GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Godina IX - broj 15.Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

P L A N
raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2023. godini

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Plan), opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana.

 

 

Članak 2.

 

Komunalni prioriteti za pojedine mjesne odbore na području Grada Rijeke i visina potrebnih financijskih sredstava, utvrđuju se kako slijedi:

1

MO BANDEROVO
UKUPNO:

20.041,00

1.1

Prometni elaborat izmještanja pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 28 prema kućnom broju 26

398,00

1.2

Prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izmještanja pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 28 prema kućnom broju 26

265,00

1.3

Realizacija prometnog elaborata izmještanja pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 28 prema kućnom broju 26

1.991,00

1.4

Postava metalnih stupića na nogostupu u Ulici Rudolfa Tomšića na raskršću sa Velebitskom ulicom kod spremnika za komunalni otpad i u Ulici Braće Branchetta na nogostupu kod kućnog broja 19

398,00

1.5

Sanacija asfalta kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 21 prema Ulici dr. Frane Kresnika kod kućnog broja 2

6.371,00

1.6

Obnavljanje postojećih horizontalnih oznaka parkirnih mjesta u ulicama: Obitelj Duiz, Frana Kresnika i djelomično obilježavanje parkirališta u Ulici Mire Radune Ban

2.124,00

1.7

Postava fitness sprava na dječjem igralištu u Ogulinskoj ulici

4.911,00

1.8

Dodatno opremanje postavom fitness sprave i stolne garniture na dječjem igralištu između Velebitske i Kraške ulice

3.583,00

2

MO BELVEDER
UKUPNO:

29.730,00

2.1

Sanacija potpornog zida u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 44

3.318,00

2.2

Održavanje parkirnih mjesta na parkiralištu iza zgrada Franca Prešerna kod kućnih brojeva 42, 44 i 46

398,00

2.3

Dodatno opremanje igrališta kod Ukmarovih stuba sjeverozapadno od kućnog broja 4

4.778,00

2.4

Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee

11.149,00

2.5

Nastavak uređenja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee

10.087,00

3

MO BRAJDA – DOLAC
UKUPNO:

41.542,00

3.1

Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20

398,00

3.2

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20

265,00

3.3

Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20

3.053,00

3.4

Zatvaranje otvora u stijeni u Ulici Prvog Maja južno od kućnog broja 22

796,00

3.5

Sanacija stepenica popločenih kamenim pločama u Ulici Pomerio između kućnih brojevi 3 i 5

5.309,00

3.6

Elaborat postave prometnog znaka s treptačima u zoni pješačkog prijelaza na Trgu Riccarda Zanelle

398,00

3.7

Realizacija postave prometnog znaka sa treptačima u zoni pješačkog prijelaza na Trgu Riccarda Zanelle

3.318,00

3.8

Nastavak uređenja parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11

12.609,00

3.9

Sanacija kamenih stepenica na području MO Brajda Dolac

15.396,00

4

MO BRAŠĆINE – PULAC
UKUPNO:

112.814,00

4.1

Elaborat postave turističke signalizacije prema vojnim utvrdama Katarina B/Monte Lesco u Ulicama Internacionalnih brigada, Drenovski put i Pulac

531,00

4.2

Realizacija postave turističke signalizacije prema vojnim utvrdama Katarina B/Monte Lesco u Ulicama Internacionalnih brigada, Drenovski put i Pulac

1.062,00

4.3

Radovi za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području MO Brašćine-Pulac

19.908,00

4.4

Oprema za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području MO Brašćine-Pulac

41.542,00

4.5

Sanacija oborinskih voda i kolnika u Ulici Pulac između kućnog broja 53/3 i kućnog broja 53/5

4.645,00

4.6

Postava stola za stolni tenis i klupice u sportskom parku Pulac

3.584,00

4.7

Građevinsko proširenje zapadnog dijela sportskog parka Pulac radi postave stola za stolni tenis

4.247,00

4.8

Elaborat postave ploča s kućnim brojevima na početku odvojaka u Ulici Pulac

531,00

4.9

Realizacija postave ploča s kućnim brojevima na početku odvojaka u Ulici Pulac

1.858,00

4.10

Elaborat produženja južnog nogostupa i obilježavanja pješačkog prijelaza na početku Ulice Oktavijana Valića južno od kućnog broja 1A

398,00

4.11

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova produženja južnog nogostupa i obilježavanja pješačkog prijelaza na početku Ulice Oktavijana Valića južno od kućnog broja 1A

266,00

4.12

Realizacija produženja južnog nogostupa na početku Ulice Oktavijana Valića južno od kućnog broja 1A

1.460,00

4.13

Izvođenje sigurnijeg izlaza čišćenjem raslinja i pikamiranjem stijene iz Ulice Internacionalnih brigada na glavnu cestu Drenovski put

4.645,00

4.14

Uređenje površine u odmorište u Ulici Kozala kod kućnih brojeva 69 i 69A

6.504,00

4.15

Postava klupa s naslonom u Ulici Kozala kod kućnih brojeva 69 i 69A

2.124,00

4.16

Uređenje zelenila na dječjem igralištu u Ulici Oktavijana Valića nasuprot kućnog broja 44

2.522,00

4.17

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića nasuprot kućnog broja 44

6.636,00

4.18

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15

398,00

4.19

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15

1.858,00

4.20

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15

1.858,00

4.21

Postava klupe za sjedenje u parku za pse u Ulici Lukovići

1.062,00

4.22

Elaborat postave svjetlećih prometnih znakova s treptačima za oba smjera prometovanja u Ulici Kozala na potezu od kućnog borja 72 do raskrižja s Ulicom Mihaćeva Draga

265,00

4.23

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećih prometnih znakova s treptačima za oba smjera prometovanja u Ulici Kozala na potezu od kućnog broja 72 do raskrižja s Ulicom Mihaćeva Draga

265,00

4.24

Realizacija postave svjetlećih prometnih znakova s treptačima za oba smjera prometovanja u Ulici Kozala na potezu od kućnog broja 72 do raskrižja s Ulicom Mihaćeva Draga

3.982,00

4.25

Elaborat postave prometnog znaka za slijepu cestu u Ulici Oktavijana Valića na odvojku kod kućnog broja 8A

265,00

4.26

Realizacija postave prometnog znaka za slijepu cestu u Ulici Oktavijana Valića na odvojku kod kućnog broja 8A

398,00

5

MO BULEVARD
UKUPNO:

21.766,00

5.1

Elaborat preregulacije Švalbine ulice u jednosmjernu prometnicu u smjeru kazaljke na satu

