GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 18. srpnja 2017.

Godina IV - broj 6.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Bodulovo

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Poduzetničke zone Bodulovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/13) članak 2. mijenja se i glasi:

“Poduzetnička zona Bodulovo obuhvaća područje sljedećih katastarskih i gruntovnih čestica i njihovih površina:

 

 

KATASTARSKO STANJE / K.O. ZAMET

 

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNO STANJE/ K.O. PLASE

R.br.

broj katastarske čestice koja ulazi u zahvat (k.č.)

 

 

upisan posjednik

(internet)

 

 

 

površina k.č. iz posjedovnog lista (m2)

površina dijela k.č. koja ulazi u zonu (računata grafički) (m2)

R.br.

broj gruntovne čestice koja ulazi u zahvat (k.č.)

 

površina k.č. iz e-izvatka (m2)

površina dijela k.č. koja ulazi u zonu računata grafički (m2)

1.

314/7

Kvarner d.d.

517,00

 

1.

1211/1

Grad Rijeka

6.311,00

 

2.

314/1

Kvarner d.d.

3.627,00

 

2.

1211/2

Grad Rijeka

245,00

 

3.

371/1

Grad Rijeka

6.016,00

 

3.

1211/4

Grad Rijeka

23,00

 

4.

369/1

Kvarner d.d.

2.526,00

 

4.

1211/5

Grad Rijeka

1.035,00

 

5.

372/1

Grad Rijeka

636,00

 

5.

1211/6

Grad Rijeka

1.094,00

 

6.

371/7

Grad Rijeka

885,00

 

6.

1211/7

Grad Rijeka

1.088,00

 

7.

371/28

Grad Rijeka

155,00

 

7.

1211/8

Grad Rijeka

1.075,00

 

8.

372/10

Grad Rijeka

49,00

 

8.

1211/9

Grad Rijeka

32,00

 

9.

372/2

Grad Rijeka

834,00

 

9.

1211/10

Grad Rijeka

1.029,00

 

10.

372/7

Grad Rijeka

676,00

 

10.

1211/11

Grad Rijeka

1.290,00

 

11.

371/8

Partner banka

61,00

 

11.

1211/12

Grad Rijeka

1.518,00

 

12.

371/9

Partner banka

31,00

 

12.

1211/13

Grad Rijeka

302,00

 

13.

5086/9

Javno dobro p.i v.

185,00

 

13.

1211/14

Grad Rijeka

1.575,00

 

14.

244/38

Grad Rijeka

138,00

 

14.

1211/15

Grad Rijeka

660,00

 

15.

244/37

Bezjak Lovorka

19,00

 

15.

1211/16

Grad Rijeka

54,00

 

16.

244/31

Bezjak Lovorka

180,00

 

16.

1210/8

Grad Rijeka

27,00

 

 

17.

5086/6

Javno dobro p. i v.

284,00

 

17.

1210/11

Grad Rijeka

20,00

 

18.

372/6

Grad Rijeka

223,00

 

18.

1210/4

Grad Rijeka

881,00

 

19.

244/35

Bezjak Lovorka

579,00

 

19.

1208/1

Grad Rijeka

2.516,00

 

20.

5086/7

Javno dobro p.i v.

71,00

 

20.

1208/2

Grad Rijeka

2.287,00

 

21.

369/3

Kvarner d.d.

103,00

 

21.

1208/3

Grad Rijeka

1.141,00

 

22.

371/24

Grad Rijeka

 

1.583,00

 

22.

dio 1207/3

Grad Rijeka

2.640,00

cca 2.480,00

23.

371/23

Grad Rijeka

660,00

 

23.

1205/12

Grad Rijeka

61,00

 

24.

371/22

Grad Rijeka

23,00

 

24.

1205/13

Grad Rijeka

939,00

 

25.

371/10

Grad Rijeka

939,00

 

25.

1205/14

Grad Rijeka

840,00

 

26.

243/2

Bezjak Lovorka

16,00

 

26.

1205/15

Grad Rijeka

1.709,00

 

27.

371/25

Grad Rijeka

54,00

 

27.

1205/16

Grad Rijeka

1.641,00

 

28.

371/11

Grad Rijeka

840,00

 

28.

1205/9

Grad Rijeka

1.661,00

 

29.

371/4

Grad Rijeka

1.661,00

 

29.

1213/1

Grad Rijeka

636,00

 

30.

371/12

Grad Rijeka

1.641,00

 

30.

1213/6

Grad Rijeka

31,00

 

31.

371/13

Grad Rijeka

1.709,00

 

31.

1213/8

Grad Rijeka

676,00

 

32.

371/20

Grad Rijeka

1.035,00

 

32.

1213/11

Grad Rijeka

22,00

 

33.

371/19

Grad Rijeka

1.094,00

 

33.

1215/2

Grad Rijeka

198,00

 

34.

371/18

Grad Rijeka

1.088,00

 

34.

dio 1209/1

Grad Rijeka

6.345,00

cca 5.400,00

35.

371/17

Grad Rijeka

1.075,00

 

35.

dio 1210/1

Grad Rijeka

5.090,00

cca 4.670,00

36.

371/16

Grad Rijeka

32,00

 

36.

dio 1365/1

Grad Rijeka

1.818,00

cca 1.520,00

37.

371/15

Grad Rijeka

1.029,00

 

37.

1215/28

Grad Rijeka

157,00

 

38.

371/14

Grad Rijeka

1.290,00

 

38.

1209/6

Grad Rijeka

(8,5 čhv)

30,57

 

39.

371/21

Grad Rijeka

1.518,00

 

39.

1213/7

Grad Rijeka

989,00

 

40.

365/1

Grad Rijeka

2.287,00

 

40.

1213/3

Grad Rijeka

934,00

 

41.

370/5

Grad Rijeka

793,00

 

41.

1210/19

Grad Rijeka

179,00

 

42.

371/27

Grad Rijeka

223,00

 

/

 

 

 

 

43.

369/4

Kvarner d.d.

293,00

 

/

 

 

 

 

44.

369/5

Kvarner d.d.

37,00

 

/

 

 

 

 

45.

366/5

Kvarner d.d.

580,00

 

/

 

 

 

 

46.

366/4

Kvarner d.d.

869,00

 

/

 

 

 

 

47.

366/1

Kvarner d.d.

3.989,00

 

/

 

 

 

 

48.

365/2

Grad Rijeka

2.394,00

 

/

 

 

 

 

49.

371/26

Grad Rijeka

1.628,00

 

/

 

 

 

 

50.

dio 370/6

Grad Rijeka

 

2.150,00

cca 800,00

/

 

 

 

 

UKUPNA POVRŠINA ZAHVATA PREMA INTERNET           POSJEDOVNIM LISTOVIMA – ∑1 cca 48.975,00 m2

 

UKUPNA POVRŠINA ZAHVATA PREMA INTERNET VLASNIČKIM LISTOVIMA- ∑2 cca 48.976,57 m2

 

2-1=1,57 m2

 

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 3. riječi: “ukupnu površinu od približno 52.000 m2” zamjenjuju se riječima: “ukupnu površinu od približno 48.975,00 m2 (4,8 hektara).”  

 

Članak 3.

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/59
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 14. srpnja 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Čordašev, v.r.