

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 12 A

1.200,00

23.18

Sadnja stabala sjeverno od kućnog broja 40 u Ulici Drage Gervaisa

1.200,00

23.19

Postava klupe sjeverno od kućnog broja 40 u Ulici Drage Gervaisa

1.100,00

23.20

Postava ograde jugozapadno od Ulice Tuhobićki uspon kod kućnog broja 8a

1.100,00

23.21

Postava garniture za sjedenje u Ulici Franje Matkovića istočno od kućnog broja 16

2.200,00

23.22

Uređenje površine za postavu garniture za sjedenje u Ulici Franje Matkovića istočno od kućnog broja 16

1.300,00

23.23

Hortikulturno uređenje zelene površine između parka za pse i boćališta u Ulici Braće Pavlinić

6.700,00

23.24

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Tihovac sjeverno od kućnih brojeva 2 i 4

900,00

23.25

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ede Starca sjeverozapadno od kućnog broja 13

715,00

MO – 24

MO POTOK
UKUPNO:

16.475,00

24.1

Postava njihalice na oprugu na dječje igralište u Ulici Josipa Završnika istočno od kućnog broja 5

1.200,00

24.2

Zamjena klackalice na dječjem igralištu u Ulici Josipa Završnika istočno od kućnog broja 5

3.500,00

24.3

Postava stupića na nogostup u Ulici Viktora Cara Emina između kućnih brojeva 4 D i 6 A

1.000,00

24.4

Elaborat povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova

400,00

24.5

Privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova

300,00

24.6

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova

1.200,00

24.7

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova

200,00

24.8

Postava fitnes sprava u Ulici Potok istočno od kućnog broja 13

7.800,00

24.9

Uređenje površine u Ulici Potok istočno od kućnog broja 13

875,00

MO – 25

MO SRDOČI
UKUPNO:

154.502,00

25.1

Sigurnost ceste i sanacija oborinske odvodnje u Ulici Markovići kod kućnog broja 25 A

8.000,00

25.2

Elaborat izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39

400,00

25.3

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39

300,00

25.4

Realizacija izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39

6.000,00

25.5

Elaborat izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28

400,00

25.6

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28

300,00

25.7

Realizacija izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28

15.000,00

25.8

Iscrtavanje parkirnih mjesta u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 45 i 47

300,00

25.9

Građevinsko i hortikulturno uređenje dječjeg igrališta između Ulice Mate Lovraka kućni broj 18 i Ulice Gustava Krkleca kućni broj 12

4.600,00

25.10

Dodatno opremanje dječjeg igrališta između Ulice Mate Lovraka kućni broj 18 i Ulice Gustava Krkleca kućni broj 12

4.800,00

25.11

Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona

200,00

25.12

Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona

800,00

25.13

Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona

2.400,00

25.14

Postava stola za stolni tenis na površini između joga i košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22

3.000,00

25.15

Građevinsko uređenje podloge za postavu stola za stolni tenis na površini između joga i košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22

3.300,00

25.16

Uređenje košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22

19.300,00

25.17

Postava dodatnih fitness sprava između boćališta i košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22

5.700,00

25.18

Elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka “djeca na cesti” u Ulici Gustava Krkleca u blizini kućnog broja 7

400,00

25.19

Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka “djeca na cesti” u Ulici Gustava Krkleca u blizini kućnog broja 7

2.200,00

25.20

Zamjena antistres podloga na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22

602,00

25.21

Elaborat postave znaka zabrane parkiranja u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 6

400,00

25.22

Realizacija postave znaka zabrane parkiranja u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 6

400,00

25.23

Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2

200,00

25.24

Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2

1.400,00

25.25

Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2

2.900,00

25.26

Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića

600,00

25.27

Radovi za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića

7.000,00

25.28

Oprema za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića

4.000,00

25.29

Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Mate Lovraka

200,00

25.30

Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Mate Lovraka

600,00

25.31

Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Mate Lovraka

900,00

25.32

Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 42

200,00

25.33

Radovi za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 42

700,00

25.34

Oprema za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 42

1.200,00

25.35

Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka

200,00

25.36

Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka

600,00

25.37

Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka

1.000,00

25.38

Elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom na ravnici TC Marti – Martinkovac

400,00

25.39

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom na ravnici TC Marti – Martinkovac

300,00

25.40

Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom na ravnici TC Marti – Martinkovac, građevinski radovi

3.700,00

25.41

Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i radarom na ravnici TC Marti – Martinkovac, postava elektrotehničke opreme

10.000,00

25.42

Postava stupića na nogostup u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 24

1.500,00

25.43

Elaborat prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića

1.200,00

25.44

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića

500,00

25.45

Realizacija prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića

17.000,00

25.46

Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete kod pješačkog prijelaza u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića

700,00

25.47

Elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića

400,00

25.48

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića

300,00

25.49

Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića, građevinski radovi

8.500,00

25.50

Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptačima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića, postava elektrotehničke opreme

9.500,00

MO – 26

MO SVETI KUZAM
UKUPNO:

17.677,00

26.1

Građevinsko uređenje prostora za postavu fitnes sprava uz sportsko igralište sjeverno od dječjeg parka Placa u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11 – I faza

4.077,00

26.2

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52

8.200,00

26.3

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11

400,00

26.4

Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11

2.900,00

26.5

Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11

1.500,00

26.6

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 4     

200,00

26.7

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 4     

100,00

26.8

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 4    

300,00

MO – 27

MO SVETI NIKOLA
UKUPNO:

125.418,00

27.1

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ivana Luppisa sjeverno od kućnih brojeva 7 do 15

1.100,00

27.2

Popravak stubišta u Ulici Ivana Matetića Ronjgova južno od kućnog broja 5

900,00

27.3

Sanacija betonskog zidića uz nogostup u Ulici Krnjevo istočno od kućnog broja 20 C

800,00

27.4

Sanacija kolnog prilaza do zgrade u Zvonimirovoj ulici s jugoistočne strane kućnog broja 3/4

2.800,00

27.5

Zamjena betonskih opločnika na Venuccievim stubama

600,00

27.6

Ličenje ograde u Ulici Udatnoga kod kućnog broja 18

3.600,00

27.7

Postava ograde uz kolnik u Ivekovićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 11

3.300,00

27.8

Građevinsko uređenje staze na zelenoj površini koja predstavlja odvojak do klupa u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 9 do 11

3.100,00

27.9

Hortikulturno uređenje zelenog kružnog otoka na kraju Hegedušićeve ulice

2.100,00

27.10

Postava rukohvata uz nogostup u Kršinićevoj ulici između kućnih brojeva 8 i 10

2.500,00

27.11

Realizacija zamjene postojećih znakova za pješački prijelaz s fluorescentnima na pješačkom prijelazu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 62

500,00

27.12

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12

600,00

27.13

Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12

4.900,00

27.14

Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12

1.400,00

27.15

Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 11 i 13

8.100,00

27.16

Ličenje ograde na parkiralištu u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 4 do kućnog broja 8

1.500,00

27.17

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10

600,00

27.18

Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10

11.000,00

27.19

Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10

3.600,00

27.20

Postava rukohvata uz nogostup Meštrovićeve ulice istočno od kućnog broja 38

6.100,00

27.21

Ličenje ograde u Meštrovićevoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 24

6.100,00

27.22

Ličenje ograde u Ulici Udatnoga od kućnog broja 8 do kućnog broja 16

9.500,00

27.23

Postava rukohvata na stubištu Zametske ulice kod kućnog broja 10 i Crnčićeve ulice južno od kućnog broja 5

6.100,00

27.24

Postava rukohvata uz stubište u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20

1.300,00

27.25

Tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete u pothodniku između Ulice Maria Gennaria i Ivekovićeve ulice

7.000,00

27.26

Uklanjanje kupiništa i orezivanje nepoželjne vegetacije u Ulici Jože Vlahovića sjeverno i istočno od kućnog broja 11

4.300,00

27.27

Uklanjanje urušenog kamenog zida s površine koja se koristi za parkiranje u Ulici Jože Vlahovića istočno od kućnog broja 11

3.000,00

27.28

Uklanjanje suhih stabala i raščišćavanje zelene površine u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 7 prema Novoj cesti

4.300,00

27.29

Obnova drvoreda uz parkiralište u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 1-5

16.018,00

27.30

Elaborat postave usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega

600,00

27.31

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega

300,00

27.32

Realizacija postave usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega

4.800,00

27.33

Realizacija postave vertikalne signalizacije te obilježavanja horizontalne signalizacije sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega

3.000,00

MO – 28

MO SVILNO
UKUPNO:

30.156,00

28.1

Hortikulturno uređenje kružnog toka u Ulici Grbaste zapadno od kućnog broja 36

1.256,00

28.2

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tutnovo kod kućnog broja 19

15.000,00

28.3

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68

400,00

28.4

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68

300,00

28.5

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68 – građevinski radovi

3.200,00

28.6

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68 – prometna oprema

10.000,00

MO – 29

MO ŠKOLJIĆ – STARI GRAD
UKUPNO:

