GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Godina V - broj 8.            Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. svibnja 2018. godine, donijelo je

 

 

Detaljni plan raspodjele

financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba

u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu

Članak 1.

 

            Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele) utvrđuje se raspodjela sredstava po aktivnostima i korisnicima.

            Tablični prikaz Detaljnog plana raspodjele iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

            Ovaj Detaljni plan raspodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/18-01/52

URBROJ: 2170-01-16-00-18-2

Rijeka, 24. svibnja 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

 

Andrej Poropat, v.r.

 

 


 

 

DETALJNI PLAN RASPODJELE

FINANCIJSKIH SREDSTAVA UNUTAR PROGRAMA JAVNIH POTREBA

U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU

PO AKTIVNOSTIMA I KORISNICIMA

 

Naziv korisnika

Osnovna i potanja namjena

 

Plan za 2018.

1

2

PROGRAM:

JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

 

2.414.000,00

AKTIVNOST:

OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE

 

1.300.000,00

ASTRONOMIJA

Akademsko astronomsko društvo ”Rijeka”

Predavanja i promatranja i radionice za učenike viših razreda

Cjelogodišnja programska djelatnost

Mali edukativni programi

79.000,00

79.000,00

9.000,00

56.000,00

14.000,00

EKOLOGIJA

Udruga informacija za ekologiju „Rijeka“

Cjelogodišnja programska djelatnost

Nabava opreme

Udruga „RI EKO“ Rijeka

Cjelogodišnja programska djelatnost

Daj pet za reciklažu

Glagoljamo ekološki

Udruga za razvoj “Ekologije i energetike”

Ekologija u energetici

45.000,00

14.000,00

12.000,00

2.000,00

23.000,00

11.000,00

7.000,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

FOTO-KINO-VIDEO TEHNIKA

Fotoklub”Color”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Foto klub “Rijeka”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Kino video klub”Liburnija-film”

5.zelenih – eko video radionica

75.000,00

20.000,00

20.000,00

35.000,00

35.000,00

20.000,00

20.000,00

INFORMATIKA

Društvo kibernetičara „Rijeka“

Početnica programiranja MEMA

Centar za robotiku

Cjelogodišnja programska djelatnost

Robotrka na prstenac/Automatika

Udruga Calculus

KOLEGO

Muzej informatike Peek&Poke

Udruga darovitih informatičara “Rijeke”

Cjelogodišnja programska djelatnost

75.000,00

3.000,00

3.000,00

11.000,00

5,000,00

6.000,00

45.000,00

15.000,00

30.000,00

16.000,00

16.000,00

MODELARSTVO – MAKETARSTVO

Maketarski klub “Zeppelin” Rijeka

Cjelogodišnja programska djelatnost

10.000,00

10.000,00

10.000,00

PODVODNE AKTIVNOSTI

Klub podvodnih aktivnosti ”3.maj”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

Ekološka akcija podmorja lučice Brgud

64.000,00

64.000,00

40.000,00

15.000,00

9.000,00

 

 

 

 

Naziv korisnika

Osnovna i potanja namjena

 

Plan za 2018.

1

2

PROMETNA KULTURA

Autoklub ”Rijeka”

Prometne jedinice mladeži (PJM)

Sigurno u školu s HAK-om

Sekunda koja mijenja život

Oldtimer club „Rijeka“

Cjelogodišnja programska djelatnost

96.000,00

86.000,00

70.000,00

8.000,00

8.000,00

10.000,00

10.000,00

RADIO TEHNIKA

Radio klub slijepih “Galeb”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Radio klub “Kvarner”

Obrazovanje mladih i građana za operatore A/P razreda

Radio klub “Rijeka”

