GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

Godina V - broj 16.Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08, 44/09 i 46/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

P L A N
raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora
u 2019. godini

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Plan), opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana.

 

 

Članak 2.

 

Komunalni prioriteti za pojedine mjesne odbore na području grada Rijeke i visina potrebnih financijskih sredstava, utvrđuju se kako slijedi:

 

„1

MO BANDEROVO

100.000,00

1.1

Nastavak radova na izvedbi stubišta iz Ogulinske ulice prema Tehničkom fakultetu

69.000,00

1.2

Proširenje javne rasvjete u dječjem parku u Velebitskoj ulici

11.000,00

1.3

Proširenje javne rasvjete na stepenicama u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 58

20.000,00

2

MO BELVEDER

147.000,00

2.1

Sanacija stubišta u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 22

15.000,00

2.2

Hortikulturno i građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ljudevita Matešića kod kućnog broja 9 i postava znaka zabrane za pse

12.000,00

2.3

Postava prepreke za motocikle na ulazu u igralište Campetto u Omladinskoj ulici kućni broj 5A

2.000,00

2.4

Postava zaštitne ograde između košarkaškog i dječjeg igrališta na Campettu u Omladinskoj ulici kod kućnog broja 5A

12.000,00

2.5

Uređenje parka iznad Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee. – I FAZA

70.000,00

2.6

Opremanje parka iznad Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee. – I FAZA

36.000,00

3

MO BRAJDA – DOLAC

215.000,00

3.1

Obnova zelene površine uz Finderleove stube između kućnih brojeva 2 i 4

21.000,00

3.2

Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26

20.000,00

3.3

Sanacija nogostupa u Studentskoj ulici kućni broj 2

15.000,00

3.4

Sanacija nogostupa u Ulici Erazma Barčića od kućnog broja 3 do kućnog broja 1

10.000,00

3.5

Uređenje postojećeg parka Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26

119.000,00

3.6

Opremanje postojećeg parka Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26

30.000,00

4

MO BRAŠĆINE – PULAC

605.000,00

4.1

Uređenje kolnika u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnih brojeva 19, 23 i 25

35.000,00

4.2

Postava dva koša za otpad na dječje igralište u Ulici Lukovići

4.000,00

4.3

Postava fitness sprava u Ulici Pulac kod kućnog broja 34

5.000,00

4.4

Uređenje podloge uz postavu fitness sprava u Ulici Pulac kod kućnog broja 34

7.000,00

4.5

Uređenje platoa za spremnike za komunalni otpad te ograđivanje istih na području Mjesnog odbora Pulac

20.000,00

4.6

Postava tabli sa kućnim brojevima na početku odvojaka na području Pulca

3.000,00

4.7

Uređenje površine u Ulici Pulac kod kućnog broja 27

30.000,00

4.8

Sanacija zida u Ulici Pulac od kućnog broja 5 prema Galenskom laboratoriju

35.000,00

4.9

Sanacija potpornog zida u Ulici Pulac kod kućnog broja 8/1

20.000,00

4.10

Sanacija zida u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 34A

30.000,00

4.11

Uređenje kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 30

10.000,00

4.12

Uređenje nogostupa u Ulici Kozala od dvorane Dinko Lukarić do Osnovne škole Belvedere

25.000,00

4.13

Sanacija kolnika u Ulici Pulac od kućnog broja 50 do kućnog broja 54

40.000,00

4.14

Sanacija kolnika u Ulici Pulac od kućnog broja 70 do kućnog broja 45

50.000,00

4.15

Sanacija kolnika prema boćalištu Pulac

20.000,00

4.16

Nastavak uređenja fitness parka u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 45/3

5.000,00

4.17

Nastavak opremanja fitness parka u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 45/3

5.000,00

4.18

Sanacija kolnika u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja1

10.000,00

4.19

Prometno rješenje povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala kod Osnovne škole Belveder

215.000,00

4.20

Uređenje nogostupa i parkirališta kraj fitness parka u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 45/3

33.000,00

4.21

Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 11

3.000,00

5

MO BULEVARD

104.000,00

5.1

Uređenje dječjeg igrališta na istočnom dijelu platoa na Trgu braće Mažuranića

97.000,00

5.2

Postava dvije klupe tip “Obala” na autobusnom stajalištu Paris – pravac prigrad

7.000,00

6

MO CENTAR – SUŠAK

114.000,00

6.1

Sadnja stabla cedra s istočne strane Gimnazijskih stuba

3.000,00

6.2

Sanacija sjevernog i južnog nogostupa Strossmayerove ulice

111.000,00

7

MO DRAGA

333.000,00

7.1

Sanacija kolnika u Ulici Orlići od kućnog broja 11 do kućnog broja 24

86.000,00

7.2

Sanacija kolnika u Ulici Tijani od kućnog broja 2B do kućnog broja 20

247.000,00

8

MO DRENOVA

1.194.000,00

8.1

Uređenje terena za mali nogomet i košarku uz postojeće dječje igralište u Ulici Cvetkov trg zapadno od kućnog broja 12

155.000,00

8.2

Opremanje terena za mali nogomet i košarku uz postojeće dječje igralište u Ulici Cvetkov trg zapadno od kućnog broja 12

35.000,00

8.3

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Brune Francetića od kućnih brojeva 28a do 28d

100.000,00

8.4

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Brune Francetića od kućnih brojeva 28a do 28d

85.000,00

8.5

Sanacija potpornog zida u Ulici Drenovski put kućni broj 154

20.000,00

8.6

Postava usporivača prometa u Ulici Braće Hlača od pješačkog prijelaza kod groblja do pješačkog prijelaza kod raskrižja sa Žminjskom ulicom

40.000,00

8.7

Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 52

10.000,00

8.8

Sanacija kolnika duž Ulice Ivana Žorža

50.000,00

8.9

Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Put k igralištu

50.000,00

8.10

Tehnička priprema za izgradnju dječjeg igrališta na neuređenoj površini koja spaja ulice Drenovski put 19a, Ulicu Bok i Severinsku ulicu 16

30.000,00

8.11

Uređenje betonskih podesta za spremnike za komunalni otpad u Ulici Paškinovac kod kućnog broja 39

6.000,00

8.12

Postava rukohvata u Ulici Drenovski put kod kućnih brojeva 19a i 19b

8.000,00

8.13

Označavanje parkirnih mjesta na parkiralištu u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 20

1.000,00

8.14

Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković

50.000,00

8.15

Sadnja stabla na kružnom toku u Severinskoj ulici kod kućnog broja 2

5.000,00

8.16

Sanacija nogostupa u Severinskoj ulici kod kućnog broja 2

15.000,00

8.17

Dodatno uređenje parka za vježbanje koji se nalazi na Velom vrhu

67.000,00

8.18

Dodatno opremanje parka za vježbanje koji se nalazi na Velom vrhu

45.000,00

8.19

Postava rukohvata na stepenicama koje vode na parkiralište u Cvjetnoj ulici kod kućnih brojeva 2, 4 i 6

8.000,00

8.20

Sanacija potpornog zida u Ulici Braće Hlača kod kućnog broja 9

20.000,00

8.21

Tehnička priprema za izgradnju dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6

30.000,00

8.22

Proširenje javne rasvjete na šetnici od Škudarovske ulice kod kućnog broja 2 do Ulice braće Hlača kod kućnog broja 8

115.000,00

8.23

Ličenje ograde u Ulici Brca kod kućnog broja 20

5.000,00

8.24

Postava sprava za vježbanje na igralištu između kućnih brojeva 16 i 18 u Ulici Brca

55.000,00

8.25

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Brca jugozapadno od kućnog broja 20

30.000,00

8.26

Nastavak izvedbe parapetnih zidova u Ulici Brca kod kućnih brojeva 14 do 20

30.000,00

8.27

Hortikulturno uređenje površine ispod zgrada u Ulici Brca kod kućnih brojeva 14 do 20

20.000,00

8.28

Dopuna grmova u živici uz dječje igralište u Ulici Brca

5.000,00

8.29

Postava led markera i određenih cestovnih rješenja za usporavanje prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Drenovski put kod kućnih brojeva 19 A,B,C i D

75.000,00

8.30

Sanacija dijela kolnika u Cvjetnoj ulici kod kućnih brojeva 2, 4 i 6

20.000,00

8.31

Proširenje javne rasvjete u Ulici Paškinovac kod kućnog broja 12

9.000,00

9

MO GORNJA VEŽICA

288.000,00

9.1

Hortikulturno i građevinsko uređenje površine ispred Robne kuće Vežica u Ulici Braće Stipčić jugozapadno od kućnog broja 5

100.000,00

9.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Gornja Vežica kod kućnog broja 31

28.000,00

9.3

Postava ograde oko dječjeg igrališta u Ulici Braće Stipčić istočno od kućnog broja 3

23.000,00

9.4

Uređenje nove horizontalne signalizacije na parkiralištu u Ulici Ratka Petrovića između bloka zgrada kućnih brojeva 82 do 92 i niza kućni brojevi 22 do 54

9.000,00

9.5

Građevinski i hortikulturno uređenje površine u Ulici Ratka Petrovića istočno od niza kućnih brojeva 7 do 25

20.000,00

9.6

Sanacija stubišta u Ulici Ratka Petrovića sa sjeverne strane kućnog broja 21

25.000,00

9.7

Hortikulturno uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Zdravka Kučića kućni broj 9

5.000,00

9.8

Sanacija stubišta i ličenje zaštitne ograde u Ulici Zdravka Kučića zapadno od kućnog broja 9

20.000,00

9.9

Hortikulturno uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Zdravka Kučića zapadno od kućnog broja 39

20.000,00

9.10

Postava dvije klupe u okolišu stambene zgrade u Ulici Zdravka Kučića zapadno od kućnog broja 39

10.000,00

9.11

Hortikulturno uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Zdravka Kučića kućni broj 3

7.000,00

9.12

Ličenje rukohvata i ograde u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 25

5.000,00

9.13

Ličenje ograde u Ulici Franje Belulovića od bivšeg okretišta autobusne linije 7 prema kućnom broju 22

10.000,00

9.14

Orezivanje stabala u Ulici Zdravka Kučića uz kućni broj 41

6.000,00

10

MO GORNJI ZAMET

702.000,00

10.1

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića

60.000,00

10.2

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića

30.000,00

10.3

Ispitivanje mogućnosti za izgradnju nogostupa i uređenja parkirnih mjesta u Ulici Josipa Mohorića kod dječjeg igrališta