664,00

5.2

Postava metalnih stupića uzduž sjevernog kolničkog rubnjaka u Ulici Vidikovac

5.707,00

5.3

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6

531,00

5.4

Radovi za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6

4.512,00

5.5

Oprema za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6

1.725,00

5.6

Nastavak uređenja prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 7a nadalje

8.627,00

6

MO CENTAR – SUŠAK
UKUPNO:

22.297,00

6.1

Postava dvije klupe oko miljokaza “Piramida” u Ulici Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 5

1.460,00

6.2

Uređenje površine dječjeg igrališta u Strossmayerovoj ulici istočno od kućnog broja 23A

5.309,00

6.3

Uređenje trga ispred Srednje graditeljske škole u Ulici Podhumskih žrtava kod kućnog broja 4

664,00

6.4

Hortikulturno uređenje trga ispred Srednje graditeljske škole u Ulici Podhumskih žrtava kod kućnog broja 4

796,00

6.5

Postava zaštitne ograde u Ulici Slavka Cindrića kod kućnog broja 3

664,00

6.6

Hortikulturno uređenje javne zelene površine u Ulici Slavka Cindrića istočno od kućnog broja 3

531,00

6.7

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Trsatske stube Petra Kružića između kućnog broja 2 i kućnog broja 5

398,00

6.8

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Trsatske stube Petra Kružića između kućnog broja 2 i kućnog broja 5

2.522,00

6.9

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Trsatske stube Petra Kružića između kućnog broja 2 i kućnog broja 5

1.858,00

6.10

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Trsatske stube jugozapadno od kućnog broja 5

796,00

6.11

Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82

398,00

6.12

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme povećanja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82

265,00

6.13

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82 – postava promjenjivog prometnog znaka sa treptačima i LED natpisom

5.309,00

6.14

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82 – postava vertikalne i obilježavanje horizontalne signalizacije

1.327,00

7

MO DRAGA
UKUPNO:

62.247,00

7.1

Sanacija kolnika u naselju Gušć od okretišta prema kućnim brojevima 26,28 i 29

16.590,00

7.2

Postava prometnog ogledala u Ulici Pod Ohrušvom sjeveroistočno od kućnog broja 9/5 nasuprot volte kod izlaza iz Ulice Gušć

398,00

7.3

Sanacija kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 81 C do kućnog broja 85

26.014,00

7.4

Sanacija kolnika u ulici Orlići od kućnog broja 3 do kućnog broja 7

19.245,00

8

MO DRENOVA
UKUPNO:

220.320,00

8.1

Sadnja stabala na parkiralištu u Fužinskoj ulici od kućnog broja 22 do kućnog broja 30

3.584,00

8.2

Sanacija nogostupa na južnoj strani u Ulici Bok

6.636,00

8.3

Sanacija nogostupa i redovito čišćenje uz nogostup na južnoj strani u Ulici Bok

4.645,00

8.4

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Brca između kućnih brojeva 16 i 18

2.655,00

8.5

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Brca između kućnih brojeva 16 i 18

2.522,00

8.6

Postava klupa duž Ulice Pulac na području Velog Vrha

4.645,00

8.7

Raščišćavanje vegetacije duž Ulice Pulac na području Velog Vrha

6.106,00

8.8

Asfaltiranje dijela Ulice Paškinovac od kućnog broja 7 do kućnog broja 21

19.245,00

8.9

Sanacija kružnog toka na raskrižju ulica Bok i Ive Lole Ribara

5.309,00

8.10

Izrada prometnog elaborata označavanja pješačkog prijelaza u Ulici Ive Lole Ribara zapadno od novog kružnog raskrižja u blizini kućnog broja 17

398,00

8.11

Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na označavanju pješačkog prijelaza u Ulici Ive Lole Ribara zapadno od novog kružnog raskrižja u blizini kućnog broja 17

266,00

8.12

Izvođenje radova na označavanju pješačkog prijelaza u Ulici Ive Lole Ribara zapadno od novog kružnog raskrižja u blizini kućnog broja 17

664,00

8.13

Izvedba parapetnih zidova u Ulici Brca kod kućnog broja 20

3.982,00

8.14

Sanacija prilaza od ulice do ulaza u stambenu zgradu u Gerovskoj ulici kod kućnog broja 5

8.627,00

8.15

Građevinsko uređenje okoliša u Gerovskoj ulici sjeverno i zapadno od kućnog broja 5

2.920,00

8.16

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7

531,00

8.17

Radovi za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7

3.584,00

8.18

Oprema za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7

1.327,00

8.19

Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Žorža kod kućnog broja 10

2.654,00

8.20

Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića

398,00

8.21

Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića

265,00

8.22

Realizacija radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića

4.645,00

8.23

Sanacija rubnjaka u Fužinskoj ulici od kućnog broja 22 do kućnog broja 30

3.318,00

8.24

Prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Goranskoj ulici

398,00

8.25

Prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na realizaciji povećanja stupnja sigurnosti u Goranskoj ulici

265,00

8.26

Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti u Goranskoj ulici

2.920,00

8.27

Uređenje okoliša u Ulici Orešje južno od kućnog broja 3

10.352,00

8.28

Radovi za proširenje javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković

13.272,00

8.29

Oprema za proširenje javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković

22.563,00

8.30

Sanacija kolnog prilaza u Ulici Drenovski put od kućnog broja 72 do kućnog broja 82

15.263,00

8.31

Postava stolova za stolni tenis na dječjem igralištu u Ulici Put k igralištu

4.645,00

8.32

Uređenje površine uz stolove za stolni tenis na dječjem igralištu u Ulici Put k igralištu

3.053,00

8.33

Obnova postojećih oznaka parkirališnih mjesta u Fužinskoj ulici od kućnog broja 27 do kućnog broja 33

133,00

8.34

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A

133,00

8.35

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A

398,00

8.36

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A

664,00

8.37

Izvedba potpornog zida u Ulici Cvetkov trg sjeverno od kućnog broja 12

5.441,00

8.38

Sanacija pločnika i ugradnja rukohvata u Škudarovskoj ulici kod kućnog broja 12

5.973,00

8.39

Sanacija mjestimičnih oštećenja kolnika u Ulici Brune Francetića te na Kablarskoj cesti na Gornjoj Drenovi

19.908,00

8.40

Uklanjanje gnijezda borovog prelca na stablima uz šetnicu od Streljane u Ulici Drenovski put do Ulice Brdina kod kućnog broja 1

2.654,00

8.41

Izrada prometnog elaborata postave rampe ili pilomata na početku prilazne ceste koja vodi u Osnovnu školu Fran Franković

398,00

8.42

Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa na izvođenju radova na postavljanju rampe ili pilomata na početku prilazne ceste koja vodi u Osnovnu školu Fran Franković

265,00

8.43

Realizacija prometnog elaborata postave rampe ili pilomata na početku prilazne ceste koja vodi u Osnovnu školu Fran Franković

5.309,00

8.44

Sanacija udarnih rupa duž Ulice Stanka Frankovića

5.309,00

8.45

Sanacije Ulice Kampanja

10.618,00

8.46

Postava klupe u Fužinskoj ulici istočno od kućnog broja 13

1.327,00

8.47

Obnova postojećih oznaka parkirališnih mjesta u Ulici Kućina

133,00

9

MO GORNJA VEŽICA
UKUPNO:

56.142,00

9.1

Postava rukohvata u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 13

398,00

9.2

Uređenje dječjeg igrališta u ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 13

796,00

9.3

Nastavak uređenja košarkaškog igrališta u ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 56

5.574,00

9.4

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica

664,00

9.5

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuni prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica

265,00

9.6

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica

17.918,00

9.7

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica postavom dodatne svjetiljke

664,00

9.8

Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 9

1.725,00

9.9

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26

133,00

9.10

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26

133,00

9.11

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26

398,00

9.12

Uklanjanje korita za zemlju u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 11 do kućnog broja 23

5.309,00

9.13

Uklanjanje stabala na parkiralištu i sadnja novih iznad potpornog zida na sjevernoj strani u Ulici Ratka Petrovića kod kućnih brojeva 11 do 23

2.124,00

9.14

Uređenje podloge ispod fitness sprava za vježbanje uz dječje igralište na zelenoj površini u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8

1.195,00

9.15

Postava fitness sprava za vježbanje uz dječje igralište na zelenoj površini u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8

7.963,00

9.16

Sanacija podloge igrališta kod postojećih stolova za stolni tenis u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8

7.698,00

9.17

Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Tome Strižića kod kućnog broja 21

398,00

9.18

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Tome Strižića kod kućnog broja 21

265,00

9.19

Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Tome Strižića kod kućnog broja 21

2.522,00

10

MO GORNJI ZAMET
UKUPNO:

126.219,00

10.1

Mjestimična sanacija asfalta kolnika u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 20 do kućnog broja 41

82.288,00

10.2

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41

133,00

10.3

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41

531,00

10.4

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41

1.327,00

10.5

Obnova horizontalnih bočnih parkirnih linija na parkiralištu uz rekreativnu zonu u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva nasuprot “Češkog doma”

133,00

10.6

Sanacija asfalta kolnika i parkirališta u Primorskoj ulici, sjeverozapadno od kućnog broja 2

6.636,00

10.7

Izrada tehničkog rješenja za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve

133,00

10.8

Radovi za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve

531,00

10.9

Oprema za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve

1.327,00

10.10

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C

133,00

10.11

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C

133,00

10.12

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C

398,00

10.13

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5

133,00

10.14

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5

133,00

10.15

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5

398,00

10.16

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u fitness zoni u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broj 1

398,00

10.17

Radovi za proširenje javne rasvjete u fitness zoni u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broj 1

1.858,00

10.18

Oprema za proširenje javne rasvjete u fitness zoni u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broj 1

1.725,00

10.19

Sanacija asfalta kolnika na spoju ulica Bože Starca Jurićeva i Šumci

5.309,00

10.20

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Drnjevići kod kućnih brojeva 9 i 10

7.963,00

10.21

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Bože Starca Jurićeva između kućnih brojeva 8 i 16

9.291,00

10.22

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na području MO Gornji Zamet

796,00

10.23

Oprema za realizaciju povećanja stupnja sigurnosti na području MO Gornji Zamet

796,00

10.24

Radovi za realizaciju povećanja stupnja sigurnosti na području MO Gornji Zamet

3.716,00

11

MO GRAD TRSAT
UKUPNO:

33.712,00

11.1

Elaborat izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 38

398,00

11.2

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 38

266,00

11.3

Realizacija izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 38

10.220,00

11.4

Sanacija nogostupa u Radićevoj ulici kod kućnog broja 51

3.318,00

11.5

Postava prometnih stupića i označavanje parkirnih mjesta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33 kod Hrvatske čitaonice Trsat

1.195,00

11.6

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu na Frankopanskom trgu kod kućnog broja 1

265,00

11.7

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu na Frankopanskom trgu kod kućnog broja 1

531,00

11.8

Postava prometnih fleksibilnih stupića u Glavinićevoj ulici

1.062,00

11.9

Elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka “djeca na cesti” u Ulici Vrlije kod Osnovne škole Trsat

265,00

11.10

Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka “djeca na cesti” u Ulici Vrlije kod Osnovne škole Trsat

531,00

11.11

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlije između kućnog broja 11 i kućnog broja 13

133,00

11.12

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlije između kućnog broja 11 i kućnog broja 13

133,00

11.13

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlije između kućnog broja 11 i kućnog broja 13

398,00

11.14

Postava dvije nadzorne kamere kod TS Strmica kod kućnog broja 38 u Ulici Vrlije

3.318,00

11.15

Postava rubnjaka uz kolnik u Ulici Slave Raškaj od kućnog broja 1 do kućnog broja 5

2.654,00

11.16

Elaborat uređenja dijela zelene površine u pješačku površinu s izgradnjom rampe za osobe s invaliditetom na južnom nogostupu kod pješačkog prijelaza i obilježavanje pješačkog prijelaza sa crvenom podlogom od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka na raskrižju s Marohnićevom ulicom

531,00

11.17

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova uređenja dijela zelene površine u pješačku površinu s izgradnjom rampe za osobe s invaliditetom na južnom nogostupu kod pješačkog prijelaza i obilježavanja pješačkog prijelaza sa crvenom podlogom od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka na raskrižju s Marohnićevom ulicom

265,00

11.18

Uređenje dijela zelene površine u pješačku površinu s izgradnjom rampe za osobe s invaliditetom na južnom nogostupu kod pješačkog prijelaza i obilježavanje pješačkog prijelaza sa crvenom podlogom od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka na raskrižju s Marohnićevom ulicom

2.920,00

11.19

Sanacija kolnog prilaza u ulici Put Bože Felkera kod kućnog broja 45B

5.309,00

12

MO GRBCI
UKUPNO:

42.338,00

12.1

Početak uređenja novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36

9.423,00

12.2

Nastavak opremanja rekreativne fitness zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36

2.654,00

12.3

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Dalmatinskoj ulici u blizini kućnog broja 11

9.291,00

12.4

Nastavak uređenja potpornog zida uz pokos u Primorskoj ulici jugozapadno od kućnih brojeva 3B i 3C i uređenje prilaza

8.494,00

12.5

Ličenje ograde u Ulici Sušačko kastavskog odreda u blizini kućnih brojeva 25 i 27

664,00

12.6

Postava prometnog ogledala na izlasku iz Čabarske ulice na Ulicu Marije Grbac

398,00

12.7

Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom

398,00

12.8

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme radova izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom

265,00

12.9

Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom

1.460,00

12.10

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Diračje između kućnih brojeva 75 i 130

9.291,00

13

MO KANTRIDA
UKUPNO:

138.961,00

13.1

Uređenje južnog nogostupa Istarske ulice kod kućnog broja 92

6.636,00

13.2

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu prigradskih linija Bivio-pravac prigrad

9.290,00

13.3

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu prigradskih linija Bivio-pravac grad

9.290,00

13.4

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Skalete Ljubljanska cesta-pravac prigrad

7.300,00

13.5

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Skalete Ljubljanska cesta-pravac grad

7.300,00

13.6

Sanacija stepenica u Ulici Mate Balote između kućnih brojeva 49 i 51

6.105,00

13.7

Ličenje zaštitne ograde uz stubište prema autobusnoj stanici u Ulici Silva Milenića Lovre kod kućnih brojeva 35 do 37

797,00

13.8

Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Silva Milenića Lovre između kućnih brojeva 29, 31 i 33

9.290,00

13.9

Sanacija oborinske odvodnje u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 19

15.927,00

13.10

Sadnja stabala u Ulici Ede Jardasa između kućnih brojeva 19 i 21

929,00

13.11

Izvedba potpornog zida u Ulici Ede Jardasa istočno od kućnog broja 19

1.593,00

13.12

Sanacija stjenskog pokosa u Pulskoj ulici uz istočni prilaz stadionu NK Rijeka

9.291,00

13.13

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66

398,00

13.14

Radovi za proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66

3.716,00

13.15

Oprema za proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66

3.318,00

13.16

Sanacija asfalta kolnika i prolaza u Labinskoj ulici kod kućnih brojeva 4 i 6

15.927,00

13.17

Postava rukohvata duž Lovranske ulice od spoja sa Pulskom ulicom prema Liburnijskoj ulici

9.291,00

13.18

Sanacija pristupnog puta Šetalištu Milića Jardasa

3.982,00

13.19

Orezivanje zelenila uz Šetalište Milića Jardasa i uz pristupni put do šetališta

5.309,00

13.20

Sanacija dijela nogostupa i uklanjanje korijena koji ga podiže u Pulskoj ulici kod kućnog broja 15 i šire

13.272,00

14

MO KOZALA
UKUPNO:

47.382,00

14.1

Elaborat prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevog trga

2.654,00

14.2

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevog trga

398,00

14.3

Realizacija prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevog trga

11.016,00

14.4

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60

2.256,00

14.5

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60

398,00

14.6

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60

8.362,00

14.7

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60 postavom dodatne svjetiljke

664,00

14.8

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevog trga kućni broj 1

398,00

14.9

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevog trga kućni broj 1

266,00

14.10

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevog trga kućni broj 1 postavom konzolnog stupa sa svjetlećim znakom i dodatnim svjetlom

7.963,00

14.11

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevog trga kućni broj 1 izvedbom pješačkog prijelaza od termoplastike s crvenom podlogom

2.124,00

14.12

Postava prometnih stupića za onemogućavanje nepropisnog parkiranja vozila na raskrižju Laginjine ulice i Ulice Šetališta Vladimira Nazora

531,00

14.13

Postava stupića s desne strane Ulice Petra Kobeka prema Ulici Rastočine iznad groblja Kozala

2.920,00

14.14

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32

133,00

14.15

Radovi za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32

133,00

14.16

Oprema za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32

398,00

14.17

Uređenje raskrižja između Ulice Šetališta Vladimira Nazora i Ulice Kalvarije

531,00

14.18

Elaborat obilježavanja oznake pješaci na cesti prije raskrižja Brajšine ulice i Ulice Stari Voljak

265,00

14.19

Realizacija obilježavanja oznake pješaci na cesti prije raskrižja Brajšine ulice i Ulice Stari Voljak

531,00

14.20

Postava ograde s južne strane dječjeg igrališta u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9

4.645,00

14.21

Hortikulturno uređenje zelene površine i orezivanje stabala u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 7

796,00

15

MO KRIMEJA
UKUPNO:

27.075,00

15.1

Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 8

398,00

15.2

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 8

265,00

15.3

Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 8

2.787,00

15.4

Sanacija kolnika i oborinskih voda na parkiralištu na zapadnoj strani u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 1

9.291,00

15.5

Sanacija oborinskih voda u Ulici Braće Horvatića kod kućnog broja 8

3.982,00

15.6

Sanacija kolnika u Ulici Danijela Godine

10.352,00

16

MO LUKA
UKUPNO:

15.927,00

16.1

Asfaltiranje Jedrarske ulice

5.973,00

16.2

Sanacija dijela Ulice Vatroslava Lisinskog od spoja s Verdievom ulicom do spoja sa Zagrebačkom ulicom

5.973,00

16.3

Mjestimična sanacija udarnih rupa u Verdievoj ulici između prvog i drugog paviljona na tržnici

3.981,00

17

MO MLAKA
UKUPNO:

37.030,00

17.1

Izrada prometnog elaborata postave konzolnog stupa i svjetlećeg znaka “pješački prijelaz” s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A

398,00

17.2

Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi konzolnog stupa i svjetlećeg znaka “pješački prijelaz” s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A

266,00

17.3

Realizacija prometnog elaborata postave konzolnog stupa i svjetlećeg znaka “pješački prijelaz” s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A

10.618,00

17.4

Sadnja stabala u Ulici Luki zapadno od kućnog broja 2

398,00

17.5

Realizacija prometnog rješenja projekta interventnog i pješačkog koridora u Ulici Vitomira Paje Širole

2.389,00

17.6

Izrada prometnog elaborata postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod dječjeg vrtića)

929,00

17.7

Izrada elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod dječjeg vrtića)

398,00

17.8

Realizacija postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod dječjeg vrtića)

7.963,00

17.9

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 2

531,00

17.10

Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 2

1.593,00

17.11

Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 2

5.043,00

17.12

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 8

531,00

17.13

Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 8

1.593,00

17.14

Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 8

4.380,00

18

MO OREHOVICA
UKUPNO:

40.746,00

18.1

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11

398,00

18.2

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11

3.185,00

18.3

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11

3.451,00

18.4

Premještaj vrtuljka sa travnate površine u Ulici Kalina na dječje igralište kraj kombinirane sprave i ličenje ograde uz nogostup

796,00

18.5

Postava njihalice na oprugu na dječje igralište u Ulici Kalina

1.062,00

18.6

Uređenje kolnika u Ulici Put pod Rebar – južni krak od početka ulice prema ambulanti za terapeutsko jahanje

31.854,00

19

MO PAŠAC
UKUPNO:

12.476,00

19.1

Sanacija stjenskog pokosa kod Boćarskog kluba Pašac u Ulici Balde Fućka kućni broj 43

9.291,00

19.2

Uređenje nogostupa na autobusnoj stanici na križanju Ulice Balde Fućka i Ulice Pašac

3.185,00

20

MO PEĆINE
UKUPNO:

28.004,00

20.1

Uređenje nogostupa i sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 50 do kućnog broja 86

28.004,00

21

MO PEHLIN
UKUPNO:

145.730,00

21.1

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37

398,00

21.2

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37

3.584,00

21.3

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37

4.114,00

21.4

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 30

398,00

21.5

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 30

2.389,00

21.6

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 30

1.991,00

21.7

Elaborat preregulacije prometa u naselju Blažićevo

398,00

21.8

Realizacija preregulacije prometa u naselju Blažićevo

2.389,00

21.9

Raščišćavanje zelene površine u Ulici Tići kod kućnog broja 22/6

1.327,00

21.10

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Turkovo kod dječjeg parka u blizini kućnog broja 7A

266,00

21.11

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Turkovo kod dječjeg parka u blizini kućnog broja 7A

1.062,00

21.12

Obnova horizontalne signalizacije parkirališta za osobna vozila u Ćićarijskoj ulici od kućnog broja 39 do kućnog broja 47

266,00

21.13

Studija opravdanosti postave usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka

398,00

21.14

Elaborat postave usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka

398,00

21.15

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka

266,00

21.16

Realizacija postave usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka

3.982,00

21.17

Realizacija postave vertikalne i obilježavanja horizontalne signalizacije u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka

1.327,00

21.18

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ćićarijskoj ulici zapadno od kućnog broja 29

3.982,00

21.19

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ćićarijskoj ulici zapadno od kućnog broja 29

14.467,00

21.20

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Tići sjeverozapadno od kućnog broja 22 I

7.831,00

21.21

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u južnom sporednom ogranku Ulice Pehlin

265,00

21.22

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u južnom sporednom ogranku Ulice Pehlin

1.062,00

21.23

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13

6.636,00

21.24

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13

19.908,00

21.25

Mjestimična sanacija prometnice od kućnog broja 64 u Ulici Pletenci do spoja sa Ulicom Pehlin

13.670,00

21.26

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3

398,00

21.27

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3

5.043,00

21.28

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3

4.114,00

21.29

Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Blažićevo C kod kućnog broja 27

13.272,00

21.30

Nastavak uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C

12.211,00

21.31

Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C

17.254,00

21.32

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22

133,00

21.33

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22

133,00

21.34

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22

398,00

22

MO PODMURVICE
UKUPNO:

92.110,00

22.1

Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21

1.991,00

22.2

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21

2.522,00

22.3

Projektna dokumentacija za spomen obilježje sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na raskršću kod semafora između kućnih brojeva 114 i 116

3.185,00

22.4

Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverozapadno od kućnog broja 8

6.371,00

22.5

Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130

664,00

22.6

Izrada geodetske situacije za izradu prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130

929,00

22.7

Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130

265,00

22.8

Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130

9.954,00

22.9

Tehnička priprema za sanaciju potpornog zida i pokosa u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 10

2.655,00

22.10

Sanacija pokosa u Vukovarskoj ulici zapadno od kućnog broja 96

6.503,00

22.11

Postava dviju fitness sprava na zelenoj površini uz dječje igralište u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2

4.380,00

22.12

Uređenje površine uz postavu fitness sprava u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2

929,00

22.13

Hortikulturno uređenje zelene površine i popravak dijela zida u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 8

2.654,00

22.14

Djelomična sanacija žičane ograde u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 8

2.655,00

22.15

Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta na parkiralištima između ulica: Branimira Markovića sjeverna strana i Ulice Hahlić kućnih brojeva 17 i 19, Čandekove ulice sjeverno od kućnog broja 8

2.389,00

22.16

Izvedba zida u Ulici Branimira Markovića sjeverno od kućnih brojeva 12 i 20

6.636,00

22.17

Zamjena oštećenih vibracijskih traka u Vukovarskoj ulici između kućnih brojeva 86 i 106

2.256,00

22.18

Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima

398,00

22.19

Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima

265,00

22.20

Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima

2.655,00

22.21

Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1

133,00

22.22

Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1

133,00

22.23

Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1

664,00

22.24

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5

929,00

22.25

Postava ljuljačke na dječje igralište u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5

1.460,00

22.26

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4

7.565,00

22.27

Postava vrtuljka na dječje igralište u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4

2.654,00

22.28

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić istočno od kućnog broja 2

7.831,00

22.29

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić istočno od kućnog broja 2

4.778,00

22.30

Uređenje zelene površine u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 20

1.725,00

22.31

Ličenje ograda i rukohvata u Ulici Branimira Markovića na gornjem parkiralištu, a južno od Ulice Hahlić kućni broj 17 i 19 te na parkiralištu u Ulici Andree Benussi između kućnog broja 4 i 6

1.991,00

22.32

Ličenje ograda i rukohvata u Vukovarskoj ulici na prolazu zapadno od kućnog broja 96, na prolazu iz Ulice Andree Benussi prema Ulici Maria Špilera i dalje prema Ulici Emilija Randića

1.593,00

22.33

Nabava i postava prometnog ogledala na izlasku sa gornjeg parkirališta u Ulici Andre Benussi kod kućnog broja 6

398,00

23

MO PODVEŽICA
UKUPNO:

50.965,00

23.1

Orezivanje drvorednih stabala u Ulici Tihovac kod kućnog broja 6

398,00

23.2

Postava novih sprava na dječje igralište u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 60

1.991,00

23.3

Elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Tihovac neposredno prije raskrižja sa Ulicom Vlade Grozdanića kod kućnog broja 8

265,00

23.4

Realizacija obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Tihovac neposredno prije raskrižja sa Ulicom Vlade Grozdanića kod kućnog broja 8

1.725,00

23.5

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37

398,00

23.6

Radovi za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37

3.053,00

23.7

Oprema za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37

6.371,00

23.8

Sanacija parkirališta između dva reda garaža u Ulici Jože Gabrovšeka između kućnog broja 11A i kućnog broja 13

10.618,00

23.9

Realizacija prometnog uređenja dijela Ulice Martina Kontuša od raskrižja s Ulicom Tome Strižića do kućnog broja 2A

929,00

23.10

Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Andrije Peruča

25.217,00

24

MO POTOK
UKUPNO:

16.723,00

24.1

Uređenje zelene površine i sadnja drveća u Ulici Viktora Cara Emina između kućnih brojeva 10c i 16

2.654,00

24.2

Postava ljuljačke za bebe na dječje igralište na križanju Ulice Prvog Maja i Ulice dr. Frana Kresnika

2.124,00

24.3

Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Potok sjeverno od kućnog broja 13

11.945,00

25

MO SRDOČI
UKUPNO:

149.446,00

25.1

Elaborat postave para prometnih znakova prava prednosti prolaska u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 1 i kod kućnog broja 9

398,00

25.2

Realizacija postave para prometnih znakova prava prednosti prolaska u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 1 i kod kućnog broja 9

796,00

25.3

Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u ulicama Kurirski put, Tonžino i Markovići

664,00

25.4

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u ulicama Kurirski put, Tonžino i Markovići

266,00

25.5

Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u ulicama Kurirski put, Tonžino i Markovići

10.618,00

25.6

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave usporivača prometa tipa umjetne izbočine u Ulici Markovići kod kućnog broja 26A

266,00

25.7

Realizacija postave usporivača prometa tipa umjetne izbočine u Ulici Markovići kod kućnog broja 26A

2.124,00

25.8

Realizacija postave vertikalne signalizacije i iscrtavanje horizontalne signalizacije za usporivač prometa tipa umjetne izbočine u Ulici Markovići kod kućnog broja 26A

1.725,00

25.9

Nastavak hortikulturnog uređenja rotora na raskrižju ulica Gustava Krkleca i Mate Lovraka

1.327,00

25.10

Hortikulturno uređenje zelene površine jugoistočno od kružnog toka Martinkovac

1.593,00

25.11

Elaborat postave znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Srdoči od kućnog broja 43/1 do kućnog broja 43/5

265,00

25.12

Realizacija postave znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Srdoči od kućnog broja 43/1 do kućnog broja 43/5

398,00

25.13

Sanacija nogostupa i rubnjaka u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 16 do kućnog broja 20

15.927,00

25.14

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14

5.707,00

25.15

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Branka Šimića južno od kućnog broja 56

6.371,00

25.16

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 65A

531,00

25.17

Hortikulturno uređenje površine sa klupicama u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 64

1.062,00

25.18

Postava vrata na dječjem igralištu južno od zgrade u Ulici Srdoči kod kućnog broja 59

929,00

25.19

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14

929,00

25.20

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Branka Šimića južno od kućnog broja 56

4.645,00

25.21

Uređenje podloge za postavu fitness sprava uz stazu prema igralištu s loptom u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od broja 24

664,00

25.22

Postava fitness sprava uz stazu prema igralištu s loptom u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od broja 24

7.963,00

25.23

Elaborat uređenja raskrižja ulica Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči

664,00

25.24

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova uređenja raskrižja ulica Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči

265,00

25.25

Realizacija uređenja raskrižja ulica Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči

8.892,00

25.26

Elaborat izvedbe uzdignutih ploha s pješačkim prijelazom u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnih brojeva 8 i 24

664,00

25.27

Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignutih ploha s pješačkim prijelazom u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnih brojeva 8 i 24

265,00

25.28

Realizacija izvedbe uzdignutih ploha s pješačkim prijelazom u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnih brojeva 8 i 24

9.556,00

25.29

Uređenje površine za postavu sprava za vježbanje na igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4

796,00

25.30

Postava fitness sprava za vježbanje na igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4

11.945,00

25.31

Uređenje pristupne staze sa sjeverne strane dječjeg igrališta u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4

1.460,00

25.32

Postava nosača za obruče na košarkaško igralište u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4

1.327,00

25.33

Postava klupa uz stazu između zgrada u Ulici Gustava Krkleca

2.256,00

25.34

Hortikulturno uređenje zelene površine između zgrada u Ulici Gustava Krkleca

929,00

25.35

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2

398,00

25.36

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2

1.327,00

25.37

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2

1.062,00

25.38

Hortikulturno uređenje zelene površine u okolišu dječjeg igrališta u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 59

1.195,00

25.39

Uređenje pješačke staze sa južne strane zgrade u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 24

929,00

25.40

Uređenje nogostupa u Ulici Tina Ujevića od kućnog broja 6 do kućnog broja 24

7.963,00

25.41

Označavanje parkirnih mjesta u Ulici Tina Ujevića

1.858,00

25.42

Postava prometnog ogledala za izlaz iz Ulice Ante Modrušana, odvojak kod broja 30

398,00

25.43

Postava dvoredne ograde u Ulici Ante Modrušana od kućnog broja 30A do kućnog broja 30 B

2.654,00

25.44

Postava dodatnih dječjih sprava na igralištu u Ulici Dobriše Cesarića

6.902,00

25.45

Postava malih golova na nogometnom igralištu u Ulici Dobriše Cesarića

1.062,00

25.46

Postava stola na zelenoj površini uz klupu s naslonom u blizini dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića

1.195,00

25.47

Uređenje podloge na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića te postava ograde sa vratima

9.025,00

25.48

Sadnja stabala sa južne i istočne strane dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića

1.062,00

25.49

Uređenje novog dječjeg igrališta u Ulici Tonžino kod kućnog broja 22

3.982,00

25.50

Uređenje novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36

3.849,00

25.51

Postava prometnog ogledala sjeverno od Ulice Bartola Kašića kućni broj 6

398,00

26

MO SVETI KUZAM
UKUPNO:

17.785,00

26.1

Tehnička priprema za postavu fitnes sprava na površini sjeverno od igrališta za igre s loptom u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11

4.645,00

26.2

Nastavak sanacije kolnika u ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18 A do mjesnog groblja Sveti Kuzam

11.149,00

26.3

Ličenje tribina i ograde na boćalištu Sveti Kuzam

1.991,00

27

MO SVETI NIKOLA
UKUPNO:

132.988,00

27.1

Sanacija ograde potoka Mlaka u Ulici Milutina Barača zapadno od kućnog broja 56

5.309,00

27.2

Hortikulturno uređenje zelene površine u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 18 i 20

1.062,00

27.3

Sadnja stabala na zelenoj površini u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11,13 i 15

1.327,00

27.4

Postava zaštitnih fleksibilnih stupića na dijelu prilaza stambenoj zgradi u Ulici Jože Vlahovića kućni broj 12

2.920,00

27.5

Postava dvije klupice uz južni nogostup Vidovićeve ceste

1.725,00

27.6

Postava rukohvata na stazi u Karasovoj ulici sjeverno od kućnog broja 6 i 8

1.460,00

27.7

Sadnja voćaka na javnim zelenim površinama u okolišu zgrada u Simonettievoj ulici

796,00

27.8

Uređenje ispusta odvodnje s dječjeg igrališta za igre s loptom u Meštrovićevoj ulici

796,00

27.9

Obnova šljunka pješačke staze u Becićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 4

531,00

27.10

Postava tobogana umjesto vrtuljka na dječjem igralištu u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3

1.858,00

27.11

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3

266,00

27.12

Postava sprava za stariju djecu na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici južno od kućnog broja 21

8.627,00

27.13

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici južno od kućnog broja 21

2.654,00

27.14

Uređenje stubišta koje spaja Becićevu Ulicu i Novu cestu

3.053,00

27.15

Sanacija nogostupa u Ulici Krnjevo sjeverno i južno od kućnog broja 20c

10.618,00

27.16

Postava rukohvata na stubištu u Ulici Hegedušićevoj zapadno od kućnog broja 21

796,00

27.17

Postava rukohvata na stazi u Hegedušićevoj ulici južno od kućnog broja 19 koja vodi prema pješačkom prijelazu u Zametskoj ulici

1.327,00

27.18

Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13

1.593,00

27.19

Proširenje postojećeg dječjeg igrališta u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13

1.725,00

27.20

Postava ljuljačke tip: paukova mreža na dječjem igralištu u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13

2.522,00

27.21

Sanacija pristupnog puta do kućnih brojeva 3/1 do 3/4 u Zvonimirovoj ulici iz smjera Ulice Milutina Barača

5.309,00

27.22

Dobava i postava dviju fitness sprava na površini u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20

3.584,00

27.23

Uređenje površine uz postavu fitness sprava u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20

664,00

27.24

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31

531,00

27.25

Radovi za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31

9.954,00

27.26

Oprema za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31

9.423,00

27.27

Izrada projekta i tehnička priprema  za građevinsku rekonstrukciju ulaza i izlaza sa dvoetažnog parkirališta u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5, te novo prometno rješenje parkirališta

3.318,00

27.28

Sanacija kolnika u Ulici Giuseppe Carabino  između raskrižja sa Ulicom Antuna Kosića Rika i raskrižjem Ulice Giuseppe Carabino sa Simonettievom ulicom (2. faza)

49.240,00

28

MO SVILNO
UKUPNO:

29.332,00

28.1

Nastavak građevinskog i hortikulturnog uređenja igrališta ispod vijadukta Svilno

16.591,00

28.2

Opremanje spravama igrališta ispod vijadukta Svilno

5.309,00

28.3

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8

133,00

28.4

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8

133,00

28.5

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8

398,00

28.6

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12

133,00

28.7

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12

133,00

28.8

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12

398,00

28.9

Postava dvije fitness sprave na vidikovcu u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52

3.318,00

28.10

Građevinsko uređenje vidikovca u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52

265,00

28.11

Zamjena stola za stolni tenis u Ulici Grbaste uz jog i dječje igralište Leptirić

2.256,00

28.12

Građevinsko uređenje površine oko stola za stolni tenis u Ulici Grbaste uz jog i dječje igralište Leptirić

265,00

29

MO ŠKOLJIĆ – STARI GRAD
UKUPNO:

16.325,00

29.1

Uređenje pješačkog koridora u Ulici Alda Colonnella

1.858,00

29.2

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B

531,00

29.3

Radovi za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B

7.034,00

29.4

Oprema za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B

3.318,00

29.5

Postava držača za bicikle u Ulici Slogin-Kula južno od kućnog broja 2

929,00

29.6

Postava stupića za sprečavanje parkiranja u Vodovodnoj ulici kod kućnog broja 25

266,00

29.7

Postava klupe u Vodovodnoj ulici južno od kućnog broja 23 A kod trafostanice

1.062,00

29.8

Postava klupe za sjedenje na zelenu površinu u Ulici Školjić nasuprot kućnog broja 11 A

1.062,00

29.9

Uređenje betonskih vaza ispred crkve na Trgu Riječke rezolucije

265,00

30

MO ŠKURINJE
UKUPNO:

106.444,00

30.1

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Škurinje škola – pravac prigrad

8.229,00

30.2

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Budicinovoj ulici

2.655,00

30.3

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Sadskoj ulici

6.636,00

30.4

Uređenje dječjeg igrališta u Sadskoj ulici

1.725,00

30.5

Izrada dokumentacije potrebne za realizaciju zahvata semaforizacije raskrižja Škurinjske ceste u zoni Osnovne škole Ivana Zajca

11.680,00

30.6

Realizacija zahvata semaforizacije raskrižja Škurinjska cesta u zoni Osnovne škole Ivana Zajca

75.519,00

31

MO ŠKURINJSKA DRAGA
UKUPNO:

80.961,00

31.1

Nastavak uređenja igrališta za igru loptom zapadno od Ulice Antuna Mihića 2 F

38.622,00

31.2

Opremanje igrališta za igru loptom zapadno od Ulice Antuna Mihića 2 F

2.389,00

31.3

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1

398,00

31.4

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1

16.856,00

31.5

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1

13.272,00

31.6

Postava slavine s pitkom vodom u parku za pse u Ulici Petra Kobeka

1.991,00

31.7

Radovi uz postavu slavine s pitkom vodom u parku za pse u Ulici Petra Kobeka

664,00

31.8

Ličenje ograde na parkiralištu u Ulici Rastočine kod kućnog broja 7

664,00

31.9

Hortikulturno uređenje zelene površine uz parkiralište u Ulici Rastočine jugoistočno od kućnog broja 7

929,00

31.10

Ličenje ograde na stubištu u Ulici Rastočine jugozapadno od kućnog broja 6

1.061,00

31.11

Uređenje zelene površine na raskrižju Ulice Rastočine jugoistočno od kućnog broja 7

