GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

P L A N
raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2022. godini

 

 

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Plan), opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana.

 

 

Članak 2.

Komunalni prioriteti za pojedine mjesne odbore na području Grada Rijeke i visina potrebnih financijskih sredstava, utvrđuju se kako slijedi:

1

MO BANDEROVO
UKUPNO:

149.000,00

1.1

Povećanje vidljivosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 12

30.000,00

1.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića između kućnog broja 52 i kućnog broja 54

6.000,00

1.3

Proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 44

3.000,00

1.4

Postava fitness sprave na dječjem igralištu između Velebitske i Kraške ulice

16.000,00

1.5

Orezivanje grmova i stabala oko stupova javne rasvjete u Vukovarskoj ulici, Ogulinskoj ulici, Ulici braće Branchetta, Ulici Mire Radune Ban, Ulici Corrada Ilijassicha i Ulici Rudolfa Tomšića

15.000,00

1.6

Orezivanje grmova i stabala u parku u Vukovarskoj ulici zapadno od kućnog broja 56

15.000,00

1.7

Označavanje parkirnih mjesta u ulicama Braće Branchetta, Obitelj Duiz, Velebitska, Corrada Illijasicha i Rudolfa Tomšića

15.000,00

1.8

Uređenje prilaza Mjesnom odboru u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 15

4.000,00

1.9

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Štranga – pravac prigrad

 

45.000,00

2

MO BELVEDER
UKUPNO:

219.000,00

2.1

Proširenje javne rasvjete u Ulici Silvija Bačića kod kućnog broja 19

17.000,00

2.2

Uklanjanje komunalne opreme na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37

20.000,00

2.3

Postava klupa na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37

29.000,00

2.4

Sanacija nogostupa u Tizianovoj ulici od stuba Giordana Bruna do Tizianove ulice kućni broj 1 s južne strane

30.000,00

2.5

Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee- III faza

80.000,00

2.6

Uklanjanje armaturne mreže u Ulici Franca Prešerna sjeverno od kućnog broja 42 do kućnog broja 46

30.000,00

2.7

Postava ograde na betonski zidić u Ulici Uspon Irene Tomee istočno od kućnog broja 6

13.000,00

3

MO BRAJDA – DOLAC
UKUPNO:

306.000,00

3.1

Sanacija kolnika u Ulici Ive Marinkovića prema ulici Pomerio kod kućnog broja 12

88.000,00

3.2

Sanacija kolnika u ulici Beli kamik kod kućnog broja 4

52.000,00

3.3

Nastavak uređenja parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11

151.000,00

3.4

Obnova, zamjena i popravak zaštitnih stupića na području MO Brajda – Dolac

 

15.000,00

4

MO BRAŠĆINE – PULAC
UKUPNO:

831.000,00

4.1

Uređenje prometne signalizacije u Ulici Lukovići kod kućnog broja 23

4.000,00

4.2

Sanacija kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 32/5

20.000,00

4.3

Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac kod kućnog broja 33/7

12.000,00

4.4

Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 19

15.000,00

4.5

Raščišćavanje biljne sastojine u okolišu trafostanice na spoju Drenovskog puta i Vinogradske ulice

15.000,00

4.6

Postava zaštitne ograde u Ulici Vinogradska od kućnog broja 10 do kućnog broja 12

12.000,00

4.7

Proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići između groblja kućnih ljubimaca i parka za pse

32.000,00

4.8

Postava prometnog ogledala u Ulici Pulac kod kućnog broja 51

3.000,00

4.9

Sanacija zida u Ulici Kozala od kućnog broja 26 do kućnog broja 34A

30.000,00

4.10

Postava prometnog ogledala u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 8

3.000,00

4.11

Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 52

15.000,00

4.12

Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac kod kućnog broja 57

3.000,00

4.13

Postava stupića i dvoredne ograde na sjevernom nogostupu u Ulici Kozala od kućnog broja 38 do kućnog broja 46

13.000,00

4.14

Sufinanciranje izrade izmjena Urbanističkog plana uređenja područja Lukovići – Brašćine – Pulac

79.000,00

4.15

Sanacija kolnika u punom profilu u Ulici Kozala od kućnog broja 43 do kućnog broja 77A

566.000,00

4.16

Raščišćavanje kupiništa u Ulici Kozala između kućnih brojeva 69a i 71c

9.000,00

 

5

MO BULEVARD
UKUPNO:

161.000,00

5.1

Postava zaštitnih stupića na više lokacija na području MO Bulevard

8.000,00

5.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Vidikovac kod kućnog broja 38

5.000,00

5.3

Povećanje vidljivosti pješačkih prijelaza u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Ulici Šetalište Joakima Rakovca i u Ulici Bulevard oslobođenja

60.000,00

5.4

Uređenje prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 11 nadalje

87.000,00

5.5

Dopuna plodne zemlje uz stubište na Šetalištu Ivana Gorana Kovačića zapadno od kućnog broja 21

1.000,00

 

6

MO CENTAR – SUŠAK
UKUPNO:

165.000,00

6.1

Sanacija dijela sjevernog nogostupa Strossmayerove ulice od kućnog broja 19B do kućnog broja 23

40.000,00

6.2

Mjestimična sanacija kolnika Cindrićeve ulice od kućnog broja 9 do kućnog broja 13

25.000,00

6.3

Poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ružićevoj ulici od kućnog broja 9 do kućnog broja 15

30.000,00

6.4

Uklanjanje nepoželjne vegetacije na stjenskom pokosu južno od zgrada u Ulici Šetalište 13. divizije od kućnog broja 4 do kućnog broja 10

30.000,00

6.5

Uklanjanje nepoželjne vegetacije na stjenskom pokosu u ulici Račkoga i Ružićevoj na najkritičnijim lokacijama, prema naknadnom dogovoru s TD Rijeka promet

40.000,00

7

MO DRAGA
UKUPNO:

462.000,00

7.1

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Brig Tijani – pravac grad

95.000,00

7.2

Izrada prometnog rješenja i postava vertikalne i svjetlosne signalizacije na dijelu draške prometnice koja prolazi između crkvice Sveti Jakov i Brig kućnog broja 79

80.000,00

7.3

Sanacija divljeg odlagališta u Ulici Tijani istočno od kućnog broja 14

16.000,00

7.4

Označavanje parkirnih mjesta u Ulici Orlići kod kućnog broja 12

2.000,00

7.5

Sanacija kolnika u ulici Brig od kućnog broja 5 do kućnog broja 16

54.000,00

7.6

Sanacija kolnika u Ulici Gušć kod kućnog broja 18

30.000,00

7.7

Rješavanje odvodnje oborinskih voda sa kolnika i puta u Ulici Gušć od kućnog broja 18 do kućnog broja 20

20.000,00

7.8

Postava prometnog znaka sa treptačem u Ulici Pod Ohrušvom kod kućnog broja 2 i kod kućnog broja 10

40.000,00

7.9

Postava prometnog znaka “Pješaci na cesti” u Ulici Orlići u blizini autobusnog ugibališta

5.000,00

7.10

Sanacija kolnika u Ulici Tijani od kućnog broja 55 do kućnog broja 61

120.000,00

 

8

MO DRENOVA
UKUPNO:

1.627.000,00

8.1

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ružice Mihić sjeverno od kućnog broja 3

50.000,00

8.2

Uklanjanje klackalice i uređenje površine na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić sjeverno od kućnog broja 3

9.000,00

8.3

Sadnja živice u Žminjskoj ulici oko kućnog broja 17

5.000,00

8.4

Sanacija potpornog zida ceste u Ulici Kučićki put kod kućnog broja 35

40.000,00

8.5

Regulacija prometa na raskrižju ulica Stanka Frankovića i Drenovski put – realizacija

130.000,00

8.6

Usporavanje prometa na području Ulice Drenovski put od raskrižja sa Ulicom Brune Francetića do vrha uzbrdice Drenovski put  kod kućnih brojeva 105 i 107 – realizacija

38.000,00

8.7

Nastavak sanacija kolnika u Ulici Stanka Frankovića prema raskrižju sa Ulicom Drenovski put

60.000,00

8.8

Sanacija kolnika u Ulici Kampanja

363.000,00

8.9

Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 26

3.000,00

8.10

Postava rampe u Ulici Pulac na području Velog vrha

6.000,00

8.11

Zamjena košarkaških tabli na sportskom igralištu u Ulici Put k igralištu

7.000,00

8.12

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9

52.000,00

8.13

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9

9.000,00

8.14

Sanacija kolnika u Fužinskoj ulici kod kućnog broja 8

25.000,00

8.15

Sanacija kolnika u Ulici Lubanjski uspon od kućnog broja 14 do spomenika

150.000,00

8.16

Sanacija kolnika u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 32C

20.000,00

8.17

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 32C

25.000,00

8.18

Izrada projekta povećanja stupnja sigurnosti na raskrižju ulica Drenovski put i Brune Francetića

7.000,00

8.19

Sanacija kolnika Kablarske ceste od kućnog broja.30 do kućnog broja 34

60.000,00

8.20

Nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Škudarovska kod kućnog broja 2 do Ulice Braće Hlača kod kućnog broja 8

40.000,00

8.21

Uređenje prometa na dijelu Ulice Stanka Frankovića

15.000,00

8.22

Proširenje javne rasvjete u Ulici Podbreg kod kućnog broja 24

45.000,00

8.23

Postava prometnog ogledala nasuprot izlaza iz Cvjetne ulice

3.000,00

8.24

Obnova parkirnih mjesta na parkiralištu u Cvjetnoj ulici

5.000,00

8.25

Uređenje novih parkirnih mjesta u Cvjetnoj ulici

2.000,00

8.26

Označavanje 5 parkirnih mjesta ispred ulaza u zgradu Braće Hlača kod kućnog broja 7 te u Cvjetnoj ulici kod kućnog broja 28

1.000,00

8.27

Uklanjanje kupine uz ogradu s južne strane Osnovne škole Fran Franković

5.000,00

8.28

Postava znaka upozorenja u blizini dječjeg igrališta u Ulici Brune Francetića

5.000,00

8.29

Postava prometnih ogledala na raskrižju ulica Brune Francetića i Kuzminački put

3.000,00

8.30

Sanacija odvodnje oborinskih voda u ulici Kučićki put kod kućnog broja 36

25.000,00

8.31

Sanacija kolnika u ulici Šamburinski put od kućnog broja 3 do kućnog broja 7

25.000,00

8.32

Uređenje okoliša Gerovskoj ulici oko kućnog broja 11

10.000,00

8.33

Postava ograde na zelenu površinu uz Ulicu Put k igralištu u blizini dječjeg igrališta

10.000,00

8.34

Sanacija kolnika u Ulici Kućina kod kućnih brojeva 1, 3 i 5

30.000,00

8.35

Uređenje prilaza zgradi u Ulici Kućina između kućnih brojeva 1 i 5

40.000,00

8.36

Hortikulturno uređenje površine u okolišu zgrade u Ulici Kućina 1

2.000,00

8.37

Postava zaštitne ograde između ceste i Osnovne Škole Fran Franković

40.000,00

8.38

Proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Put k igralištu

232.000,00

8.39

Pojačano održavanje svjetlosne signalizacije na području MO

30.000,00

        9

 

MO GORNJA VEŽICA
UKUPNO:

415.000,00

9.1

Sanacija igrališta za igru s loptom u Ulici Ratka Petrovića zapadno od kućnog broja 56

138.000,00

9.2

Poboljšanje vidljivosti pješačkog prijelaza i prometno rješavanje raskrsnice u Ulici Tome Strižića kod kućnog broja 21

10.000,00

9.3

Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Stipčić od kućnog broja 11 do kućnog broja 15

50.000,00

9.4

Postava stupića radi zabrane parkiranja na nogostupu uz pješački prijelaz u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 2

4.000,00

9.5

Sanacija stepenica te postava rukohvata u Ulici Ratka Petrovića zapadno od kućnog broja 82

10.000,00

9.6

Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Križ kod kućnog broja 21

5.000,00

9.7

Sanacija stepenica i rukohvata od Ulice Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ

30.000,00

9.8

Ličenje ograde na stepenicama u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8

8.000,00

9.9

Uređenje fitness parka u ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20

70.000,00

9.10

Opremanje fitness parka u ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20

90.000,00

10

 

MO GORNJI ZAMET
UKUPNO:

937.000,00

10.1

Proširenje javne rasvjete u Ulici Trampi kod kućnog broja 20

       3.000,00

10.2

Sanacija dijela Ulice Trampi prema spoju s Ulicom Milice Jadranić

     60.000,00

10.3

Proširenje javne rasvjete u Ulici Soldanac kod kućnog broja 55

       6.000,00

10.4

Postava ograde uz stubište u Ulici Zametskog Korena sjeveroistočno od kućnog broja 42A

     13.000,00

10.5

Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Škrobotovac zapadno od kućnog broja 5

30.000,00

10.6

Sanacija kolnika odvojka Bilogorske ulice kod kućnih brojeva 22, 34, 38, 32A, 24, 26, 28, 30 i 32

70.000,00

10.7

Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva kod kućnog broja 3/2

3.000,00

10.8

Postava prometnog ogledala u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva preko puta kućnih brojeva 1B i 1C – izlaz iz odvojka ulice

3.000,00

10.9

Uređenje zelene površine u Ulici Franje Pilepića Pavina južno od kućnog broja 17

22.000,00

10.10

Proširenje javne rasvjete od Ulice Kudej kod kućnog broja 4 do Ulice Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 15

30.000,00

10.11

Hortikulturno uređenje i orezivanje zelenila u Ulici Bože Starca Jurićeva zapadno od kućnog broja 7

10.000,00

10.12

Hortikulturno uređenje površine na spoju Ulice Bože Starca Jurićeva i Primorske ulice

2.000,00

10.13

Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 37

3.000,00

10.14

Proširenje javne rasvjete u Ulici Njivina kod kućnog broja 1

3.000,00

10.15

Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 54

3.000,00

10.16

Mjestimična sanacija kolnika u Plješivičkoj ulici

29.000,00

10.17

Uređenje odvojka dijela Plješivičke ulice kod kućnih brojeva 28 i 30

170.000,00

10.18

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tići kod kućnih brojeva 36 i 40

55.000,00

10.19

Sanacija asfalta dijela Plješivičke ulice kod kućnog broja 25

90.000,00

10.20

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Pilepića Franovičina kod kućnih brojeva 7/1, 7/2 i 7/3

80.000,00

10.21

Postava zaštitne ograde na ulazu u dječje igralište u Primorskoj ulici

2.000,00

10.22

Uređenje pješačkog puta južno od kućnog broja 29 te sjeverno od kućnih brojeva. 35 i 37 u Plješivičkoj ulici

50.000,00

10.23

Sanacija dijela kolnika u Ulici Soldanac kod kućnih brojeva 55, 55A, 55B, 55D i 56

80.000,00

10.24

Rješavanje problema oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva u blizini kućnog broja 19

40.000,00

10.25

Povećanje stupnja sigurnosti na prometnicama na području MO Gornji Zamet

80.000,00

 

11

 

MO GRAD TRSAT
UKUPNO:

 

247.000,00

11.1

Sanacija potpornog zida u ulici Put Vinka Valkovića-Poleta od kućnog broja 1 do kućnog broja 15

30.000,00

11.2

Uređenje zelene površine u Parku Heroja duž ogradnog zida uz ulicu Put Vinka Valkovića-Poleta i Ulicu Drage Šćitara

30.000,00

11.3

Proširenje javne rasvjete u Radićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 23

3.000,00

11.4

Postava rubnjaka uz kolnik u Ulici Vere Nikolić-Podrinske kod kućnog broja 6

15.000,00

11.5

Ličenje ograde od Hrvatske čitaonice Trsat do Ulice Bošket

12.000,00

11.6

Uređenje stubišta koje spaja Radićevu ulicu između kućnih brojeva 45 i 47 s Ulicom Šetalište Joakima Rakovca

50.000,00

11.7

Ličenje ograde uz stubište koje spaja Radićevu ulicu između kućnih brojeva 45 i 47 s Ulicom Šetalište Joakima Rakovca

2.000,00

11.8

Uređenje postojećeg zelenila uz stubište koje spaja Radićevu ulicu između kućnih brojeva 45 i 47 s Ulicom Šetalište Joakima Rakovca

2.000,00

11.9

Postava slivne rešetke u Ulici Strmica na križanju sa ulicama Put Bože Felkera i Šenoina

10.000,00

11.10

Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13

18.000,00

11.11

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Parku Heroja

49.000,00

11.12

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Parku Heroja

5.000,00

11.13

Postava klupa na dječjem igralištu u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13

21.000,00

12

 

MO GRBCI
UKUPNO:

313.000,00

12.1

Tehnička priprema dijela rekreativne zone u kojoj je predviđen park za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36

35.000,00

12.2

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Dalmatinskoj ulici u blizini kućnih brojeva 1 i 6

50.000,00

12.3

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Dražičkoj ulici sjeverno od kućnog broja 4

15.000,00

12.4

Zamjena tobogana novom spravom na dječjem igralištu u Dražičkoj ulici sjeverno od kućnog broja 4

25.000,00

12.5

Nastavak izgradnje potpornog zida uz pokos u Primorskoj ulici jugozapadno od kućnih brojeva 3B i 3C i južnog nogostupa

77.000,00

12.6

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Buzetskoj ulici u blizini kućnog broja 17

50.000,00

12.7

Postava prometnog ogledala na izlazu iz Pazinske ulice na Ulicu Marije Grbac

2.000,00

12.8

Proširenje javne rasvjete u Dalmatinskoj ulici kod kućnog broja 21

3.000,00

12.9

Proširenje javne rasvjete u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2A

26.000,00

12.10

Uređenje prilaza fitness zoni u sklopu rekreativne zone na kraju Dražičke ulice sjeverozapadno od kućnog broja 36

10.000,00

12.11

Povećanje stupnja sigurnosti na prometnicama na području MO Grbci

20.000,00

 

13

MO KANTRIDA
UKUPNO:

1.029.000,00

13.1

Povećanje stupnja sigurnosti prometa oko Osnovne škole Kantrida

23.000,00

13.2

Proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 56

300.000,00

13.3

Sanacija kolnika i nogostupa od kućnog broja 30 u Ulici Vere Bratonje do kućnog broja 24 u Bujskoj ulici

350.000,00

13.4

Rekonstrukcija javne rasvjete u Bujskoj ulici između kućnog broja 15 i kućnog broja 17

30.000,00

13.5

Ličenje zaštitne ograde u Ulici Mate Balote kod kućnih brojeva 35 i 41

5.000,00

13.6

Sanacija južnog nogostupa u Liburnijskoj ulici do spoja sa Ulicom Vere Bratonje prema autobusnoj stanici

150.000,00

13.7

Hortikulturno uređenje okoliša tenis terena u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 27A

20.000,00

13.8

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 27 A

41.000,00

13.9

Sanacija kolnika u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 50

80.000,00

13.10

Izgradnja potporno-parapetnog zida duž Ulice Tenčićevo

30.000,00

 

14

MO KOZALA
UKUPNO:

350.000,00

14.1

Uređenje parkinga u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9

50.000,00

14.2

Izrada tzv. “zuba” na nogostupu i postava zaštitnih stupića kod pješačkog prijelaza u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 4A

50.000,00

14.3

Nastavak građevinskog i hortikulturnog uređenja okoliša u Ulici Findlerove stube južno od kućnog broja 1

36.000,00

14.4

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Parku Nikole Hosta

64.000,00

14.5

Proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 7

75.000,00

14.6

Sanacija stubišta u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 28 i 30

25.000,00

14.7

Obnova parkirnih mjesta u Ulici Ante Kovačića od kućnog broja 20 do kućnog broja 22

10.000,00

14.8

Postava zaštitne ograde u Ulici Vjenceslava Novaka kod kućnih brojeva 20 i 33

15.000,00

14.9

Postava segmenta rukohvata u Parku Nikole Hosta zapadno od kućnog broja 2

1.000,00

14.10

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 10 i 12

24.000,00

 

15

 

MO KRIMEJA
UKUPNO:

 

200.000,00

15.1

Sanacija zaštitne ograde u Ulici Krimeja kod kućnog broja 30

5.000,00

15.2

Realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti prometa na raskrižju ulica Eugena Kumičića i Danijela Godine

150.000,00

15.3

Sanacija zaštitne ograde u Ulici Danijela Godine između kućnih brojeva 1 i 3

5.000,00

15.4

Sanacija kolnika i poboljšanje odvodnje oborinskih voda na parkiralištu u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 1

20.000,00

15.5

Sanacija prolaza zgradi u Ulici Krimeja kod kućnog broja 12

 

20.000,00

16

MO LUKA
UKUPNO:

117.000,00

16.1

Strojno ohrapavljivanje površine kamenog popločenja uz fontanu na Trgu Bana Jelačića

117.000,00

17

 

MO MLAKA
UKUPNO:

271.000,00

17.1

Uređenje zelene površine sa zapadne strane stubišta u Ulici Giuseppe Duella južno od kućnog broja 4

12.000,00

17.2

Postava dva sjedala klupe na parapetne zidiće stubišta u Ulici Podmurvice sjeverno i zapadno od kućnog broja 6

4.000,00

17.3

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rikarda Benčića zapadno od kućnog broja 11

30.000,00

17.4

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Rikarda Benčića zapadno od kućnog broja 11

68.000,00

17.5

Nastavak sanacije ulice Podpinjol prema spoju sa Krešimirovom ulicom

90.000,00

17.6

Izrada prometnog projekta interventnog i pješačkog koridora u Ulici Vitomira Paje Širole od križanja sa Vukovarskom ulicom do stubišta prema Parku Mlaka

5.000,00

17.7

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 2

57.000,00

17.8

Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 31

5.000,00

18

 

MO OREHOVICA
UKUPNO:

302.000,00

18.1

Proširenje javne rasvjete u Ulici Put pod Rebar kod kućnog broja 8

20.000,00

18.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Put pod Rebar od kućnog broja 2 do udruge Pegaz

46.000,00

18.3

Popravak LED markera na Grobničkoj cesti

28.000,00

18.4

Zamjena velike kombinirane sprave novom na dječjem igralištu u Ulici Kalina

52.000,00

18.5

Uređenje podloge uz zamjenu velike kombinirane sprave na dječjem igralištu u Ulici Kalina

8.000,00

18.6

Nastavak izvedbe kamenog zida južno od dječjeg igrališta u Ulici Kalina

9.000,00

18.7

Sanacija, popravak i farbanje postojećih zaštitnih stupića na području MO Orehovica

10.000,00

18.8

Uređenje kolnika u ulici Put pod Rebar od kućnog broja 6 prema kraju ulice

55.000,00

18.9

Uređenje kolnika u Ulici Put pod Rebar – južni krak od početka ulice prema ambulanti za terapeutsko jahanje 

74.000,00

19

 

MO PAŠAC
UKUPNO:

92.000,00

19.1

Postava usporivača prometa u Ulici Pašac, neposredno iza spoja s Ulicom Balde Fućka

40.000,00

19.2

Sanacija odvodnje oborinskih voda s kolnika u Ulici Balde Fućka od kućnog broja 35 do autobusne stanice kod Doma Pašac

29.000,00

19.3

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 17

 

MO PEĆINE
UKUPNO:

23.000,00

20

208.000,00

20.1

Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118, prva faza

51.000,00

20.2

Sanacija stubišta od Ulice Janka Polića Kamova kućni broj 50 do Ulice Šetalište Trinaeste divizije kućni broj 61

40.000,00

20.3

Poboljšanje stupnja sigurnosti kod pješačkog prijelaza u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 59

90.000,00

20.4

Proširenje javne rasvjete u Ulici Pećine kod kućnog broja 9 A (lučica Viktor Lenac)

15.000,00

20.5

Sanacija ograde u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 14 do kućnog broja 20

5.000,00

20.6

Sanacija rukohvata u Ulici Stube trinaestorice strijeljanih

2.000,00

20.7

Sanacija rukohvata u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 42 do kućnog broja 47 u Ulici Šetalište Trinaeste divizije

5.000,00

21

 

MO PEHLIN
UKUPNO:

1.076.000,00

21.1

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C

185.000,00

21.2

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C

135.000,00

21.3

Mjestimična sanacija kolnika Ulice Pletenci

100.000,00

21.4

Sanacija asfalta parkirališta u Ćićarijskoj ulici kod kućnih brojeva 29 do 39 i od kućnog broja 2 do 18

20.000,00

21.5

Elaborat ispitivanja opravdanosti preregulacije ulica Androv breg-Turkovo-Baretićevo-Plase u jednosmjerne prometnice

20.000,00

21.6

Postava prometnog ogledala Ulica Pletenci – izlaz na glavnu prometnicu

3.000,00

21.7

Elaborat ispitivanja opravdanosti preregulacije prometa u Ulici Blažićevo-Minakovo

20.000,00

21.8

Hortikulturno uređenje okoliša u Ćićarijskoj ulici kod kućnog broja 33

15.000,00

21.9

Postava ploča s informacijama o smjeru i nazivima ulica Minakovo, Blažićevo B

7.000,00

21.10

Opremanje kombiniranom spravom dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11

107.000,00

21.11

Građevinski radovi uz postavu kombinirane sprave na dječjem igralištu u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11

10.000,00

21.12

Postava dodatnih klupa u dječje igralište u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11

14.000,00

21.13

Postava ograde oko dječjeg igrališta u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 4B

40.000,00

21.14

Projekt povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Pehlin

20.000,00

21.15

Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Tići kod kućnog broja 22I

40.000,00

21.16

Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Pletenci kod kućnog broja 16 B

30.000,00

21.17

Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Turkovo kod kućnog broja 21/3

50.000,00

21.18

Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo od kućnog broja 13/10 do kućnog broja 17/10

38.000,00

21.19

Postava rubnjaka u Ulici Tići kod kućnog broja 22/7

10.000,00

21.20

Sanacija prilaza Mistraž bari iz Ulice Baretićevo

12.000,00

21.21

Tehnička priprema za uređenje platoa u Ulici Plase bb

25.000,00

21.22

Nastavak uređenja platoa u Ulici Plase bb

60.000,00

21.23

Opremanje platoa u Ulici Plase bb

20.000,00

21.24

Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo kod kućnog brojeva 16 A

15.000,00

21.25

Sanacija prometnica u naselju Blažićevo

60.000,00

21.26

Nastavak uređenja zelene površine kod dječjeg vrtića nasuprot brojeva 4 i 6 na Androvom bregu

15.000,00

21.27

Uklanjanje vegetacije što zaklanja javnu rasvjetu i preglednost prometa duž Ulice Mihovilići

5.000,00

22

 

MO PODMURVICE
UKUPNO:

680.000,00

22.1

Proširenje javne rasvjete u Karlovačkoj ulici kod kućnog broja 2

3.000,00

22.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Frane Mladenića između kućnog broja 7 i kućnog broja 9

3.000,00

22.3

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1

46.000,00

22.4

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Andree Benussia kod kućnog broja 2

44.000,00

22.5

Proširenje javne rasvjete u Ulici Frane Mladenića kod kućnog broja 6 B

29.000,00

22.6

Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21

282.000,00

22.7

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21

10.000,00

22.8

Postava zaštitnih stupića u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8 i 10

5.000,00

22.9

Postava jarbola za zastavu i hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Branimira Markovića između kućnih brojeva 7 i 9

12.000,00

22.10

Ličenje zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama na području MO Podmurvice

5.000,00

22.11

Realizacija Projekta povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 116

70.000,00

22.12

Izrada Projekta povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod kućnih brojeva 124 i 130

10.000,00

22.13

Ispitivanje mogućnosti izgradnje ili proširenja parkirališta u Dubrovačkoj ulici

5.000,00

22.14

Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta u Dubrovačkoj ulici, Ulici Emilija Randića, Cavtatskoj i Bribirskoj ulici

15.000,00

22.15

Sadnja i zaštita penjačica uz postojeću drvenu nadstrešnicu u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9

4.000,00

22.16

Sadnja i zaštita penjačica uz postojeću drvenu nadstrešnicu u parku za pse u Ulici Plase

3.000,00

22.17

Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussi kod kućnog broja 5

15.000,00

22.18

Sanacija asfalta kolnika u Ulici Plase južno od kućnog broja 8

40.000,00

22.19

Nadogradnja zida uz parkiralište u Dubrovačkoj ulici od kućnog broja 2 prema kućnom broju 4

5.000,00

22.20

Izvedba zida u Ulici Branimira Markovića sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10

27.000,00

22.21

Postava ograde u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2

21.000,00

22.22

Izvedba dodatnih stuba na stubištu u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8

20.000,00

22.23

Izvedba rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8

6.000,00

23

MO PODVEŽICA
UKUPNO:

379.000,00

23.1

Realizacija nove regulacije prometa na križanju Ulice Andrije Peruča i Kvaternikove ulice

100.000,00

23.2

Uređenje prometa i parkiranja u Ulici Martina Kontuša – realizacija

160.000,00

23.3

Postava prometnog ogledala u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 58 do 62

3.000,00

23.4

Postava ljuljačke za djecu s posebnim potrebama na dječje igralište u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 60

16.000,00

23.5

Postava novih sprava na dječje igralište u Kvaternikovoj ulici sjeverno od kućnog broja 71

34.000,00

23.6

Dodatno uređenje podloge i zida dječjeg igrališta u Ulici Tihovac sjeverno od kućnog broja 2

16.000,00

23.7

Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta južno od kućnog broja 6A u Ulici Martina Kontuša

35.000,00

23.8

Ličenje ograde sjeverno od kućnog broja 37 u Radničkoj ulici

4.000,00

23.9

Ličenje ograde između kućnih brojeva 12 i 14 u Ulici Martina Kontuša i od kućnog broja 6 u Ulici Jože Gabrovšeka prema Ulici Martina Kontuša

6.000,00

23.10

Postava rukohvata u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 67 i Ulici Tuhobićki uspon kod kućnog broja 2

5.000,00

24

MO POTOK
UKUPNO:

    123.000,00

24.1.

Izvedba radova na instalaciji razvodnog ormara sa stupom u parku u Ulici Josipa Završnika na Potoku

20.000,00

24.2

Vađenje panja i sadnja stablašica na zelenoj površini u Ulici Cambierieva sjeveroistočno od kućnog broja 6

5.000,00

24.3

Vađenje panjeva i sadnja stablašica u ograđenom okolišu između ulica Nikole Cara i Zdenka Petranovića

12.000,00

24.4

 Hortikulturno uređenje zelene površine unutar Ulice Nikole Cara

20.000,00

24.5

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Potok sjeverno od kućnog broja 13

60.000,00

24.6

Raščišćavanje vegetacije na gradskoj površini u Ulici Potok sjeverno od kućnog broja 18

6.000,00

25

MO SRDOČI
UKUPNO:

1.103.000,00

25.1

Građevinsko i hortikulturno uređenje rotora Martinkovac

216.000,00

25.2

Postava sprava u fitness parku u Ulici Tonžino

100.000,00

25.3

Građevinsko i hortikulturno uređenje fitness parka u Ulici Tonžino

464.000,00

25.4

Zamjena kompletne žičane ograde oko igrališta kod OŠ Srdoči

70.000,00

25.5

Obnova parkirnih oznaka u Ulici Srdoči od kućnog broja 57 do kućnog broja 66

5.000,00

25.6

Obnova parkirnih oznaka u Ulici Gustava Krkleca od kućnog broja 15 do kućnog broja 21 te od kućnog broja 2 do kućnog broja 16

6.000,00

25.7

Obnova parkirnih oznaka u Ulici Mate Lovraka

3.000,00

25.8

Obnova parkirnih oznaka u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 33 Osnovna škola Srdoči

1.000,00

25.9

Obnova parkirnih oznaka u Ulici Marije Grbac iza Osnovne škole Srdoči

2.000,00

25.10

Obnova parkirnih oznaka u Ulici Dobriše Cesarića od kućnog broja 1 do kućnog broja 24

7.000,00

25.11

Obnova parkirnih oznaka u Ulici Bartola Kašića od kućnog broja 12 do kućnog broja 24

9.000,00

25.12

Obnova parkirnih oznaka u ulici Antuna Branka Šimića od kućnog broja 46 do kućnog broja 66

3.000,00

25.13

Uklanjanje metalnih klupica na dječjem igralištu istočno od Gustava Krkleca 6

5.000,00

25.14

Postava klupa s naslonom na dječjem igralištu istočno od Gustava Krkleca 6

12.000,00

25.15

Označavanje pješačkog prijelaza crvenom bojom prema školi u Ulici Gustava Krkleca kod kućnih brojeva 2 i 6

20.000,00

25.16

Postava tobogana na dječjem igralištu u Ulici Kurirski put istočno od kućnog broja 9

15.000,00

25.17

Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu u Ulici Kurirski put istočno od kućnog broja 9

15.000,00

25.18

Postava klupe s naslonom na dječjem igralištu u Ulici Kurirski put istočno od kućnog broja 9

6.000,00

25.19

Proširenje javne rasvjete u Ulici Dinka Šimunovića kod kućnog broja 45

27.000,00

25.20

Proširenje i rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Slavka Hrvatina od kućnog broja 2 do kućnog broja 20

21.000,00

25.21

Sanacija gazišta stepenica u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 65

6.000,00

25.22

Postava rukohvata uz stepenice u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 65

8.000,00

25.23

Ličenje rukohvata ograde u Ulici Gustava Krkleca na parkiralištu iznad igrališta u Ulici Bartola Kašića

3.000,00

25.24

Ličenje ograde uz stepenice koje spajaju ulice Gustava Krkleca i Bartola Kašića

8.000,00

25.25

Ličenje rukohvata u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 5/4

1.000,00

25.26

Krčenje površine radi izrade geodetskog snimka dijela rekreativne površine u kojoj je predviđen park za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36

30.000,00

25.27

Postava kombiniranog tobogana na dječjem igralištu u Ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog broja 6

 

40.000,00

26

MO SVETI KUZAM
UKUPNO:

132.000,00

26.1

Zamjena drvenih letvi za sjedenje na tribinama na igralištu za igre s loptom u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11

8.000,00

26.2

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11

70.000,00

26.3

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11

10.000,00

26.4

Sanacija divljeg odlagališta na više lokacija u Ulici Sveti Kuzam od groblja prema Kostreni

10.000,00

26.5

Obnova horizontalne signalizacije na kolniku – vibro trake u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 15

15.000,00

26.6

Povećanje stupnja sigurnosti odvijanja prometa ugradnjom usporivača tipa AB-jastuk na dijelu Ulice Sveti Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog broja 45A

 

19.000,00

27

MO SVETI NIKOLA
UKUPNO:

985.000,00

27.1

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Kosića Rika južno od kućnog broja 15

48.000,00

27.2

Hortikulturno uređenje javne površine u Ulici Krnjevo sjeverno od kućnog broja 20

5.000,00

27.3

Sanacija oštećenja i nadogradnja novih elemenata u skate parku u Ulici Jože Vlahovića

30.000,00

27.4

Građevinsko uređenje zelene površine u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7

10.000,00

27.5

Izvedba betonske staze kroz zelenu površinu u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 7 i 9/1

56.000,00

27.6

Uređenje pješačkog puta zapadno od zgrade Crnčićeva od kućnog 12 i Nove Ceste

8.000,00

27.7

Zamjena postojeće opreme na igralištu za igre s loptom u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20

60.000,00

27.8

Građevinsko uređenje igrališta za igre s loptom u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20

15.000,00

27.9

Sanacija ograde uz nogostup u Medovićevoj ulici od kućnog broja 19 do kućnog broja 21

5.000,00

27.10

Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 5

14.000,00

27.11

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ivana Luppisa

97.000,00

27.12

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48

94.000,00

27.13

Postava rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 2 u Liburnijskoj ulici

2.000,00

27.14

Postava rukohvata na stubištu kod Meštrovićeve ulice između kućnih brojeva 32-38

2.000,00

27.15

Građevinsko i hortikulturno uređenje pješačkog puta ispod Nove ceste prema autobusnoj stanici sjeverno od Hegedušćeve ulice

15.000,00

27.16

Zamjena postojećeg tobogana novim na dječjem igralištu u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 15 i 17

15.000,00

27.17

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 15 i 17

3.000,00

27.18

Postava antistres podloga na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici između kućnih brojeva 5 i 7

13.000,00

27.19

Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 3

10.000,00

27.20

Sanacija prometnih oznaka na području Mjesnog odbora Sveti Nikola

60.000,00

27.21

Sanacija asfalta kolnika Ulice Giuseppe Carabino te Vidovićeve ulice

300.000,00

27.22

Postava rukohvata ispred Crnčićeve ulice kod kućnog broja 2 sa zapadne i sa istočne strane

30.000,00

27.23

Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 14

25.000,00

27.24

Rekonstrukcija javne rasvjete u Karasovoj ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 4

28.000,00

27.25

Postava ljuljački za djecu s posebnim potrebama na području Mjesnog odbora Sveti Nikola

40.000,00

28

MO SVILNO
UKUPNO:

217.000,00

28.1

Nastavak uređenje igrališta ispod vijadukta Svilno

92.000,00

28.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno između kućnog broja 108 i kućnog broja 109

3.000,00

28.3

Asfaltiranje prilaznog puta u Ulici Grbaste kod kućnog broja 67

30.000,00

28.4

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Grbaste kod kućnog broja 72

20.000,00

28.5

Postava dvije klupe unutar zelene površine na kružnom okretištu u Ulici Grbaste

15.000,00

28.6

Građevinsko uređenje platoa za postavu klupa unutar zelene površine na kružnom okretištu u Ulici Grbaste

2.000,00

28.7

Postava dvije klupe uz jog u Ulici Grbaste

13.000,00

28.8

Građevinsko uređenje platoa za postavu klupa uz jog u Ulici Grbaste

2.000,00

28.9

Proširenje javne rasvjete uz jog u Ulici Grbaste

23.000,00

28.10

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu Leptirić u Ulici Grbaste

17.000,00

29

MO ŠKOLJIĆ – STARI GRAD
UKUPNO:

121.000,00

29.1

Proširenje javne rasvjete u Ulici Alda Colonnella kod kućnog broja 2

72.000,00

29.2

Radovi uz postavu javne slavine na dječjem igralištu u Ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8

19.000,00

29.3

Postava javne slavine na dječjem igralištu u Ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8

15.000,00

29.4

Izrada prometnog elaborata uređenja prometa u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 23 do kućnog broja 45

 

15.000,00

30

MO ŠKURINJE
UKUPNO:

787.000,00

30.1

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 7 i 9

56.000,00

30.2

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 7 i 9

21.000,00

30.3

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 15 i 17

42.000,00

30.4

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 15 i 17

31.000,00

30.5

Uređenje dječjeg igrališta u Sadskoj ulici između kućnih brojeva 4 i 6

7.000,00

30.6

Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinjskih boraca kod kućnog broja 7

55.000,00

30.7

Uređenje parkirališta u Sadskoj ulici južno od kućnih brojeva 6 i 8

45.000,00

30.8

Hortikulturno uređenje površine na spoju Osječke ulice i Ulice Ive Lole Ribara

13.000,00

30.9

Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16

300.000,00

30.10

Proširenje javne rasvjete u Ulici Put Lovrankini kod kućnog broja 15 A

5.000,00

30.11

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Budicinovoj ulici kod kućnog broja 1

43.000,00

30.12

Uređenje odmorišta u Sadskoj ulici između kućnih brojeva 3 i 5

16.000,00

30.13

Opremanje dječjeg igrališta u Drežničkoj ulici sjeverno od kućnog broja 18

7.000,00

30.14

Uređenje dječjeg igrališta u Drežničkoj ulici sjeverno od kućnog broja 18

22.000,00

30.15

Obilježavanje parkirnih mjesta za motore u Ulici Škurinjskih žrtava

4.500,00

30.16

Ugradnja konzolnog stupa i svjetlećeg znaka “pješačkog prijelaza” s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Ive Lole Ribara iznad skretanja u Ulicu Save Jugo Bujkove

69.500,00

30.17

Povećanje stupnja sigurnosti na prilaznoj cesti OŠ “Ivana Zajca”

40.000,00

30.18

Postava rukohvata na spoju izlaza iz Ulice Škurinjskih žrtava i Ulice Ive Lole Ribara

10.000,00

31

MO ŠKURINJSKA DRAGA
UKUPNO:

599.000,00

31.1

Uređenje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F

256.000,00

31.2

Obnova i podizanje vibro traka u Ulici Lipa kod kućnog broja 16 i kućnog broja 20

39.000,00

31.3

Hortikulturno uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 11

30.000,00

31.4

Nastavak ličenja ograde od kućnog broja 1 u Ulici Rastočine prema Ulici Petra Kobeka

5.000,00

31.5

Sanacija stubišta u Ulici Rastočine istočno od kućnog broja 1

74.000,00

31.6

Postava klupa na zelenu površinu u Ulici Rastočine istočno od kućnog broja 1

14.000,00

31.7

Postava stupića na raskrižju ulica Tizianova-Osječka-1. Maja-Kresnikova

10.000,00

31.8

Postava dijela ograde sjeverozapadno od kućnoga broja 1 u Ulici Rastočine prema kućnom broju 1 u Jelićevoj ulici

10.000,00

31.9

Betoniranje pješačke staze (30m) koja povezuje Ulicu Rastočine i Lukačićeve stube

20.000,00

31.10

Proširenje javne rasvjete na stazi u Ulici Lukačićeve stube kod kućnog broja 6

30.000,00

31.11

Sanacija oštećenja kolnik u Ulici Lipa kod kućnog broja 2C,2D,2E,2F

70.000,00

31.12

Sadnja stabla na gornjim dječjim igralištima u Ulici Rastočine kod kućnog broja 5 do 7

12.000,00

31.13

Dodatno uređenje parka za pse u Ulici Petra Kobeka

8.000,00

31.14

Priključak vode i radovi za postavu slavine s pitkom vodom u parku za pse u Ulici Petra Kobeka

16.000,00

31.15

Orezivanje vegetacije sa sjeverne i južne strane u Ulici Rastočine od kućnog broja 7 do parka za pse u Ulici Petra Kobeka

5.000,00

32

MO TURNIĆ
UKUPNO:

501.000,00

32.1

Sanacija stepenica u Šibenskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 7

7.000,00

32.2

Sanacija oštećenja na parkiralištu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3

10.000,00

32.3

Postava klupe s naslonom kod stola za stolni tenis u Zvonimirovoj ulici sjeverno od kućnog broja 56

6.000,00

32.4

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1

15.000,00

32.5

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1

45.000,00

32.6

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14

35.000,00

32.7

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14

14.000,00

32.8

Označavanje pješačkog prijelaza na spoju Ulice Vinka Benca sa Krčkom ulicom

10.000,00

32.9

Zamjena dotrajalog prometnog znaka zabrane kretanja u suprotnom smjeru u Ulici Antuna Raspora Španca kod odvojka prema kućnom broju 3 te postava novih prometnih znakova zabrane kretanja u suprotnom smjeru na ulazu i izlazu iz Ulice Antuna Raspora Španca

12.000,00

32.10

Postava rukohvata uz stepenice u Rapskoj ulici kod kućnog broja 7

2.000,00

32.11

Sanacija prolaza u Rapskoj ulici kod kućnog broja 7

12.000,00

32.12

Postava sigurnosnih stupića uz Rapsku ulicu kod kućnog broja 8

5.000,00

32.13

Hortikulturno i građevinsko uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 10,10a,10b i 10c

70.000,00

32.14

Sanacija asfalta parkirališta u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 36

8.000,00

32.15

Sanacija linijskih rešetki oborinske odvodnje sjeverno od kućnog broja 3c u Ulici Antuna Barca

18.000,00

32.16

Zamjena asfalta na površini igrališta za igru s loptom u Šibenskoj ulici južno od broja 3

232.000,00

33

MO VOJAK
UKUPNO:

186.000,00

33.1

Ugradnja usporivača prometa tipa AB-jastuk u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 9

25.000,00

33.2

Dopuna prometne signalizacije i dodatno osvjetljavanje pješačkog prijelaza u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 21

30.000,00

33.3

Postava dodatne rasvjete na pješačkom prijelazu u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 88

40.000,00

33.4

Obnova i podizanje postojećih vibro traka u Marohnićevoj ulici u blizini pješačkog prijelaza kod DV Đurđice kod kućnog broja 12

18.000,00

33.5

Postava prometnog ogledala u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 12

3.000,00

33.6

Postava prometnog ogledala na raskrižju Ulice Nike Katunara i Drage Šćitara sjeverno od trafostanice

3.000,00

33.7

Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 33 postavom svjetlećeg znaka sa treptačima

30.000,00

33.8

Sanacija stepenica prema dječjem igralištu na lokaciji u Ulici Drage Šćitara jugozapadno od kućnog broja 2

12.000,00

33.9

Postava obostranog rukohvata na stepenicama u Ulici Drage Šćitara na prilazu kućnom broju 2 s južne strane

3.000,00

33.10

Hortikulturno uređenje odmorišta u Ulici Braće Horvatić kod kućnog broj 2

3.000,00

33.11

Ličenje golova na igralištu u Ulici Drage Šćitara zapadno od kućnog broja 5

1.000,00

33.12

Ličenje rukohvata na stepenicama u Ulici Drage Šćitara sjeveroistočno kod kućnog broja 12

1.000,00

33.13

Ličenje rukohvata na stepenicama u Marohnićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 3

1.000,00

33.14

Ličenje rukohvata u Ulici Drage Šćitara sjeveroistočno od kućnog broja 11- stepenice na ulazu u zgradu

1.000,00

33.15

Postava antistres podloge na dječje igralište u Ulici Drage Šćitara južno od kućnog broja 5

15.000,00

34

MO ZAMET
UKUPNO:

1.006.000,00

34.1

Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Braće Fućak oko kućnog broja 4

20.000,00

34.2

Uređenje parkirališta u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 21

10.000,00

34.3

Ličenje ograde na stubištu u Ulici Braće Cetina sjeverozapadno od kućnog broja 13

3.000,00

34.4

Hortikulturno uređenje okoliša zgrade Petra Jurčića 6

15.000,00

34.5

Postava stupića u Ulici Mate Sušnja kod kućnih brojeva 5,7 i 14

5.000,00

34.6

Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Zavidića kod kućnog broja 8 A

3.000,00

34.7

Sanacija prilaznog puta kućnom broju 8 u Ulici Marijana Stepčića sa strane Ulice Petra Jurčića

15.000,00

34.8

Uređenje zelene površine u Ulici Marijana Stepčića sjeverno i zapadno od kućnog broja 4

5.000,00

34.9

Sanacija ograde u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 4

1.000,00

34.10

Postava stupića na nogostupu od kućnog broja 63 Zametske ulice do kućnog broja 1a u Ulici Ivana Ćikovića Belog

5.000,00

34.11

Sanacija nogostupa i rješavanje odvodnje oborinske vode od SC Zamet prema Ulici Obitelji Sušanj

40.000,00

34.12

Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 25

34.000,00

34.13

Postava prometnog znaka ograničenja brzine na početku Ulice Obitelji Sušanj

5.000,00

34.14

Orezivanje raslinja u Ulici Bože Vidasa oko kućnog broja 24

15.000,00

34.15

Uređenje okoliša u Ulici Baredice oko kućnog broja 14

50.000,00

34.16

Uređenje parkirnih mjesta u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 10

10.000,00

34.17

Uređenje zelene površine u Becićevoj ulici južno od kućnog broja 3

13.000,00

34.18

Postava prometnog ogledala u Ulici Bože Vidasa kod Dječjeg vrtića Zamet

3.000,00

34.19

Sanacija ograde parkirališta kod Dječjeg vrtića Zamet

30.000,00

34.20

Sadnja stabala u dvorištu Osnovne škole Zamet

5.000,00

34.21

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Ćikovića Belog zapadno od kućnog broja 8B

78.000,00

34.22

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Ćikovića Belog zapadno od kućnog broja 8B

35.000,00

34.23

Hortikulturno uređenje površine u Ulici Ivana Ćikovića Belog oko kućnog broja 8B

10.000,00

34.24

Ličenje ograde sjeverno od kućnog broja 8b u Ulici Ivana Ćikovića Belog

1.000,00

34.25

Ličenje ograde kod kućnog broja 8b u Ulici Ivana Ćikovića Belog

3.000,00

34.26

Proširenje javne rasvjete u Ulici Avelina Turka kod kućnog broja 16

9.000,00

34.27

Raščišćavanje biljne sastojine u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 5a

20.000,00

34.28

Sanacija asfalta kolnika na raskrižju ulica Avelina Turka, Mirka Jengića i Ivana Zavidića

120.000,00

34.29

Izrada upojnih bunara na dječjem igralištu u Ulici Braće Fućak jugoistočno od kućnog broja 5A

8.000,00

34.30

Uređenje okoliša te podloge dječjeg igrališta u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 1

52.000,00

34.31

Prilagodba nogostupa na spoju Braće Bačić i Ivana Ćikovića Belog za dječja i invalidska kolica

5.000,00

34.32

Hortikulturno uređenje okoliša dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića sjeverno od kućnog broja 7

5.000,00

34.33

Sanacija asfalta raskrižja Ulica Milutina Bataje, Mirka Jengića i Bože Vidasa

120.000,00

34.34

Sanacija pješačkog prolaza u Ulici Baredice kod kućnog broja 7

25.000,00

34.35

Postava prometnog ogledala na raskrižju Trsteničke ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca

3.000,00

34.36

Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 10 i kućnog broja 12

76.000,00

34.37

Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi u Ulici Ivana Ćiikovića Belog kod kućnog broja 8 A

72.000,00

34.38

Sanacija metalne ograde kod kućnog broja 34 u Ulici Marijana Stepčića

15.000,00

34.39

Označavanje parkirnih mjesta u Ulici Marjana Vičića ispred kućnog broja 8

1.000,00

34.40

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7

61.000,00

 

 

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Plana utvrđuju se u ukupnom iznosu od 16.296.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

 

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/132
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.