GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

 

IZMJENE  I DOPUNE

Programa građenja komunalne

 infrastrukture za 2023. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.314.200,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 890.380,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 137.320,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 20.000,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 40.000,00 eura te donacija u iznosu od 226.500,00 eura kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

 

332.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

132.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

200.000,00

 

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

 

39.800,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

31.180,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

8.620,00

3.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

66.300,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

66.300,00

4.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

66.400,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

        35.540,00

 

4.2.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

 

        30.860,00

 

5.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza

221.700,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

79.800,00

5.2.

Izvor financiranja: donacije

26.500,00

5.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

115.400,00

 

6.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

132.700,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

90.260,00

 

6.2.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

9.140,00

6.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

13.300,00

6.4.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

20.000,00

7.

Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu

93.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

93.000,00

 

8.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

 

26.600,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

26.600,00

 

9.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

 

140.700,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

140.700,00

 

10.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza

 

159.300,00

10.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

159.300,00

 

11.

Pristup poslovnom stambenom kompleksu Krnjevo

 

2.500,00

11.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.500,00

 

 

12.

Sveukupno nerazvrstane ceste

1.281.000,00

 

12.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

857.180,00

 

12.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

137.320,00

12.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

226.500,00

 

12.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

20.000,00

 

 

12.5.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

40.000,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

19.900,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

19.900,00

 

 

 

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

 

19.900,00

 

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

19.900,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

 

13.300,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

13.300,00

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

13.300,00

 

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

13.300,00”

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 3.195.877,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 436.700,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 2.723.177,00 eura te  pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 36.000,00 eura kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

 

Iznos u eurima

 

 

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

 

29.100,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

29.100,00

 

2.

 

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

 

292.600,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

292.600,00

 

3.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

4.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

4.000,00

 

4.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

     

        79.700,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

        79.700,00

 

5.

 

Prometnice i promet

 

39.890,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

39.890,00

 

6.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

 

76.010,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

76.010,00

7.

Trsat – ceste 

30.000,00

7.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

30.000,00

8.

Produžena ulica Riva i Trg Žabica

53.000,00

8.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

53.000,00

 

 

 

9.

Sveukupno nerazvrstane ceste

604.300,00

 

9.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

405.400,00

 

9.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

198.900,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

 

2.302.750,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

2.302.750,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

10.273,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

10.273,00

3.

Obalna šetnica zapad

194.164,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

158.164,00

 

3.2.

Izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna

36.000,00

 

 

 

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

 

2.507.187,00

 

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

2.471.187,00

 

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna

36.000,00

 

3.  Javna rasvjeta

 

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

31.300,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

31.300,00

 

 

2.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

 

53.090,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

53.090,00

 

 

 

3.

Sveukupno javna rasvjeta

84.390,00

 

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

31.300,00

 

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

 

53.090,00”

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 1.563.000,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 394.500,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 1.128.200,00 eura te naknade za koncesije u iznosu od 40.300,00 eura kako slijedi:

 

  1.  Nerazvrstane ceste

 

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

15.400,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

15.400,00

 

2.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje

 

238.900,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

198.600,00

2.2.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

40.300,00

 

3.

Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje

13.300,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

13.300,00

 

4.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima, produženje

 

30.510,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

30.510,00

 

5.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje

 

127.400,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

127.400,00

 

6.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje

 

1.088.400,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.088.400,00

 

 

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

     1.513.910,00

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

385.210,00

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.088.400,00

 

7.3.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

40.300,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima

9.290,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

9.290,00

 

2.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića

39.800,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

39.800,00

 

 

3.

Sveukupno javna rasvjeta

49.090,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

9.290,00

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

39.800,00”

 

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 6.073.077,00 eura.”


Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke.”

 

KLASA: 024-01/23-01/78
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.