GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 18. srpnja 2018.

Godina V - broj 9.Na temelju članka 46. i 81. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o područjima, granicama i sjedištima
mjesnih odbora na području Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 11/10) kartografski prikaz iz članka 2. stavka 3. Odluke mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1).

Pregled ulica iz članka 2. stavka 4. Odluke mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 2).

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Sjedišta mjesnih odbora su:

 1. Za Mjesni odbor Brajda – Dolac u Rijeci, Pomerio 26,
 2. Za Mjesni odbor Luka u Rijeci, Verdieva 11,
 3. Za Mjesni odbor Orehovica u Rijeci, Kalina 2,
 4. Za Mjesni odbor Školjić – Stari grad u Rijeci, Žrtava fašizma 2,
 5. Za Mjesni odbor Svilno u Rijeci, Svilno 82,
 6. Za Mjesni odbor Pašac u Rijeci, Balde Fućka 39,
 7. Za Mjesni odbor Draga u Rijeci, Brig 24,
 8. Za Mjesni odbor Sveti Kuzam u Rijeci, Sveti Kuzam 19,
 9. Za Mjesni odbor Drenova u Rijeci, Cvetkov trg 1,
 10. Za Mjesni odbor Gornja Vežica u Rijeci, Dr. Zdravka Kučića 1,
 11. Za Mjesni odbor Kantrida u Rijeci, Lovranska 10,
 12. Za Mjesni odbor Kozala u Rijeci, Volčićev trg 2,
 13. Za Mjesni odbor Brašćine – Pulac u Rijeci, Volčićev trg 2,
 14. Za Mjesni odbor Belveder u Rijeci, Volčićev trg 2,
 15. Za Mjesni odbor Mlaka u Rijeci, Giuseppea Duelle 2,
 16. Za Mjesni odbor Potok, u Rijeci, Milana Butkovića 2,
 17. Za Mjesni odbor Pehlin u Rijeci, Pehlin 58,
 18. Za Mjesni odbor Podmurvice u Rijeci, Dubrovačka 2,
 19. Za Mjesni odbor Banderovo u Rijeci, Rudolfa Tomšića 15,
 20. Za Mjesni odbor Podvežica u Rijeci, Kvaternikova 58/A,
 21. Za Mjesni odbor Pećine u Rijeci, Janka Polića Kamova 73/A,
 22. Za Mjesni odbor Centar – Sušak u Rijeci, Šetalište Andrije Kačića Miošića 8A/I,
 23. Za Mjesni odbor Grbci u Rijeci, Dražička 4,
 24. Za Mjesni odbor Gornji Zamet u Rijeci, Milice Jadranić 2,
 25. Za Mjesni odbor Srdoči u Rijeci, Miroslava Krleže 4,
 26. Za Mjesni odbor Bulevard u Rijeci, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 12,
 27. Za Mjesni odbor Krimeja u Rijeci, Kumičićeva 50,
 28. Za Mjesni odbor Turnić u Rijeci, Franje Čandeka 36/B,
 29. Za Mjesni odbor Sveti Nikola u Rijeci, Zametska 6,
 30. Za Mjesni odbor Škurinje u Rijeci, Save Jugo Bujkove 44,
 31. Za Mjesni odbor Škurinjska Draga u Rijeci, Porečka 94,
 32. Za Mjesni odbor Grad Trsat u Rijeci, Trg Viktora Bubnja 2/A,
 33. Za Mjesni odbor Vojak u Rijeci, Mihanovićeva 1/B,
 34. Za Mjesni odbor Zamet u Rijeci, Trg riječkih olimpijaca 3.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”. 

 

 

  

KLASA: 021-05/18-01/85
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 12. srpnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Privitak 1.

Privitak 2.