5.000,00

10.4

Uređenje nogostupa u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca sjeverno od kućnog broja 73a i postava zaštitne ograde

50.000,00

10.5

Sanacija asfalta u Ulici Franje Pilepića Pavina između kućnih brojeva 19 i 29

80.000,00

10.6

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa s jedne strane u Plješivičkoj ulici od kućnih brojeva 22a do 30

5.000,00

10.7

Uređenje parkirališta u Ulici Tići kod kućnih brojeva 25 i 40

30.000,00

10.8

Uređenje zelene površine kod kućnih brojeva 42 a, b, c, d i e

u Ulici Zametskog korena

30.000,00

10.9

Asfaltiranje prilaza kućnom broju 36 u Ulici Zametskog korena

80.000,00

10.10

Asfaltiranje pješačkog puta između kućnog broja 21 u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva i kućnog broja 6 u Ulici Milice Jadranić

40.000,00

10.11

Proširenje javne rasvjete između Ulice Josipa Lenca Spodolčeva kod kućnog broja 21 i Ulice Milice Jadranić kod kućnog broja 6

14.000,00

10.12

Sanacija prilaza od kućnog broja 4 u Ulici Pužići prema Obručkoj ulici

30.000,00

10.13

Uređenje pješačkog puta od Mosorske ulice kod kućnog broja 6 do Ulice Starci kod kućnog broja 7

25.000,00

10.14

Ispitivanje mogućnosti za proširenje kolnog puta od Ulice Milice Jadranić kućni broj 51d do Plješivičke ulice

5.000,00

10.15

Nastavak realizacije projekta poboljšanja sigurnosti na prometnicama na području Mjesnog odbora Gornji Zamet

125.000,00

10.16

Proširenje javne rasvjete u Ulici Selinari kod kućnog broja 4 B

29.000,00

10.17

Izgradnja upojnog bunara u Plješivičkoj ulici kod kućnih brojeva 22a i 22b

50.000,00

10.18

Izgradnja stepenica na spoju Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnih brojeva 22 i 25

14.000,00

11

MO GRAD TRSAT

163.000,00

11.1

Sanacija nogostupa od Stuba Petra Kružića do križanja s Ulicom Prijelaz Franje Paravića

20.000,00

11.2

Proširenje javne rasvjete u prolazu između Linićeve ulice kod kućnog broja 11 i Šenoine ulice kod kućnog broja 10

10.000,00

11.3

Postava sprava i klupa u novoizgrađenom dječjem parku na Strmici u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13

40.000,00

11.4

Uređenje površine između kućnog broja 1 na Frankopanskom trgu i kućnog broja 33 u Ulici Šetalište Joakima Rakovca

93.000,00

12

MO GRBCI

220.000,00

12.1

Asfaltiranje oštećenja kolnika u Ulici Marije Grbac kod kućnih brojeva 51, 43, 41 i 45

30.000,00

12.2

Proširenje javne rasvjete u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3 A

10.000,00

12.3

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa u Primorskoj ulici od kućnog broja 24 do kućnog broja 41

5.000,00

12.4

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 43 do kućnog broja 80

5.000,00

12.5

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3

50.000,00

12.6

Sanacija divljeg deponija na raskrižju ulica Košićevac i Marije Grbac

40.000,00

12.7

Ugradnja usporivača prometa tipa “jastuk” na dvije lokacije u Dražičkoj ulici

20.000,00

12.8

Nastavak uređenja rekreativne zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36

60.000,00

13

MO KANTRIDA

760.000,00

13.1

Sanacija prilaznog puta u Ulici Turan kod kućnog broja 14 A

55.000,00

13.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Turan kod kućnog broja 14 A

21.000,00

13.3

Dodatno uređenje zelene površine i podloge dječjeg igrališta i postava tabli sa zabranom dovođenja pasa u Ulici Vere Bratonje oko kućnog broja 21

45.000,00

13.4

Postava tri koša za otpad na dječje igralište u Ulici Vere Bratonje istočno od kućnog broja 21

7.000,00

13.5

Uklanjanje kupine i korova izvan ograde do razine pokosa u Ulici Pavlovac prema Preluku

30.000,00

13.6

Sanacija stjenskog pokosa u Istarskoj ulici južno od kućnih brojeva 28 do 38

50.000,00

13.7

Sanacija potpornog zida iza spomenika u Liburnijskoj ulici kod kućnog broja 16

40.000,00

13.8

Sanacija nogostupa u Labinskoj ulici od kućnog broja 33 do križanja sa Ulicom Marina Jakominića

140.000,00

13.9

Uređenje površine za smještaj spremnika za komunalni otpad i sanacija suhozida u Creskoj ulici kod kućnog broja 17

45.000,00

13.10

Raščišćavanje samonikle sastojine okoliša kućnog broja 45 u Labinskoj ulici

47.000,00

13.11

Raščišćavanje samonikle sastojine okoliša kućnih brojeva 9a do 9d u Pionirskoj ulici

32.000,00

13.12

Sanacija sjevernog dijela nogostupa u Pionirskoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 12

18.000,00

13.13

Sanacija prilaznog puta, stubišta i ograde u Pionirskoj ulici kod kućnih brojeva 14 i 18

95.000,00

13.14

Postava novih sprava na dječje igralište u Pionirskoj Ulici istočno od kućnog broja 1

54.000,00

13.15

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Pionirskoj Ulici istočno od kućnog broja 1

25.000,00

13.16

Hortikulturno uređenje okoliša dječjeg igrališta u Pionirskoj ulici istočno od kućnog broja 1

30.000,00

13.17

Sanacija stubišta u Labinskoj ulici kod kućnih brojeva 37 i 39

26.000,00

14

MO KOZALA

231.000,00

14.1

Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora (V. faza)

17.000,00

14.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 24

16.000,00

14.3

Proširenje javne rasvjete u Parku Kozala u Baštijanovoj ulici

38.000,00

14.4

Proširenje javne rasvjete u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 26

15.000,00

14.5

Postava drvenog vlakića na dječjem igralištu u Parku Nikole Hosta

15.000,00

14.6

Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u Trinajstićevoj ulici kod kućnih brojeva 8a, 8b, 11 i 12

36.000,00

14.7

Hortikulturno uređenje zelene površine u Trinajstićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 20

20.000,00

14.8

Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša i parka u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 5 i 7

20.000,00

14.9

Postava tobogana na dječje igralište u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9

15.000,00

14.10

Građevinsko i hortikulturno uređenje površine dječjeg igrališta u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9

15.000,00

14.11

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 5 i 7

10.000,00

14.12

Hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 5 i 7

14.000,00

15

MO KRIMEJA

130.000,00

15.1

Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 12

25.000,00

15.2

Postava klupe u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 12

5.000,00

15.3

Sanacija zidova u okolišu zgrade u Ulici Drage Gervaisa kućni broj 28

40.000,00

15.4

Postava usporivača prometa u sredini Ulice Krimeja

30.000,00

15.5

Obnova horizontalnih oznaka parkirnih mjesta u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 11, u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 7 i u Kvaternikovoj ulici kod kućnih brojeva 4, 6, 8 i 10

30.000,00

16

MO LUKA

86.000,00

16.1

Sanacija dijela nogostupa Trninine ulice uz istočno pročelje zgrade ribarnice

20.000,00

16.2

Sanacija kamenih ploča uz istočno i zapadno pročelje zgrade ribarnice na dijelu Ulice Vatroslava Lisinskog te dijela Trninine ulice

41.000,00

16.3

Postava pet klupa na nogostupu Ulice Riva Boduli od kućnog broja 3/B do kućnog broja 7

25.000,00

17

MO MLAKA

192.000,00

17.1

Postava klupe na igralištu južno od kućnog broja 19 u Ulici Giuseppe Duella

5.000,00

17.2

Dodatno opremanje dječjeg igrališta južno od kućnog broja 19 u Ulici Giuseppe Duella

16.000,00

17.3

Djelomično uređenje podloge na dječjem igralištu južno od kućnog broja 19 u Ulici Giuseppe Duella

2.000,00

17.4

Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnih brojeva 19 i 21

59.000,00

17.5

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Rikarda Benčića – pravac grad

40.000,00

17.6

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Baračeva 1 – pravac grad

40.000,00

17.7

Tehnička priprema za postavu paviljona s pratećom infrastrukturom na gornjem platou parka Mlaka

30.000,00

18

MO OREHOVICA

204.000,00

18.1

Ugradnja vibro traka u Ulici Balde Fućka između kućnih brojeva 16 i 18

11.000,00

18.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Balde Fućka kod kućnih brojeva 54 i 62

6.000,00

18.3

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kalina kod kućnog broja 12

25.000,00

18.4

Sanacija dva potporna zida u Ulici Put pod Rebar kod kućnog broja 2

22.000,00

18.5

Sanacija nogostupa na mostu Orehovica

32.000,00

18.6

Sadnja mediteranskog bilja u Ulici Kalina u blizini kućnog broja 7

10.000,00

18.7

Ličenje ograda u Ulici Kalina kod kućnog broja 7

3.000,00

18.8

Sanacija kolnika u Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 40

30.000,00

18.9

Hortikulturno i građevinsko uređenje u Ulici Kalina

15.000,00

18.10

Uređenje stabala kod kapelice Majke Božje Lurdske na Gornjoj Orehovici

5.000,00

18.11

Sanacija kolnika u Ulici Kačjak kod kućnih brojeva 5, 7 i 9

30.000,00

18.12

Uređenje nogostupa u Ulici Kačjak kod kućnog broja 5

15.000,00

19

MO PAŠAC

66.000,00

19.1

Uređenje kolnika u Ulici Balde Fućka kod kućnih brojeva 15 i 17 prema mostu Pašac

66.000,00

20

MO PEĆINE

137.000,00

20.1

Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 11 do kućnog broja 19

30.000,00

20.2

Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 79 do kućnog broja 83

37.000,00

20.3

Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije od kućnog broja 30 B do kućnog broja 34

20.000,00

20.4

Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 44

20.000,00

20.5

Uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 22 do kućnog broja 22/1

30.000,00

21

MO PEHLIN

779.000,00

21.1

Mjestimična sanacija kolnika Ulice Hosti od kućnog broja 1 do kućnog broja 63

60.000,00

21.2

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu jednostranog nogostupa u Ulici Hosti od kućnog broja 1 do kućnog broja 40

5.000,00

21.3

Nastavak građevinskog i hortikulturnog uređenja parka na Baretićevu

20.000,00

21.4

Dodatno opremanje parka na Baretićevu

48.000,00

21.5

Postava slavine s pitkom vodom u parku na Baretićevu

11.000,00

21.6

Priključak vode i radovi uz postavu slavine s pitkom vodom u parku na Baretićevu

24.000,00

21.7

Pojačanje vidljivosti pješačkog prijelaza kod Osnovne škole Pehlin postavom LED markera i osvjetljenja

75.000,00

21.8

Proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 59 A

3.000,00

21.9

Mjestimična sanacija kolnika Ulice Pehlin od kućnog broja 70 do kućnog broja 82/1

20.000,00

21.10

Nastavak izgradnje kružnog raskrižja u Ulici Baretićevo

90.000,00

21.11

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Mihovilići južno od kućnog broja 33

25.000,00

21.12

Postava zaštitne ograde na nogostupu uz prometnicu na suženju Ulice Pehlin kod kućnog broja 69

5.000,00

21.13

Mjestimična sanacija oštećenja kolnika u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 13/11

60.000,00

21.14

Mjestimična sanacija kolnika u ulicama Blažićevo A, B, C i D

38.000,00

21.15

Uređenje rampi za invalide na pješačkim prijelazima u Ulici Pehlin i Ulici Turkovo

15.000,00

21.16

Nastavak uređenja platoa u Ulici Plase bb

200.000,00

21.17

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Pehlin 1 – pravac grad

40.000,00

21.18

Zamjena i sadnja stabala na području MO Pehlin u ulicama Mistraž, Baretićevo i Mihovilići

10.000,00

21.19

Hortikulturno uređenje u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 40 C

30.000,00

22

MO PODMURVICE

494.000,00

22.1

Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase od kućnog broja 11 prema jogu

19.000,00

22.2

Proširenje javne rasvjete u fitness parku u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 10

35.000,00

22.3

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1

14.000,00

22.4

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Andree Benussia kod kućnog broja 2

14.000,00

22.5

Proširenje javne rasvjete u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 9

3.000,00

22.6

Proširenje javne rasvjete od Bakarske ulice kod kućnog broja 32 do Ulice Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 29

47.000,00

22.7

Uređenje ograđene zelene površine u Vukovarskoj ulici istočno od kućnog broja 120

13.000,00

22.8

Postava klupe za sjedenje u ograđenoj zelenoj površini u Vukovarskoj ulici istočno od kućnog broja 120

5.000,00

22.9

Sanacija asfalta i uređenje površine za spremnike za komunalni otpad u Ulici Plase kod kućnih brojeva 12, 17, 19 i 21

50.000,00

22.10

Uređenje zelene površine u Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 8

45.000,00

22.11

Opremanje zelene površine u Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 8

14.000,00

22.12

Nastavak uređenja fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10

30.000,00

22.13

Opremanje fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10

20.000,00

22.14

Izgradnja dječjeg parka i igrališta za djecu u Ulici Hahlić kod kućnih brojeva 17, 19, 21, 23, 25 i 27

110.000,00

22.15

Opremanje dječjeg parka i igrališta za djecu u Ulici Hahlić kod kućnih brojeva 17, 19, 21, 23, 25 i 27

75.000,00

23

MO PODVEŽICA

261.000,00

23.1

Dobava zemlje i postava parkovnih rubnjaka oko zelenih površina u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 42 i 44

14.000,00

23.2

Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u Kvaternikovoj ulici južno od kućnih brojeva 34 i 36

16.000,00

23.3

Dobava zemlje i sadnja stabala u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 62

10.000,00

23.4

Dobava zemlje i sadnja stabala u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 39 i 37 uz podizanje zidića

30.000,00

23.5

Dobava zemlje i sadnja stabala u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 56 i 58 uz postavljanje rubnjaka

20.000,00

23.6

Dobava zemlje i stabala u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 76 i 78

5.000,00

23.7

Dobava zemlje i sadnja stabala u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 60

10.000,00

23.8

Dobava zemlje i sadnja stabala u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 50

10.000,00

23.9

Dobava zemlje i sadnja stabala i živice u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 36

7.000,00

23.10

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Pavlinić zapadno od kućnog broja 29

5.000,00

23.11

Postava novih sprava na dječje igralište u Ulici Braće Pavlinić zapadno od kućnog broja 29

25.000,00

23.12

Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 45

16.000,00

23.13

Postava novih sprava na dječje igralište u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 45

25.000,00

23.14

Građevinsko i hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Franje Matkovića kod kućnog broja 2

17.000,00

23.15

Postava novih klupa na dječje igralište u Ulici Franje Matkovića kod kućnog broja 2

10.000,00

23.16

Postava agility sprava u parku za pse u Ulici Braće Pavlinić

15.000,00

23.17

Sanacija stubišta u Ulici Martina Kontuša kod kućnog broja 33

25.000,00

23.18

Dobava zemlje na površinu u Kvaternikovoj ulici južno od kućnog broja 67

1.000,00

24

MO POTOK

85.000,00

24.1

Postava javne slavine na dječjem igralištu između Ulice Frana Kresnika i Ulice 1. maja

12.000,00

24.2

Radovi uz postavu javne slavine na dječjem igralištu između Ulice Frana Kresnika i Ulice 1. maja

