GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

Godina V - broj 14.Na temelju Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

 

 

 

Akcijski plan Grada Rijeke
za mlade za 2019. godinu

 

 

 

Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2019. godinu predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i razradu aktivnosti čija realizacija doprinosi ostvarenju ciljeva sadržanih u strateškom dokumentu Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine.

 

Obuhvaća šest različitih područja navedenih u nastavku.

 

  1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje
  2. Zapošljavanje i poduzetništvo
  3. Socijalna i zdravstvena zaštita mladih
  4. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  5. Kultura i mladi
  6. Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme

 

*Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2019. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/152
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 29. studenoga 2018.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2019. godinu