Škola radioamaterizma

Mala škola radioamaterizma – OŠ Srdoči

Cjelogodišnja programska djelatnost

63.000,00

13.000,00

13.000,00

6.000,00

6.000,00

44.000,00

6.000,00

8.000,00

30.000,00

TEHNIČKE SPORTSKE AKTIVNOSTI NA MORU I VODI

Sportsko ribolovno društvo „Kantrida“

Mala škola ribolova

5.000,00

5.000,00

5.000,00

ZRAKOPLOVSTVO

Jedriličarski klub ”Krila Kvarnera”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Nabava opreme – navigacijski instrument

Padobranski klub “Krila Kvarnera”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Obnova školske opreme

Parajedriličarski klub „Flumen“

Cjelogodišnja programska djelatnost

Pilotski klub „Krila Kvarnera“

Nabava instrumenata i dijelova  zrakoplova

Klub za samogradnju i modelarstvo ”Krila Kvarnera”

Izrada postolja za zrakoplovni motor AŠ-621R

Cjelogodišnja programska djelatnost

Ljetna škola zrakoplovnog modelarstva

Klub za slobodno letenje ”Krila Kvarnera”

Cjelogodišnja programska djelatnost

Zrakoplovno društvo ”Krila Kvarnera”

Održavanje i upravljanje aerodromom

Održavanje aerodroma – sigurnost

373.500,00

88.000,00

58.000,00

30.000,00

83.000,00

58.000,00

25.000,00

22.000,00

22.000,00

18.000,00

18.000,00

46.000,00

10.000,00

30.000,00

6.000,00

29.000,00

29.000,00

87.500,00

70.000,00

17.500,00

CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

Cjelogodišnja programska djelatnost

Ljeto na Školjiću

210.000,00

150.000,00

60.000,00

SAVEZ RIJEČKIH INOVATORA

Savez Riječkih inovatora

Cjelogodišnja programska djelatnost

Edukacija mlad.“MOJE SUTRA“

IN klub inovatora „Rijeka“

Ljetna škola elektronike

Udruga inovatora „Za razvoj i unapređenje alternativne energije“

Podvodni dron

Toplinski generator

87.000,00

67.000,00

55.000,00

12.000,00

8.000,00

8.000,00

12.000,00

7.000,00

5.000,00

 

 

 

 

Naziv korisnika

Osnovna i potanja namjena

 

Plan za 2018.

1

2

SAVEZ UDRUGA INOVATORA RIJEKA

Savez udruga inovatora Rijeka

Cjelogodišnja programska djelatnost

Centar za inovacije i transfer tehnologije

Cjelogodišnja programska djelatnost

Savjetovalište za inovatore

Inovacijsko poduzetnički centar

Stručna podrška u zaštiti inovacija

Pomoć u izradi/ispitivanju prototipova

Dobava radioničke i informatičke opreme

55.000,00

32.000,00

32.000,00

11.000,00

6.000,00

5.000,00

12.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

AKADEMSKO POLITEHNIČKO DRUŠTVO RIJEKA

Cjelogodišnja programska djelatnost

Upoznavanje hidroelektrane i elektroenergetike

Ekologija motornih vozila

24.500,00

14.500,00

5.000,00

5.000,00

DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

Cjelogodišnja programska djelatnost

5.000,00

5.000,00

MIPRO

Savjetovanje MIPRO junior

Priprema i tisak CD zbornika

8.000,00

5.000,00

3.000,00

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

RI SOLAR MOBIL

5.000,00

5.000,00

Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet

Riteh Racing Team

10.000,00

10.000,00

Neplanirani troškovi za programe/projekte

Neplanirani troškovi za programe/projekte

10.000,00

10.000,00

AKTIVNOST:

PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE

 

150.000,00

Fotoklub”Color”

14. izložba fotografija“ŽENA“

6.salon crno – bijele fotografije100+1

26.000,00

10.000,00

16.000,00

Kino video klub”Liburnija-film”

KRAF 2018.-međunarodni festival  

30.000,00

30.000,00

Maketarski klub “Zeppelin” Rijeka

Organizacija ocjenske izložbe u Rijeci

5.000,00

5.000,00

Zrakoplovno društvo ”Krila Kvarnera”

Dani otvorenih vrata 2018.

