GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.



Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE
Programa građenja komunalne
 infrastrukture za 2022. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 17.080.933,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 8.513.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 903.025,00 kuna, naknade za koncesije u iznosu od 400.000,00 kuna, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 300.000,00 kuna, fondova EU u iznosu od 3.360.163,00 kuna, donacija u iznosu od 630.000,00 kuna, kapitalne pomoći državnog proračuna u iznosu od 2.102.395,00 kuna te sufinanciranja od komunalnih društava u iznosu od 872.350,00 kuna kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

1.480.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

850.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

630.000,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

300.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

235.000,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

65.000,00

3.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

700.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

0,00

3.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

700.000,00

4.

Labinska ulica – pristup RIO

379.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

379.000,00

5.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

2.270.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.270.000,00

6.

Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)

800.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

800.000,00

7.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

6.492.347,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

974.000,00

7.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

38.025,00

7.3.

Izvor financiranja: fondovi EU

2.748.614,00

7.4.

Izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

1.859.358,00

7.5.

Izvor financiranja: sufinanciranje od komunalnih društava

872.350,00

8.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima

 180.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

180.000,00

9.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

 1.850.000,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.050.000,00

 

9.2.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

300.000,00

9.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

100.000,00

9.4.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

10.

Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu

250.000,00

10.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

250.000,00

11.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

 200.000,00

11.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

 

 

12.

Sveukupno nerazvrstane ceste

14.901.347,00

12.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

7.188.000,00

12.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

903.025,00

12.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

630.000,00

12.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

 

12.5.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

300.000,00

12.6.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

2.748.614,00

 

12.7.

Sveukupno izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

1.859.358,00

12.8.

Sveukupno izvor financiranja: sufinanciranje od komunalnih društava

872.350,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

1.115.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.115.000,00

 

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 1.115.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.115.000,00

 

  1. Javna rasvjeta

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

 854.586,00

1.1.

Izvor financiranja: fondovi EU

611.549,00

1.2.

Izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

243.037,00

2.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima

 70.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

3.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

 100.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

4.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

40.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

40.000,00

 

 

5.

Sveukupno javna rasvjeta

1.064.586,00

5.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

210.000,00

5.2.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

611.549,00

5.3.

Sveukupno izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

243.037,00”

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 16.397.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 3.773.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 10.092.000,00 kuna, komunalne naknade u iznosu od 2.200.000,00 kuna te donacija u iznosu od 332.000,00 kuna kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

190.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

190.000,00

2.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

1.214.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.014.000,00

3.

Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2a i 2b

50.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

4.

Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu

 100.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

5.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

230.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

197.000,00

5.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

33.000,00

6.

Prometnice i promet

   280.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

      280.000,00

7.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

 519.000,00

7.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

519.000,00

8.

Trsat – ceste

186.000,00

8.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

186.000,00

 

 

9.

Sveukupno nerazvrstane ceste

2.769.000,00

9.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

737.000,00

9.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

2.032.000,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

 

 

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

11.932.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.636.000,00

1.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

6.764.000,00

1.3.

Izvor financiranja: komunalna naknada

2.200.000,00

1.4.

Izvor financiranja: donacije

332.000,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

60.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

60.000,00

3.

Obalna šetnica zapad

1.000.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.000.000,00

 

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

12.992.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

2.636.000,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

7.824.000,00

4.3.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

2.200.000,00

4.4.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

332.000,00

 

  1. Javna rasvjeta

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

236.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

0,00

1.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

236.000,00

2.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

 400.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

400.000,00

 

 

3.

Sveukupno javna rasvjeta

636.000,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

400.000,00

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

236.000,00”

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 8.072.000,00 kuna, financirat će se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 4.137.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 3.435.000,00 kuna te donacija u iznosu od 500.000,00 kuna kako slijedi:

 

  1.  Nerazvrstane ceste

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

116.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

116.000,00

2.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje

 715.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

715.000,00

3.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje, proširenje i produženje

 1.596.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.596.000,00

4.

Izviđačka ulica, obnova u postojećim gabaritima

500.000,00

4.1.

Izvor financiranja: donacije

500.000,00

5.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje

 910.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

910.000,00

6.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića-I. faza, proširenje

 3.635.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

6.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

3.435.000,00

 

 

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

7.472.000,00

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

3.537.000,00

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

500.000,00

7.3.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

3.435.000,00

 

  1. Javna rasvjeta

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje

300.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

300.000,00

2.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića-I. faza

 300.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

300.000,00

 

 

3.

Sveukupno javna rasvjeta

600.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

600.000,00”

 

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 41.549.933,00 kuna.”

 

 

Članak 5.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/79
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.