GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 30. ožujka 2022. godine, donio je

 

 

 

IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE
ZA 2021. GODINU

 

 

 

 

*Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2021. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/29-14
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 30. ožujka 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2021. godinu