GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. ožujka 2022.

Godina IX - broj 3.Na temelju članka 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. veljače 2022. godine, donijelo je

 

 

 

  

AKCIJSKI PLAN
energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine

 

 

 

*Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine nalazi se na dnu stranice* 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/10
URBROJ: 2170-1-16-00-22-3
Rijeka, 24. veljače 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine