GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavka 12. točke 4. i članka 62. stavka 5. točke 3. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina

 

   

 

Članak 1.

 

U Odluci o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina (“Službene novine Grada Rijeke” broj 21/19) članak 2. mijenja se i glasi:

“Predmet koncesije je posebna upotreba pomorskog dobra koje se nalazi na području grada Rijeke, na nekretninama kako slijedi:

– č.br. 6716, površine 373 m2, upisana u z.k.ul. 5407, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 17 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6716 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– č.br. 6951/1, površine 3557 m2, upisana u z.k.ul. 5461, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 43 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6951/1 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– č.br.6710/1, površine 408 m2, upisana u z.k.ul. 5405, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 101 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6710/1 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– č.br. 6709, površine 1328 m2, upisana u z.k.ul. 5404, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 105 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6709 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– č.br. 6685/7, površine 10666 m2, upisana u z.k.ul. 5403, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 1053 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6685/7 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– č.br. 6922/8, površine 24293 m2, upisana u z.k.ul. 5142, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 16 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6922/8 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– č.br. 6577, površine 875 m2, upisana u z.k.ul. 5409, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 87 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6577 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– č.br. 2221/16 (zk.č.br. 6615 – nova izmjera), površine 3300 m2 (3804 m2 – nova izmjera), upisana u z.k.ul. 1669, k.o. Trsat Sušak (z.k.ul. 5402, k.o. Sušak – nova izmjera), kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 507 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 2996/3  (6615 – nova izmjera) kao pomorsko dobro k.o. Trsat-Sušak (Sušak – nova izmjera) iste površine služnosti,

– č.br. 6586, površine 978 m2, upisana u z.k.ul. 5401, k.o. Sušak, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti (koncesije) od 69 m2. Navedena čestica čini katastarsku česticu k.č. 6586 kao pomorsko dobro k.o. Sušak iste površine služnosti,

– pomorsko dobro (u moru) u površini od 46 m2.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 2.044 m2.

 

Lomne točke koje označavaju granicu obuhvata zahvata:

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRANICE OBUHVATA ZAHVATA

 

Gauss-Krugerove koordinate

BR.TOČKE

Y

X

1

5457494.40

5020147.49

2

5457487.60

5020151.45

3

5457486.81

5020150.09

4

5457486.59

5020149.72

5

5457525.67

5020126.97

6

5457529.54

5020126.91

7.

5457529.73

5020126.92

8.

5457530.79

5020126.30

9.

5457529.83

5020124.55

10.

5457541.99

5020118.39

11.

5457545.25

5020118.98

12.

5458133.11

5019673.83

13.

5458143.93

5019666.92

14.

5458141.63

5019668.99

15.

5458136.06

5019674.84

16.

5458135.03

5019675.92

17.

5457892.17

5019780.56

18.

5457943.43

5019765.85

19.

5457981.53

5019754.36

20.

5457999.79

5019748.31

21.

5458010.97

5019732.77

22.

5458039.73

5019724.10

23.

5457864.03

5019773.47

24.

5457865.98

5019774.06

26.

5457896.58

5019720.46

27.

5457906.32

5019704.61

28.

5457906.10

5019704.48

29.

5457906.10

5019701.90

30.

5457908.10

5019701.90

31.

5457908.10

5019703.33

32.

5457908.31

5019703.45

33.

5457909.54

5019702.74

34.

5457910.54

5019704.47

35.

5457908.31

5019705.76

36.

5457908.05

5019705.61

37.

5457899.31

5019719.83

38.

5457882.38

5019779.29

39.

5457888.47

5019775.36

40.

5457940.07

5019760.59

41.

5457997.03

5019743.26

42.

5458008.17

5019727.93

43.

5458009.18

5019727.36

44.

5458009.73

5019727.83

45.

5458040.43

5019718.60

46.

5458042.87

5019717.86

47.

5458072.90

5019713.33

48.

5458087.17

5019711.18

49.

5458087.81

5019710.99

50.

5458098.72

5019699.64

51.

5458099.06

5019699.46

52.

5458100.69

5019698.61

53.

5458101.83

5019696.68

54.

5458102.26

5019695.95

55.

5458104.61

5019693.51

56.

5458105.11

5019693.46

57.

5458105.49

5019692.59

58.

5458111.29

5019686.56

59.

5458118.43

5019682.75

60.

5458120.16

5019684.45

61.

5458112.76

5019688.47

62.

5458088.77

5019713.16

63.

5458084.67

5019713.83

64.

5458080.97

5019714.43

65.

5458080.77

5019714.34

66.

5458080.28

5019714.41

67.

5458079.54

5019714.65

68.

5458073.20

5019715.70

69.

5458047.05

5019719.45

70.

5458042.80

5019720.74

71.

5458009.85

5019730.74

72.

5457998.20

5019746.65

73.

5457941.06

5019763.89

74.

5457889.82

5019778.64

75.

5457887.51

5019780.24

76.

5457888.25

5019780.29

77.

5457889.83

5019779.15

78.

5457942.86

5019763.93

79.

5457998.06

5019747.29

80.

5458009.74

5019731.05

81.