15.949,00

29.1

Proširenje rampe za invalide s parkirališta Školjić-otok prema Ulici Školjić s postavom rukohvata

2.300,00

29.2

Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom

400,00

29.3

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom

300,00

29.4

Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom

4.300,00

29.5

Sadnja stabla na zelenoj površini uz Rječinu u Ulici Školjić istočno od kućnog broja 1B

300,00

29.6

Sadnja penjačica uz stupove sjenice u Stem parku na Klobučarićevom trgu

200,00

29.7

Djelomična sanacija kolnika u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 23 A do kućnog broja 39

6.449,00

29.8

Dopuna prometne signalizacije u Vodovodnoj ulici

1.000,00

29.9

Postava montažnog metalnog stubišta u funkciji prilaza na postojeću zelenu površinu u Ulici Školjić sjeveroistočno od kućnog broja 11 A

700,00

MO – 30

MO ŠKURINJE
UKUPNO:

103.301,00

30.1

Izrada betonske staze u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8

7.200,00

30.2

Postava klupe uz betonsku stazu u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8

1.600,00

30.3

Izrada betonske staze između kućnog broja 2 u Ulici Save Jugo Bujkove i kućnog broja 1 u Ulici Milana Rustanbega

14.000,00

30.4

Sanacija kolnika Tibljaška cesta od kućnog broja 36 (kod okretišta autobusa 5A) do kućnog broja 16

60.000,00

30.5

Nastavak postave rukohvata u Ulici 19. udarne divizije kod kućnog broja 11

1.600,00

30.6

Orezivanje stabala u Budicinovoj ulici kod kućnih brojeva 6 i 8

800,00

30.7

Obnova parkirnih mjesta u Ulici 22. lipnja i Budicinovoj ulici

1.500,00

30.8

Hortikulturno uređenje okoliša Doma zdravlja u Osječkoj ulici kućni broj 72/1

1.300,00

30.9

Dodatno uređenje oko fitnes sprava na dječjem igralištu u Ulici Save Jugo Bujkove istočno od kućnog broja 44

800,00

30.10

Dodatno opremanje fitnes spravama dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove istočno od kućnog broja 44

3.900,00

30.11

Dodatno opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16

10.601,00

MO – 31

MO ŠKURINJSKA DRAGA
UKUPNO:

74.979,00

31.1

Nastavak uređenja igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F

25.000,00

31.2

Opremanje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F

2.800,00

31.3

Postava stupića na nogostupu obostrano u Ulici Mihačeva Draga prije pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 15

900,00

31.4

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine istočno od kućnog broja 3

400,00

31.5

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine istočno od kućnog broja 3

4.900,00

31.6

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64

400,00

31.7

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64

2.400,00

31.8

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64

1.200,00

31.9

Sanacija dijela kolnika u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64

400,00

31.10

Sanacija podloge parka za pse u Ulici Petra Kobeka

800,00

31.11

Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog broja 40

600,00

31.12

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog broja 40 

300,00

31.13

Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog 40

16.400,00

31.14

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Tizianovoj ulici južno od kućnog broja 33

4.800,00

31.15

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Tizianovoj ulici južno od kućnog broja 33

3.600,00

31.16

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Osječka zaobilaznica – pravac grad

10.079,00

MO – 32

MO TURNIĆ
UKUPNO:

64.285,00

32.1

Elaborat povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E

400,00

32.2

Privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E

300,00

32.3

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E – horizontalna signalizacija

2.100,00

32.4

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E – vertikalna signalizacija

300,00

32.5

Postava ograde oko igrališta i antistres podloge ispod nove sprave za igru na dječjem igralištu u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 3A

5.900,00

32.6

Postava prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Turnić prema Ulici Vinka Benca

500,00

32.7

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Trogirskoj ulici kod kućnog broja 1 A i kućnog broja 5

400,00

32.8

Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Trogirskoj ulici kod kućnog broja 1 A i kućnog broja 5

2.400,00

32.9

Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Trogirskoj ulici kod kućnog broja 1 A i kućnog broja 5

1.200,00

32.10

Sanacija površine ispred garaža između Ulice Turnić i Šibenske ulice sjeverno od kućnog broja 7

8.000,00

32.11

Podizanje visine postojećeg parapetnog zida u Ulici Antuna Barca južno od kućnih brojeva 3A, 3B, 3C, 3D

2.300,00

32.12

Obnova parkirališnih mjesta u Ulici Antuna Barca na parkiralištu sjeverno od kućnih brojeva 3A, 3B, 3C, 3D do trgovačkog centra Plodine

