GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.            Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

 

STRATEGIJU

SPORTA GRADA RIJEKE 2018.-2024. GODINE

 

 

*Strategija sporta Grada Rijeke 2018.-2024. godine  nalazi se na dnu stranice*

Strategija sporta Grada Rijeke 2018.-2024. (PDF, 790 kb)