GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 20. prosinca 2018.

Godina V - broj 15.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2018. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

Redni broj

 

Rashodi

 

Plan

2018.

Novi plan

2018.

Indeks

 

1

2

3

4

5 (4:3)

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

 

 

Zaštita građe

52.000,00  

49.000,00  

94,2

2.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

 

 

 

 

Zaštita građe

38.000,00  

38.000,00  

100

 

Ukupno I.:

90.000,00  

87.000,00  

96,6

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

 

 

Nepokretna kulturna dobra

 

 

 

1.

Kapucinski samostan Gospe Lurdske

 

 

 

 

Obnova samostanske knjižnice

13.000,00  

13.000,00  

100

2.

Zgrada u Ulici Frana Supila 13

 

 

 

 

Rekonstrukcija i restauracija povijesnog dizala iz 1911. godine

30.000,00  

30.000,00  

100

3.

Zgrada u Ulici Žrtava fašizma 4

 

 

 

 

Rekonstrukcija dizala

40.000,00  

40.000,00  

100

     4.

Zgrada u Ulici Žrtava fašizma 4

 

 

 

 

Restauracija vratnice portala zgrade

5.000,00

5.000,00

100

     5.

Upravitelj Rijeka stan d.o.o.

 

 

 

 

Restauracija i rekonstrukcija stilskih vrata sa stilskim dovratnicima zgrade u Tizianovoj ulici 9

5.000,00

5.000,00

100

     6.

Igor Vio

 

 

 

 

Sanacija nadgrobnog spomenika (Mauzolej Bakarčić-Vio) na groblju Kozala

12.000,00

12.000,00

100

     7.

Saša Dmitrović

 

 

 

 

Grobnica Vallentsits na groblju Kozala

3.000,00

3.000,00

100

     8.

K.D. Kozala d.o.o.

 

 

 

 

Sanacija kamene ograde (Ferro di cavallo) na groblju Kozala

 

10.000,00

0,00

0

 

Pokretna kulturna dobra

 

 

 

9.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

 

 

Restauracija građe za stalni postav

16.000,00

16.000,00

100

10.

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije

 

 

 

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na kompletu baroknih relikvijara

30.000,00  

30.000,00  

100

11.

Sveučilišna knjižnica Rijeka

 

 

 

 

Zaštita novina u fondu SKR – La Bilancia

20.000,00  

0,00  

0

   12.

Franjevački samostan Trsat

 

 

 

 

Restauracija kipa Bogorodice sa djetetom

4.000,00  

0,00  

0

   13.

Katedrala sv. Vida

 

 

 

 

Restauracija legile stalka za misal

5.000,00

0,00

0

   14.

Katedrala sv. Vida

 

 

 

 

Restauracija portreta grofice Ursule Tanhausen

10.000,00

35.000,00

350

 

Ostali programi

 

 

 

15.

Pusno društvo Zametske maškare i zvončari

 

 

 

 

Zametski zvončari – prveh 50 let

3.500,00

3.500,00

100

16.

Filozofski fakultet u Rijeci      

 

 

 

 

Pietas et Fama: slavne riječke umjetnine i njihovi naručitelji

10.000,00  

10.000,00

100

17.

Filozofski fakultet u Rijeci      

 

 

 

 

Dijalozi s baštinom 2018.

9.000,00  

9.000,00  

100

18.

Pro Torpedo      

 

 

 

 

VII. konferencija o industrijskoj baštini

10.000,00  

10.000,00  

100

19.

Architectura Navalis Adriatica j.d.o.o.

 

 

 

 

Tradicijske barke Jadrana

5.000,00  

5.000,00  

100

20.

Skup europskih studenata arhitekture

        

         

 

 

Priprema i potpora skupu EASA 2018. u Rijeci

4.000,00

4.000,00

100

   21.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

 

 

 

Međunarodni znanstveno-književni skup: Fiumanski prevoditelj mađarskih autora

7.000,00

7.000,00

100

   22.

Istarsko arhivističko društvo

 

 

 

 

Ysterreich u srednjoeuropskom kontekstu

15.000,00

15.000,00

100

   23.

KUD Baklje

 

 

 

 

Objavljivanje knjige – U skrivenoj ulici, skriven grad

3.500,00

3.500,00

100

   24.

Lučka uprava Rijeka

 

 

 

 

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju Lansirne stanice torpeda u Rijeci

40.000,00

0,00

0

25.

Preuzete obveze iz prethodne godine

0,00

146.080,00

0

 

Ukupno II.:

310.000,00

402.080,00

129,7

 

III. Kapitalna ulaganja u objekte kulture i programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

 

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

 

Geotehnička istraživanja, tisak znanstvene monografije i izrada glavnog projekta

100.000,00

63.000,00

63,0

2.

Kaštel Trsat

 

 

Izrada idejnog rješenja uređenja i programskog korištenja prostora Kaštela Trsat i radovi na sanaciji terase

230.000,00

0,00

0

3.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić

 

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji pročelja H-objekta

1.000.000,00

0,00

0

 4.

Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

 

Radovi na rekonstrukciji vanjske stolarije

300.000,00

241.415,00

80,4

5.

Kuća Colazio

 

 

 

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i obnovu

100.000,00

0,00

0

6.

Sanacija zida na Klobučarićevom trgu

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji prethodno uklonjenog zida

200.000,00

0,00

0

7.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

 

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji Palače šećerane i m/b Galeb

2.829.160,00

2.361.015,00

83,45

8.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

 

 

 

Nastavak aktivnosti na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

150.000,00

20.000,00

13,3

9.

Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020.

 

 

 

 

Nastavak izvođenja radova na uređenju prostora

1.200.000,00

3.223.000,00

268,5

10.

Konzervatorski plan zone Starog grada

 

 

 

Izrada 1. faze konzervatorske dokumentacije za potrebe sanacije i obnove zone Staroga grada

50.000,00

0,00

0

11.

Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana–EU

 

 

 

 

Izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji zida stambenog dijela Trsatskoga kaštela

459.840,00

459.840,00

100

12.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini Groblja Kozala i Trsat

 

 

Izrada potrebne dokumentacije i nastavak izvođenja zaštitnih radova

100.000,00

0,00

0

13.

Motorni brod Galeb

 

 

 

Tekuće održavanje

301.000,00

693.650,00

230,4

 14.

Uklanjanje bespravno postavljenih privremenih objekata

 

 

 

 

Izvođenje radova na uklanjanju bespravno postavljanih privremenih objekata

10.000,00

0,00

0

 

Ukupno III.:

7.030.000,00

7.061.920,00

100,4

 

IV. Kapitalne donacije i pomoći:

 

 

 

1.

Dominikanski samostan

 

 

Projekt sanacije bivšeg augustinskog samostana u Rijeci

200.000,00

200.000,00

100

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

2.000.000,00

2.000.000,00

100

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

170.000,00

119.000,00

70,0

4.

Židovska općina Rijeka

 

 

 

 

Uređenje mrtvačnice na Židovskom groblju u Rijeci

100.000,00

100.000,00

100

5.

Primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine

 

 

Razvoj projekta primjene 3D tehnologije u predstavljanju riječke baštine

100.000,00

0,00

0

6.

Preuzete obveze iz prethodne godine

0,00

30.000,00

0

 

Ukupno IV.:

2.570.000,00

2.449.000,00

95,3

 

UKUPNO:

10.000.000,00

10.000.000,00

100

 

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/178
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 18. prosinca 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.