2.000,00

32.13

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca

600,00

32.14

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca

11.800,00

32.15

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca

4.800,00

32.16

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1

2.200,00

32.17

Zamjena postojećeg prometnog ogledala većim na spoju Ulice Antuna Barca s Ulicom Antuna Raspora Španca

400,00

32.18

Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7

400,00

32.19

Privremena prometna signalizacija prilikom izvođenja radova povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7

300,00

32.20

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7 – vertikalna signalizacija

1.100,00

32.21

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7 – oprema

1.300,00

32.22

Postava rukohvata na stubištu u Šibenskoj ulici istočno od kućnog broja 5

2.000,00

32.23

Sanacija parkirališta u Ulici Antuna Barca južno od kućnih brojeva 14 do 20

3.000,00

32.24

Izrada prometnog elaborata za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6

400,00

32.25

Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6

300,00

32.26

Realizacija prometnog elaborata za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6

800,00

32.27

Sanacija nogostupa u Ulici Antuna Kosića Rika južno od kućnog broja 4 do 6

2.600,00

32.28

Ličenje ograde u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 38 A

1.700,00

32.29

Ličenje rukohvata na stubištu u Ulici Antuna Barca istočno od kućnog broja 20

800,00

32.30

Postava tabela zabrane odlaganja otpada u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 3D i u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 9 kod spremnika za komunalni otpad

400,00

32.31

Postava metalne zaštitne ograde na zelenu površinu u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 3a i 3b

2.585,00

32.32

Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici

400,00

32.33

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici – vertikalna signalizacija

100,00

32.34

Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici – horizontalna signalizacija

500,00

MO – 33

MO VOJAK
UKUPNO:

25.507,00

33.1

Uređenje odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2

3.100,00

33.2

Opremanje odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2

5.000,00

33.3

Obnova drvenih klupa i stolova uz odmorište u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2

700,00

33.4

Sadnja stabala južno od drvenih stolova s klupama u Ulici Drage Šćitara iza kućnog broja 2 i 2A

700,00

33.5

Izvedba stubišta između dva platoa odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2

1.500,00

33.6

Izvedba betonskog okna u parteru zelene površine u Ulici Prilaz Vladimira Gortana istočno od kućnog broja 8A

1.500,00

33.7

Uređenje zelene površine iznad dječjeg igrališta u Ulici Nike Katunara između kućnih brojeva 4 i 6

1.700,00

33.8

Uređenje zelenih površina uz parkiralište u Ulici Slavka Krautzeka sjeverno od kućnih brojeva 66BCD

4.100,00

33.9

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara južno od kućnih brojeva 13, 15 i 17

2.500,00

33.10

Postava rukohvata u Ulici Slavka Krautzeka zapadno od kućnog broja 92A

1.400,00

33.11

Realizacija obilježavanja oznake zabrane parkiranja u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 12

300,00

33.12

Sanacija prilazne staze i stubišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 16

1.200,00

33.13

Uređenje odmorišta u Mihanovićevoj ulici istočno od kućnog broja 17

707,00

33.14

Postava klupe na odmorištu u Mihanovićevoj ulici istočno od kućnog broja 17

1.100,00

MO – 34

MO ZAMET
UKUPNO:

132.065,00

34.1

Sanacija oborinskih voda kod istočnog prilaza Osnovnoj školi Zamet

10.000,00

34.2

Sanacija prilaza te parkirnih mjesta u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 26

5.000,00

34.3

Sanacija prilaza u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 29

5.600,00

34.4

Sanacija nogostupa u Ulici Petra Jurčića sjeverno i južno od kućnog broja 15 do kućnog broja 24

9.200,00

34.5

Sanacija odvodnje oborinske vode iz Ulice Petra Jurčića prema Ulici Marijana Stepčića i Ulici Ćirila Kosovela

8.400,00

34.6

Sanacija kolnika prilaza u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 15

6.800,00

34.7

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanj istočno od kućnog broja 7

3.000,00

34.8

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanj istočno od kućnog broja 7

11.900,00

34.9

Raščišćavanje šumske sastojine i uklanjanje ograde u Ulici Bože Vidasa oko kućnog broja 26

4.500,00

34.10

Sanacija nogostupa i pristupnog puta u Ulici Ante Pilepića na ulazu u kućni broj 1

3.900,00

34.11

Hortikulturno uređenje u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 5

2.800,00

34.12

Obnova biljnog materijala u Ulici Petra Jurčića južno od kućnog broja 4

400,00

34.13

Orezivanje stabala u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 27

500,00

34.14

Postava rukohvata u Ulici Baredice zapadno od kućnog broja 12

1.300,00

34.15

Hortikulturno uređenje zelene površine u Plitvičkoj ulici oko kućnog broja 7

300,00

34.16

Ugradnja cestovnih rubnjaka između prometnice i neuređenih zelenih površina u Plitvičkoj ulici kod kućnog broja 7

2.500,00

34.17

Orezivanje zelenila u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 11

250,00

34.18

Elaborat ograničenja brzine u Ulici Braće Monjac i Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od raskrižja s Ulicom Ludvetov breg do raskrižja s Ulicom Braće Monjac

400,00

34.19

Realizacija elaborata ograničenja brzine u Ulici Braće Monjac i Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od raskrižja s Ulicom Ludvetov breg do raskrižja s Ulicom Braće Monjac – vertikalna signalizacija

1.000,00

34.20

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Monjac kod kućnog broja 3

200,00

34.21

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Monjac kod kućnog broja 3

500,00

34.22

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Monjac kod kućnog broja 3

1.100,00

34.23

Uređenje okoliša Groblja Zamet

9.500,00

34.24

Sanacija kolnika u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 4

7.200,00

34.25

Snižavanje cedrova u Ulici Braće Bačić južno od kućnog broja 38

1.400,00

34.26

Orezivanje zelenila u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 31

500,00

34.27

Hortikulturno uređenje okoliša parkirališta u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 41

1.500,00

34.28

Obnova postojeće horizontalne signalizacije u Ulici Milutina Bataje od raskrižja s Ulicom Diračje do kućnog broja 14A

100,00

34.29

Studija opravdanosti postavljanja usporivača prometa u Ulici Ćirila Kosovela i Ulici Marijana Stepčića

400,00

34.30

Obnova parkirališnih mjesta u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 24

200,00

34.31

Obnova parkirališnih mjesta i oznake za zabranu parkiranja sjeverno od kućnog broja 4 u Ulici Braće Mohorić

400,00

34.32

Sanacija površine stubišta u Ulici Braće Bačić južno od kućnog broja 7

6.000,00

34.33

Uređenje stubišta u Ulici Ludvetov breg sjeverozapadno od kućnog broja 1

7.900,00

34.34

Sadnja stabala na Trgu riječkih olimpijaca

900,00

34.35

Postava prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Braće Bačić na Ulicu Ivana Ćikovića Belog

400,00

34.36

Izrada upojnog bunara na dječjem igralištu u Ulici Braće Cetina između kućnih brojeva 2 i 4

700,00

34.37

Sanacija asfalta kod kućnog broja 6 u Ulici Ivana Zavidića

1.200,00

34.38

Orezivanje stabla između kućnog broja 9/1 u Ulici Ćirila Kosovela i kućnog broja 28 u Ulici Marijana Stepčića

200,00

34.39

Sanacija pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnog broja 16

300,00

34.40

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8

200,00

34.41

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8

2.600,00

34.42

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8

1.600,00

34.43

Elaborat dopune prometne signalizacije na raskrižju Ulice Berte Jardas i Ulice Marijana Vičića

400,00

34.44

Privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata dopune prometne signalizacije na raskrižju Ulice Berte Jardas i Ulice Marijana Vičića

300,00

34.45

Postava ograde u Ulici Bože Vidasa zapadno od kućnog broja 19

2.300,00

34.46

Postava ograde u Ulici Obitelji Sušanj zapadno od kućnog broja 9

700,00

34.47

Orezivanje vegetacije u Ulici Bože Vidasa sjeverno od kućnog broja 28

800,00

34.48

Sanacija ograde u Ulici Ćirila Kosovela zapadno od kućnog broja 5

1.300,00

34.49

Sadnja i orezivanje stabala u Ulici Ćirila Kosovela oko kućnog broja 5

500,00

34.50

Elaborat iscrtavanja parkirnih mjesta južno od kućnog broja 28 u Ulici Braće Bačić

400,00

34.51

Iscrtavanje novih parkirnih mjesta južno od kućnog broja 28 u Ulici Braće Bačić – horizontalna signalizacija

300,00

34.52

Sanacija rukohvata u Ulici Ludvetov breg zapadno od kućnog broja 16

400,00

34.53

Ličenje ograde u Ulici Braće Cetina sjeverozapadno od kućnog broja 2

900,00

34.54

Uklanjanje nepoželjne vegetacije u Ulici Braće Cetina oko kućnih brojeva 2 i 4

300,00

34.55

Orezivanje zelenila u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 13

715,00

 

Članak 3.

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Plana utvrđuju se u ukupnom iznosu od 2.231.375,00 EUR.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

 

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/175
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.