GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 6/23), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 4. svibnja  2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O DODJELI ZLATNE PLAKETE “GRB GRADA RIJEKE”

 

 

Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” u 2023. godini dodjeljuje se

Udruzi Depaul Hrvatska

za značajan dugogodišnji doprinos u području socijalne skrbi

i promicanju ljudskih prava kao i temeljnih vrijednosti.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/38

URBROJ: 2170-1-01-00-23-4

Rijeka, 4. svibnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.