GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 22. svibnja 2017.

Godina IV - broj 4.Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 49/11 i 46/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. svibnja 2017. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina

 

 

 

I.

 

Dodjeljuje se likovna nagrada Ivo Kalina za 2015. i 2016. godinu Alenu Floričiću za izložbu pod nazivom “Retrospektiva_Video 1998>2015” održanu u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u razdoblju od 31. listopada do 22. studenoga 2015. godine.

 

 

 

II.

 

Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade u bruto iznosu od 20.000,00 kn.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/51-96
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 15. svibnja 2017.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.