11.000,00

24.3

Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle od kućnog broja 4 do autobusnog stajališta

62.000,00

25

MO SRDOČI

838.000,00

25.1

Asfaltiranje Ulice Ive Vojnovića od kućnog broja 2 do kućnog broja 30

229.000,00

25.2

Postava usporivača prometa u Ulici Dragutina Tadijanovića

40.000,00

25.3

Pojačanje svjetlosne i ostale prometne signalizacije u zoni ulaza u Osnovnu školu Srdoči u Ulici Ante Modrušana kućni broj 33

50.000,00

25.4

Uređenje raskrižja ulica Mate Lovraka – Markovići – Marije Grbac

90.000,00

25.5

Hortikulturno uređenje zelenog otoka na autobusnom stajalištu Blečići

5.000,00

25.6

Postava dječje sprave za uzrast do 3 godine na igralištu uz vodospremu Kal sjeverno od kućnog broja 8 u Ulici Kurirski put

10.000,00

25.7

Postava prometnog ogledala u Ulici Bačići kod kućnog broja 38

2.000,00

25.8

Asfaltiranje Ulice Tonžino od kućnog broja 15A do kućnog broja 39

400.000,00

25.9

Postava prometnog ogledala u Ulici Markovići nasuprot kućnog broja 37

2.000,00

25.10

Dobava i postava ormarića upravljanja reflektorima na igralištu OŠ Srdoči sa pripadajućim radovima

10.000,00

26

MO SVETI KUZAM

96.000,00

26.1

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 53 do kućnog broja 47

44.000,00

26.2

Uređenje potpornog zida preko puta mjesnog groblja Sveti Kuzam

16.000,00

26.3

Zamjena sprava novim spravama na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnih brojeva 9 i 11

36.000,00

27

MO SVETI NIKOLA

710.000,00

27.1

Zamjena starih i dotrajalih sprava na dječjim igralištima u Crnčićevoj ulici i Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10

71.000,00

27.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 7

5.000,00

27.3

Uređenje parkirališta u Ivekovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 15 i 17

45.000,00

27.4

Asfaltiranje prilaza nogostupu južno od kućnog broja 32 u Kršinićevoj ulici

14.000,00

27.5

Sanacija dijela kolnika i prilaza kućnom broju 15/1 u Ulici Milutina Barača

120.000,00

27.6

Sanacija dijela kolnika ispred kućnog broja 15/2 u Ulici Milutina Barača

63.000,00

27.7

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu stubišta prema PPO Krnjevo iz Simonettieve ulice

5.000,00

27.8

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu parkirališta na zelenim površinama u Karasovoj ulici južno od kućnih brojeva 3, 5 i 7, istočno od kućnog broja 26 te u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnih brojeva 44 i 48

5.000,00

27.9

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu parkirališta na zelenim površinama u Ulici Antuna Kosića Rika sjeverno od kućnih brojeva 11 do 11C

5.000,00

27.10

Postava ograde na potpornom zidu zapadno od crkve Sv. Nikole u Čurbegovoj ulici

30.000,00

27.11

Sanacija pješačke staze zapadno od kućnog broja 6 u Šibenskoj ulici

30.000,00

27.12

Sanacija zida na pješačkom prolazu između Ivekovićeve ulice i Medovićeve ulice

15.000,00

27.13

Sanacija zida u Ivekovićevoj ulici kod kućnih brojeva 9 i 13

15.000,00

27.14

Postava rukohvata na stubištu od izlaza iz parka u Meštrovićevoj ulici prema autobusnom stajalištu

12.000,00

27.15

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa u Medovićevoj ulici kod kućnih brojeva 7, 9 i 11

5.000,00

27.16

Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi između Ulice Ivana Matetića Ronjgova i Šibenske ulice  

59.000,00

27.17

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ivekovićevoj ulici kod kućnog broja 17

37.000,00

27.18

Građevinsko uređenje s postavom antistres podloge na postojeće dječje igralište u Ulici Krnjevo južno od kućnog broja 20

41.000,00

27.19

Zamjena tobogana novom ljuljačkom za bebe na dječjem igralištu u Ulici Krnjevo južno od kućnog broja 20

12.000,00

27.20

Uređenje zelene površine duž stubišta od Zvonimirove ulice do crkve Sv. Nikole

25.000,00

27.21

Orezivanje drvorednih stabala i sadnja novih stabala na prazna mjesta duž požarnog puta u Crnčićevoj ulici južno od kućnih brojeva 1 do 9

20.000,00

27.22

Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici zapadno od kućnog broja 12

18.000,00

27.23

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ivekovićevoj ulici kod kućnog broja 1

24.000,00

27.24

Proširenje javne rasvjete na stepenicama od Karasove ulice kod kućnog broja 3 do Ulice Giuseppea Carabina kod kućnog broja 7

19.000,00

27.25

Sadnja stabala na zelenoj površini iznad Nove ceste između dječjeg vrtića i toplane

15.000,00

28

MO SVILNO

155.000,00

28.1

Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste od kućnog broja 51 do kraja asfaltiranog dijela ulice

47.000,00

28.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 81

10.000,00

28.3

Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno kod kućnog broja 23

10.000,00

28.4

Postava jedne klupe na vidikovcu u Ulici Grbaste preko puta kućnog broja 52

5.000,00

28.5

Tehnička priprema za uređenje outdoor fitness parka i dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno

35.000,00

28.6

Postava ograde na dječjem igralištu Leptirić u Ulici Grbaste

32.000,00

28.7

Postava klackalice na dječje igralište Leptirić u Ulici Grbaste

13.000,00

28.8

Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 65

3.000,00

29

MO ŠKOLJIĆ – STARI GRAD

84.000,00

29.1

Sanacija asfalta u Ulici Školjić od kućnog broja 7 prema križanju s Grohovčevom ulicom

32.000,00

29.2

Izrada projekta izgradnje nogostupa kroz podvožnjak u Vodovodnoj ulici

7.000,00

29.3

Postava klupa na sjevernoj zelenoj površini na Trgu Ivana Klobučarića

10.000,00

29.4

Uređenje zelene površine na Trgu Ivana Klobučarića

22.000,00

29.5

Mjestimična sanacija kolnika Vodovodne ulice

13.000,00

30

MO ŠKURINJE

579.000,00

30.1

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Drežničkoj ulici sjeverno od kućnog broja 18

18.000,00

30.2

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Drežničkoj ulici sjeverno od kućnog broja 18

15.000,00

30.3

Uređenje zelene površine u Ulici Save Jugo Bujkove oko kućnih brojeva 34 i 36

55.000,00

30.4

Sanacija ograde oko kućnog broja 12 u Ulici Save Jugo Bujkove

5.000,00

30.5

Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinje kod kućnog broja 6

3.000,00

30.6

Mjestimična postava rukohvata u Ulici Put Lovrankini

13.000,00

30.7

Sanacija stubišta i ograde u Ulici Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 23

40.000,00

30.8

Građevinsko uređenje puta od stubišta na kraju Negrijeve ulice do nadvožnjaka prema Osnovnoj školi Ivana Zajca

50.000,00

30.9

Nastavak opremanja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16

135.000,00

30.10

Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16

245.000,00

31

MO ŠKURINJSKA DRAGA

443.000,00

31.1

Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva draga kod kućnog broja 35

7.000,00

31.2

Ispitivanje mogućnosti i opravdanosti izgradnje protupožarnog puta prema Porečkoj ulici

5.000,00

31.3

Ograđivanje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine između kućnih brojeva 5 i 6

30.000,00

31.4

Postava znaka zabrana za pse po dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Škurinjska Draga

20.000,00

31.5

Postava klupice i koša za otpad na ulazu u park za pse u Ulici Petra Kobeka

18.000,00

31.6

Uređenje okućnice u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 11

20.000,00

31.7

Sadnja mediteranskog bilja južno od kućnih brojeva 9, 11 i 13 u Jelićevoj ulici

2.000,00

31.8

Sanacija asfalta u Tizianovoj ulici od kućnog broja 36 do križanja s Ulicom 1.maja

341.000,00

32

MO TURNIĆ

363.000,00

32.1

Opremanje dječjeg igrališta u Zvonimirovoj ulici sjeverno od kućnog broja 58

72.000,00

32.2

Demontaža postojećih sprava i uređenje partera dječjeg igrališta u Zvonimirovoj ulici sjeverno od kućnog broja 58

20.000,00

32.3

Proširenje parkirališta kod kućnog broja 3 u Ulici Antuna Raspora Španca

20.000,00

32.4

Označavanje parkirnih mjesta u Ulici Franje Čandeka od kućnog broja 35 do kućnog broja 35b

3.000,00

32.5

Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnih brojeva 31 do 35b

7.000,00

32.6

Označavanje parkirnih mjesta na parkiralištu između kućnih brojeva 3 i 5 u Ulici Giuseppe Carabino

2.000,00

32.7

Označavanje parkirnih mjesta na parkiralištu sjeverno od kućnog broja 48 u Zvonimirovoj ulici

2.000,00

32.8

Sanacija potpornog i ogradnog zida na prilazu garažama u Šibenskoj ulici sjeverno od kućnog broja 7

50.000,00

32.9

Postava prometnog ogledala na križanje ulica Giuseppe Carabino i Antuna Barca

2.000,00

32.10

Sanacija potpornog zida u Ulici Turnić južno od kućnog broja 12

95.000,00

32.11

Građevinsko i hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 29

30.000,00

32.12

Uređenje zelenih površina u Ulici Antuna Barca sjeverno i južno od kućnih brojeva 14 do 20

20.000,00

32.13

Uređenje zelenih površina u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 3

20.000,00

32.14

Označavanje parkirnih mjesta u Šibenskoj ulici kod kućnih brojeva 1 do 7

1.000,00

32.15

Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Antuna Raspora Španca kod kućnih brojeva 5 i 7

15.000,00

32.16

Postava klupe na novouređeno dječje igralište u Ulici Vinka Benca sjeverno od kućnog broja 10

4.000,00

33

MO VOJAK

118.000,00

33.1

Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 2

20.000,00

33.2

Sanacija nogostupa u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 2

15.000,00

33.3

Sanacija stubišta u Radićevoj ulici između kućnih brojeva 16 i 18

10.000,00

33.4

Sanacija zida u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 20

2.000,00

33.5

Sanacija stola za stolni tenis u parku u Ulici Drage Šćitara južno od kućnog broja 5

1.000,00

33.6

Građevinsko i hortikulturno uređenje površine u Ulici Drage Šćitara južno i istočno od kućnog broja 5

17.000,00

33.7

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 5

15.000,00

33.8

Sanacija oštećenih rubnjaka uz zelene površine u Ulici Drage Šćitara zapadno od kućnog broja 5

3.000,00

33.9

Sanacija stubišta u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 2

10.000,00

33.10

Uređenje podloge za spremnike za otpad u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 8

8.000,00

33.11

Postava rubnjaka uz zelene površine u Ulici Slavka Krautzeka zapadno i južno od kućnih brojeva 92 A, B i C

12.000,00

33.12

Ličenje ograde u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnih brojeva 92 A, B i C

5.000,00

34

MO ZAMET

748.000,00

34.1

Postava stola za stolni tenis na igralište u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18

12.000,00

34.2

Postava zaštitnih metalnih stupića na južnom nogostupu u Ulici Petra Jurčića ispred kućnih brojeva 21 i 23

3.000,00

34.3

Hortikulturno uređenje u Becićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5

10.000,00

34.4

Dopuna zemlje na zelenoj površini u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 28

3.000,00

34.5

Sanacija stubišta u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3

15.000,00

34.6

Hortikulturno uređenje u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3

10.000,00

34.7

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 16

10.000,00

34.8

Postava ograde u dvorištu Osnovne škole Zamet istočno od kućnog broja 12 u Ulici Bože Vidasa

15.000,00

34.9

Uređenje spoja Ulice Braće Cetina kod kućnog broja 4 s Ulicom Petra Jurčića kod kućnog broja 15

20.000,00

34.10

Iscrtavanje novog pješačkog prijelaza u Ulici Bože Vidasa kod ulaza u garažu Centra Zamet

5.000,00

34.11

Ohrapljivanje asfalta u Ulici Braće Fućak prema kućnom broju 13

20.000,00

34.12

Postava dodatnih sprava u fitness parku u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 32

20.000,00

34.13

Uređenje podloge uz postavu dodatnih sprava u fitness parku u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 32

4.000,00

34.14

Hortikulturno uređenje oko fitness parka u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 32

15.000,00

34.15

Proširenje javne rasvjete u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 4

17.000,00

34.16

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Petra Jurčića južno od kućnog broja 6

30.000,00

34.17

Obnova stolova za stolni tenis i oštećene betonske podloge jugozapadno od kućnog broja 4 u Ulici Petra Jurčića

11.000,00

34.18

Postava klupa za odmor jugozapadno od kućnog broja 4 u Ulici Petra Jurčića

10.000,00

34.19

Proširenje javne rasvjete u Ulici Baredice kod kućnog broja 7

5.000,00

34.20

Ispitivanje mogućnosti za proširenje parkirališta u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 5a sa sjeverne strane postojećeg parkirališta

5.000,00

34.21

Sanacija oštećenja kolnika u Ulici Lovorkin prolaz, u Ulici Berte Jardas i u Ulici Marijana Vičića kod kućnih brojeva 2, 3, 8 i 10

70.000,00

34.22

Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 19

10.000,00

34.23

Postava ogledala na izlazu iz Ulice Ante Pilepića kod kućnog broja 10

2.000,00

34.24

Zamjena stola za stolni tenis kod velikog igrališta u Ulici Braće Fućak istočno od kućnog broja 5a

12.000,00

34.25

Rezanje grana uz košarkaško igralište u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 5a

5.000,00

34.26

Postava rukohvata na nogostup prema kućnom broju 26 u Ulici Braće Bačić

15.000,00

34.27

Sanacija oštećenja kolnika u Ulici Braće Fućak i Ulici Ivana Lenca

70.000,00

34.28

Sanacija stepeništa prema kućnom broju 25 u Ulici Bože Vidasa

8.000,00

34.29

Proširenje parkirališta kod kućnog broja 25 u Ulici Bože Vidasa

18.000,00

34.30

Postava dvije klupe u parku u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 86

10.000,00

34.31

Postava kombinirane dječje sprave na dječje igralište u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 86

73.000,00

34.32

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 86

40.000,00

34.33

Iscrtavanje prostora parkirališta u Becićevoj ulici od kućnog broja 3 do kućnog broja 8

1.000,00

34.34

Dovršenje započetog prilaza na travnjak u Becićevoj ulici istočno od kućnog broja 5

5.000,00

34.35

Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 18

39.000,00

34.36

Uređenje potpornog zida kod kućnog broja 5 u Ulici Mirka Jengića

30.000,00

34.37

Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Vidasa kod kućnih brojeva 35 i 37

20.000,00

34.38

Hortikulturno uređenje površine u Ulici Ivana Ćikovića Belog južno od kućnog broja 8b

10.000,00

34.39

Sanacija stjenskog pokosa sjeverno od kućnog broja 8b u Ulici Ivana Ćikovića Belog

40.000,00

34.40

Postava prometnog ogledala na izlasku iz parkirališta u Ulici Braće Cetina od kućnog broja 5a prema kućnom broju 4

1.000,00

34.41

Postava dodatne fitness sprave zapadno od groblja Zamet

25.000,00

34.42

Uređenje podloge uz postavu dodatne fitness sprave zapadno od groblja Zamet

4.000,00“

 

 

Članak 3.

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Plana utvrđuju se u ukupnom iznosu od 11.744.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/168
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.