1.858,00

31.12

Postava rukohvata na stubište u Ulici Lipa između kućnih brojeva 2 i 4

1.062,00

31.13

Sadnja stabla na zelenoj površini uz dječje igralište u Ulici Rastočine južno od kućnog broja 4

797,00

31.14

Hortikulturno uređenje površine u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 11

398,00

32

MO TURNIĆ
UKUPNO:

67.556,00

32.1

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B

531,00

32.2

Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B

7.831,00

32.3

Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B

3.584,00

32.4

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33

531,00

32.5

Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33

4.114,00

32.6

Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33

2.124,00

32.7

Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7

398,00

32.8

Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7

265,00

32.9

Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7

2.654,00

32.10

Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 7

1.460,00

32.11

Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52

133,00

32.12

Radovi za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52

2.389,00

32.13

Oprema za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52

10.220,00

32.14

Raščišćavanje zelene površine od Osnovne škole Turnić do Ulice Antuna Barca kućnih brojeva 10 do 12

5.309,00

32.15

Sanacija betonske pasice u Ulici Antuna Raspora Španca južno od kućnog broja 4

1.327,00

32.16

Postava rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka istočno od kućnog broja 28

929,00

32.17

Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3

398,00

32.18

Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3

265,00

32.19

Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3

2.654,00

32.20

Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10

531,00

32.21

Radovi za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10

12.609,00

32.22

Oprema za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10

7.300,00

33

MO VOJAK
UKUPNO:

24.952,00

33.1

Zamjena drvene klackalice kombiniranom spravom za malu djecu na dječjem igralištu u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnih brojeva 66 B, 66 C i 66 D

7.964,00

33.2

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u ulici Slavka Krautzeka južno od kućnih brojeva 66 B, 66 C i 66 D nakon zamijene sprave

929,00

33.3

Sanacija stepeništa između Ulice Krimeja i Mihanovićeve ulice kod kućnih brojeva 8 i 10

2.389,00

33.4

Izvedba betonskog zidića bočno uz stepenice u Ulici Nike Katunara od kućnog broja 12 prema Radićevoj ulici kod kućnog broja 13

929,00

33.5

Uklanjanje panjeva iz betonskih obruča na parkiralištu s južne strane zgrade u Ulici Drage Šćitara kućni brojevi 13,15 i 17

398,00

33.6

Uklanjanje betonskih prstenova te asfaltiranje istih pozicija nakon uklanjanja panjeva s južne strane zgrade u Ulici Drage Šćitara kućni brojevi 13,15 i 17

1.991,00

33.7

Postava fleksibilnih prometnih stupića u Marohnićevoj ulici u blizini prilaza Ulici Vladimira Gortana

1.327,00

33.8

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog broja 84

1.062,00

33.9

Postava nove sprave na dječje igralište u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog broja 84

7.963,00

34

MO ZAMET
UKUPNO:

136.174,00

34.1

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 32

6.503,00

34.2

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 32

8.494,00

34.3

Uređenje parkirališta ispred zgrada u Ulici Braće Bačić kućni brojevi 28 do 32

1.991,00

34.4

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 24 A

929,00

34.5

Uređenje parkirališta istočno od kućnog broja 5 u Ulici Slavka Tomašića prema spoju sa Ulicom braće Bačića

1.327,00

34.6

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Cetina zapadno od kućnog broja 13

4.645,00

34.7

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Braće Cetina zapadno od kućnog broja 13

5.840,00

34.8

Obnova staze i stubišta s postavom rukohvata u Ulici Baredice između kućnog broja 1 i 2

6.238,00

34.9

Obnova linija parkiranja na parkiralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 96

266,00

34.10

Postava stolne garniture u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 10

1.725,00

34.11

Uređenje površine uz postavu stolne garniture u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 10

664,00

34.12

Hortikulturno uređenje zelene površine na zavoju Ulice Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12

1.460,00

34.13

Sanacija ceste kroz park istočno od Osnovne škole Zamet

14.600,00

34.14

Postava rubnjaka uz cesticu kroz park istočno od Osnovne škole Zamet

5.309,00

34.15

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanj istočno od kućnog broja 7

11.149,00

34.16

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanj istočno od kućnog broja 7

8.627,00

34.17

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 86

5.044,00

34.18

Uređenje parkirnih mjesta u ulicama Ćirila Kosovela i Marijana Stepčića

1.991,00

34.19

Iscrtavanje oznaka parkirališnih mjesta u Ulici Ivana Ćikovića Belog južno od kućnog broja 8a

265,00

34.20

Iscrtavanje oznake H51 zabrane parkiranja i zaustavljanja na vatrogasnom pristupu zapadno od zgrade u Ulici Ivana Ćikovića Belog 8 A

133,00

34.21

Sanacija ograde ispred kućnog broja 8a u Ulici Ivana Ćikovića Belog

664,00

34.22

Uklanjanje metalnog okvira za tepih u Ulici Ivana Ćikovića Belog sjevernom od kućnog broja 8A

133,00

34.23

Sanacija stubišta u Ulici Bože Vidasa južno od kućnog broja 16

796,00

34.24

Ličenje ograde u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 1b

1.593,00

34.25

Sanacija zida u Ulici Braće Fućak sjeverno od kućnog broja 8

1.062,00

34.26

Hortikulturno uređenje zelene površine ispred zgrade u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 16

1.327,00

34.27

Prometni elaborat iscrtavanja oznake zabrane parkiranja vozila ispred ulaza u zgradu u Ulici Braće Bačić na kućnom broju 16

265,00

34.28

Realizacija prometnog elaborata iscrtavanja oznake zabrane parkiranja vozila ispred ulaza u zgradu Ulice Braće Bačić 16

398,00

34.29

Uklanjanje stabala u Ulici Baredice oko kućnog broja 8

1.327,00

34.30

Postava ograde na stubištu zelene površine u Ulici Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12

2.654,00

34.31

Sanacija kolnika na ulazu u Ulicu Dolčić

19.908,00

34.32

Sanacija asfalta dijela kolnika Ulice Diračje kod kućnih brojeva 87, 104, 106a, 107, 107/1, 110

15.927,00

34.33

Sanacija ograde u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 30

664,00

34.34

Sanacija ograde u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 21

1.991,00

34.35

Postava rukohvata u Ulici Marijana Stepčića istočno od kućnog broja 4

265,00.

 

 

 

Članak 3.

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Plana utvrđuju se u ukupnom iznosu od 2.204.260,00 EUR.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

 

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/153
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.