GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Godina IX broj 16.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

 

PROGRAM
ZA MLADE GRADA RIJEKE
ZA RAZDOBLJE 2023. – 2030. GODINE

 

 

UVOD

 

Uvodnik Savjeta mladih Grada Rijeke

 

U kreiranje Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.- 2030. novi saziv Savjeta mladih Grada Rijeke uključio se u svibnju odmah po konstituiranju.

Bili smo svjesni koliko je nužno naše uključivanje jer je ovaj Program od iznimne važnosti za prepoznavanje i odgovaranje na potrebe mladih te za poticanje mladih na aktivno uključivanje u društvo.

Isto tako, potpuno smo svjesni da je u ovom procesu potrebna međusobna suradnja mladih i niza drugih dionika koji provode politike za mlade direktno ili indirektno čime se stvara dodana vrijednost ovom Programu, a i dugoročna struktura dionika za buduću uspješnu provedbu Programa.

Želimo istaknuti da su mladi jako zainteresirani za aktivno sudjelovanje u svojoj zajednici, puni ideja i entuzijazma za promjenama, a donositelji odluka trebaju im stvoriti platformu za realizaciju tih promjena u svrhu napretka našeg grada, na transparentan i odgovoran način.

Za kraj, a u ime Savjeta mladih, zahvaljujem svim mladim Riječankama i Riječanima na izdvojenom vremenu i sudjelovanju, na svakom prijedlogu, ideji i značajnoj konstruktivnoj kritici u cilju kreiranja najvažnijeg strateškog dokumenta za mlade u našem gradu.

Veliko hvala i svim pročelnicima/ama i djelatnicima/ama Odjela gradske uprave koji su kreirali s nama ovaj dokument, svim vanjskim stručnjacima/kinjama iz tri radne skupine, našim facilitatoricama iz Udruge Delta i naravno čelnicima Grada.

I ne zaboravimo da su interesi i potrebe mladih horizontalno jednaki, a njihova realizacija ne smije biti osjetljiva na političke promjene, stavove ili interese različitih organizacija.

Članice i članovi Savjeta mladih Grada Rijeke

 

Uvodnik Gradonačelnika

 

Drage Riječanke i dragi Riječani,

u svijetu koji se ubrzano mijenja i svakim danom postaje sve povezaniji, mladi ljudi suočeni su s novim izazovima koje, ni starije generacije, do sada nisu iskusile. No upravo zato, zajedničkim snagama, moramo, svatko iz svoje perspektive, u potpunosti prepoznati iznimnu važnost mladih ljudi kao temelja za razvoj društva i nositelja pozitivnih društvenih promjena.

S tim na umu, sa svima vama u fokusu, ključna je zajednička suradnja i partnerski odnos lokalne vlasti, koja će informirati i motivirati mlade ljude na uključivanje, uzimati u obzir njihovo mišljenje i osigurati sustavan i siguran prostor za raspravu. Dijalog je to, u kojem ključno mjesto zauzimate upravo vi, mladi ljudi našega grada. Vaš glas želimo čuti, vaše mišljenje želimo uvažiti.

Sustavna provedba politika za mlade u Gradu Rijeci provodi se već dugi niz godina, a započeta je s donošenjem prvog Programa za mlade Grada Rijeke. Od tada do danas, Programi za mlade pripremani su zajedno s mladima, raznim organizacijama i institucijama koje rade s mladima i za mlade, kao i ostalim stručnjacima iz ovoga područja.

U nastavku ćete pronaći nacrt trećeg Gradskog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2030. godine. Ovaj krovni dokument za mlade, ima za dugoročni cilj stvoriti daljnje pretpostavke za poboljšanje vaših uvjeta života u našemu gradu participativnom metodom sudjelovanja, u svim segmentima društvenih aktivnosti.

Sudjelovali ste u kreiranju niza planiranih aktivnosti u ovom dokumentu i nadam se da će vam upravo on biti svojevrsno polazište u daljnjoj provedbi politika za mlade, jer čvrsto vjerujem kako ste vi pokretači ključnih promjena u našoj zajednici.

Upravo zato, uvijek ponavljam da je osnovna pogreška tvrditi kako su mladi naša budućnost. Mladi su naša sadašnjost, najvrjedniji resurs ovoga društva koji treba osnažiti, čuti i uključiti sada. Jer djelovanjem danas, aktivnom participacijom u ovom trenutku, gradimo temelje za bolju budućnost.

Potrudimo se sada uložiti zajedničke napore i suradnjom, dijalogom i razumijevanjem, zajednički odgovoriti na sve postojeće i nadolazeće izazove.

 

Gradonačelnik, Marko Filipović

 

 

*Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023. – 2030. godine
nalazi se na dnu stranice“

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/166
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023. – 2030. godine