30.000,00

30.000,00

SAVEZ RIJEČKIH INOVATORA

43.RH salon inovacija INOVA

6.000,00

6.000,00

IN klub inovatora Rijeka

Izložba mladi i inovacije – Bakar

Izložba INOVA MLADI

15.000,00

9.000,00

6.000,00

SAVEZ UDRUGA INOVATORA RIJEKA

RH izložba inovacija u brodogradnji, pomorstvu  i nautici

Učešće na domaćim i inozemnim izložbama

10.000,00

6.000,00

4.000,00

HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA

23. RH natje. brodomaketara i Hrvatska ocjenska izložba maketa

28.000,00

28.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Naziv korisnika

Osnovna i potanja namjena

 

Plan za 2018.

1

2

AKTIVNOST:

POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI

 

200.000,00

Udruga informacija za ekologiju „Rijeka“

Aktivnost s ciljem doprinosa INEC-a promociji TK grada Rijeke

6,000,00

6.000,00

Kino video klub”Liburnija-film”

Projekt „Masterclass“

10.000,00

10.000,00

Društvo kibernetičara „Rijeka“

Kotizacija nastavnika i studenata na MIPRO-u

3.500,00

3.500,00

Maketarski klub “Zeppelin” Rijeka

Sudjelov.na tuzemnim i inozemnim natjecanjima

6.000,00

6.000,00

Autoklub ”Rijeka”

Sigurno u prometu-gradsko natjecanje

10.000,00

10.000,00

Oldtimer club „Rijeka“

21.međunarodni oldtimer moto rally

22. međunarodni oldtimer auto rally

17.000,00

6.000,00

11.000,00

Radio klub slijepih “Galeb”

Otvoreno prvenstvo slijepih u amaterskoj radiogoniometriji

Otvoreno prvenstvo slijepih u amaterskoj radiogoniome.- Koprivnica

6.000,00

4.040,00

1.960,00

Radio klub “Kvarner”

Radioamaterska natjecanja

3.000,00

3.000,00

Sportsko ribolovno društvo „Kantrida“

II.kup Veljko Banković

2.000,00

2.000,00

Jedriličarski klub ”Krila Kvarnera”

Državno prvenstvo u zrakoplovnom jedriličarstvu

10.000,00

10.000,00

Padobranski klub “Krila Kvarnera”

Svjetski padobranski kup 2018.

35.000,00

35.000,00

Parajedriličarski klub „Flumen“

XC liga 2018.-organizacija jedne utrke

17.000,00

17.000,00

Klub za slobodno letenje ”Krila Kvarnera”

KUP RH u preciznom slijetanju slobodnim zmajem

4.000,00

4.000,00

CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

Budi ++

42.000,00

42.000,00

MIPRO

41.međunarodni skup MIPRO 2018.

13.500,00

13.500,00

Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka

Stručna ekskurzija

8.000,00

8.000,00

HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA

Svjetsko natjecanje brodomaketara

7.000,00

7.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv korisnika

Osnovna i potanja namjena

 

Plan za 2018.

1

2

AKTIVNOST:

FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE

 

654.000,00

Zajednica tehničke kulture Rijeka

Stručne službe Zajednice tehničke kulture Rijeka

Programi/projekti Zajednice tehničke kulture Rijeka u 2018.

Ostali rashodi poslovanja

610.000,00

574.000,00

  36.000,00

44.000,00

AKTIVNOST:

UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

 

15.000,00

Program utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

15.000,00

AKTIVNOST:

NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA

15.000,00

Program nagrađivanja tehničko-sportskih dostignuća

15.000,00

AKTIVNOST:

RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE

80.000,00

Program redovnog poslovanja objekata tehničke kulture

Rashodi redovnog poslovanja objekta Centar tehničke kulture Rijeka

Rashodi redovnog poslovanja objekta Zrakoplovnog društva „Krila K.“

80.000,00

40.000,00

40.000,00