5458040.34

5019721.83

82.

5458053.70

5019735.96

83.

5458052.24

5019737.34

 

HTRS96/TM

 

E koordinata (m)

N koordinata (m)

84.

339687,57

5022460.56

85.

339688.64

5022462.25

86.

339677.54

5022469.44

87.

339659.80

5022481.04

88.

339658.72

5022479.36

89

339676.45

5022467.76

90.

339897.98

5022208.69

91.

339899,20

5022205.57

92.

339896.14

5022205.08

93.

339894.34

5022209.67

94.

339895.29

5022210.05

95.

339894.59

5022211.82

96.

339687.57

5022460.56

97.

339688.64

5022462.25

98.

339723.37

5022439.77

99.

339738.97

5022429.41

100.

339737.77

5022427.80

101.

339722.63

5022437.87

102.

339756.37

5022415.44

103.

339758.09

5022416.70

104.

339772.04

5022407.43

105.

339773.51

5022405.62

106.

339774.26

5022405.95

107.

339778.43

5022403.18

108.

339775.99

5022390.42

109.

339796.92

5022374.45

110.

339829.53

5022337.36

111.

339863.63

5022302.30

112.

339884.01

5022277.43

113.

339882.32

5022276.32

114.

339862.14

5022300.97

115.

339828.06

5022336.00

116.

339795.55

5022372.98

117.

339773.79

5022389.58

118.

339776.22

5022402.25

Troškovi cjelokupne investicije iznose 64.000.000,00 kuna.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacija na kopiji katastarskog plana izrađen od Nekretnine d.o.o. Kostrena, Elaborat broj: 269/19, Elaborat broj: 188/19, Elaborat broj: 443/20 i Elaborat broj: 2022-26.

 

 

Članak 2.

 

U članku 5. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

“- stalni dio naknade za koncesiju iznosi 10.220,00 kn. “

 

 

Članak 3.

 

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

“Koncesionar se obvezuje prilikom izvođenja radova na pomorskom dobru, a koje se nalazi na lučkom području, omogućiti priključenje na javnu odvodnju svih građevinskih objekata u zoni zahvata i nakon polaganja podzemnih instalacija urediti kolnu površinu uz objekte koja će omogućiti daljnje nesmetano prometovanje lučkih teških vozila.”

 

 

Članak 4.

 

Prije sklapanja Dodatka I. Ugovoru o koncesiji Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije 1 (jednu) bjanko zadužnicu u iznosu od 5.000,00 kuna.

Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

 

 

Članak 5.

 

Utvrđenu razliku između dosadašnjeg stalnog dijela naknade za koncesiju i novoutvrđenog stalnog dijela naknade za koncesiju iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 3.395,00 kn, Koncesionar je dužan u razmjernom dijelu podmiriti do kraja 2022. godine.

 

 

Članak 6.

 

Na temelju ove Odluke sklopit će se Dodatak I. Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru, u roku od 15 dana od dana izvršnosti iste.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav će u ime Davatelja koncesije ponuditi potpisivanje Dodatka I. Ugovoru o koncesiji u roku od 15 (petnaest) dana od izvršnosti ove Odluke.

Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak I. Ugovoru o koncesiji, smatrat će se da  je odustao od sklapanja Dodatka I. Ugovoru o koncesiji.

Za Davatelja koncesije Dodatak I. Ugovoru o koncesiji potpisuje Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Obrazloženje

 

Gradsko vijeće je dana 28.11.2019. godine donijelo Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina (“Službene novine Grada Rijeke” broj 21/19). Na temelju navedene Odluke, sklopljen je Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina, dana 14.01.2020. godine.

Dana 9. travnja 2021. godine, zaprimljen je zahtjev KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., a koji je konačno preciziran dana 14. veljače 2022. godine, za donošenje izmjene Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina. Isto je zatraženo iz razloga što su nekretnine koje se navode u zahtjevu dio lokacijske dozvole temeljem kojeg je Gradsko vijeće donijelo Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina. Naknadno je prilikom postupka izlaganja podataka katastarske izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta radi obnavljanja i preoblikovanja zemljišne knjige i sređivanja zemljišno -knjižnog stanja te u postupku izvlaštenja pokrenutog od strane Općinskog državnog odvjetništva i Lučke uprave utvrđeno da predmetne nekretnine čine pomorsko dobro – lučko područje.

Ovom se Odlukom ukupna površina nekretnina koje se daju u koncesiju povećava sa 1365 m2 za 679 m2, odnosno na 2044 m2, te se sukladno tome mijenja i dosadašnji iznos stalnog dijela  koncesijske naknade na način da sada iznosi 10.220,00 kn, umjesto dosadašnjih 6.825,00 kn. Promjenjivi dio koncesijske naknade ostaje neizmijenjen, odnosno i dalje iznosi 1% od prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućih kolektora.

Sukladno odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. Zakona o koncesijama, u ovakvim slučajevima Davatelj koncesije ne mora pokrenuti novi postupak davanja koncesije, već može sklopiti Dodatak ugovoru o koncesiji.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

 

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/28
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 31. ožujka 2022

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

Prilog – Grafika