GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 24. prosinca 2019.

Godina VI - broj 23.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18–pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

P R O G R A M
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2020. godinu za:

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

 

 

 

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI
     UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

 

Članak 2.

           

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 13.868.646,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 9.462.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 1.078.656,00 kuna, naknada za koncesije u iznosu od 400.000,00 kuna, fondova EU u iznosu od 2.061.190,00 kuna te donacija u iznosu od 866.800,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

1.577.100,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

710.300,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

866.800,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

965.000,00

2.1

Izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

565.000,00

3.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

50.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

4.

Labinska ulica – pristup RIO

250.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

250.000,00

5.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

1.000.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.000.000,00

6.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

4.787.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

4.787.000,00

7.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)

1.020.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.020.000,00

8.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

2.996.546,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

861.700,00

8.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

513.656,00

8.3.

Izvor financiranja: fondovi EU

1.621.190,00

 

 

 

9.

Sveukupno nerazvrstane ceste

12.645.646,00

9.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

8.679.000,00

9.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.078.656,00

9.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

866.800,00

9.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

9.5.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

1.621.190,00

 

 

 

 

2. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

243.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

243.000,00

2.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)

180.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

180.000,00

3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

800.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

360.000,00

3.2.

Izvor financiranja: fondovi EU

440.000,00

 

 

 

4.

Sveukupno javna rasvjeta

1.223.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

783.000,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

440.000,00

 

 

 

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U
      UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 

 

Članak 3.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 37.700.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 9.577.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 27.623.000,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 500.000,00 kuna kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

280.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

280.000,00

2.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

1.572.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.572.000,00

3.

Prometnice i promet

400.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

400.000,00

 

4.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

609.000,00

4.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

609.000,00

5.

Martinkovac – ceste i javne površine

860.000,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

860.000,00

6.

Trsat – ceste

354.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

354.000,00

 

 

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

4.075.000,00

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.852.000,00

 

7.2.

 

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

 

2.223.000,00

 

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

32.055.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

7.055.000,00

1.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

25.000.000,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

200.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

200.000,00

3.

Obalna šetnica zapad

200.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

200.000,00

 

 

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

32.455.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

7.055.000,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

25.400.000,00

 

3. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

                     70.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

70.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

 

4. Groblja

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova

100.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

2.

Izgradnja općih polja na CGG Drenova

1.000.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

500.000,00

2.2.

Izvor financiranja: komunalna naknada

500.000,00

 

 

 

3.

Sveukupno groblja i krematorij

1.100.000,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

600.000,00

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

500.000,00

 

 

 

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE
      REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

 

 

Članak 4.

           

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 10.386.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 7.056.000,00 kuna te donacija u iznosu od 3.330.000,00 kuna, kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje

6.640.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

3.310.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

3.330.000,00

2.

Pristupne ceste na Donjoj drenovi-Vrhak, Brca, proširenje i produženje

 

100.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

3.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

116.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

116.000,00

4.

Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine, proširenje

50.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

5.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje

800.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

800.000,00

6.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju, proširenje i produženje

230.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

230.000,00

7.

Rekonstrukcija raskrižja Ulice Dražice i Ulice Tina Ujevića, proširenje

200.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

8.

Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka, produženje

120.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

120.000,00

9.

Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje

300.000,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

300.000,00

 

 

 

10.

Sveukupno nerazvrstane ceste

8.556.000,00

10.1

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

5.226.000,00

10.2.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

3.330.000,00

 

2. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Rekonstrukcija Opatijske ceste

1.060.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.060.000,00

2.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviju

70.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

 

 

 

3.

Sveukupno javna rasvjeta

1.130.000,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.130.000,00

 

 

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje šetnice ispod TN Costabella

700.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

700.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

700.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

700.000,00

 

 

Članak 5.

 

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu koji se nalazi u prilogu (Prilog I).

 

 

Članak 6.

 

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 61.954.646,00 kuna.

 

 

Članak 7.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/184
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Prilog I – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu