GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 14. studenoga 2016.

Godina III - broj 12.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 70. stavka 3. Odluke o komunalnom redu Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 18/03, 21/03 – ispr., 51/06, 6/08, 29/09 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14 i 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. studenoga 2016. godine, donio je

 

 

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o službenoj iskaznici i službenoj odori
komunalnog redara Grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/13) u članku 8. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

            “5. Vesta (muška/ženska) je dugih rukava, tamnoplave boje, izrađena od 100% pamučnog pletiva. Visoki ovratnik je izveden u rebrastom prepletu, a pletivo je duplo presavijeno. S prednje strane vesta ima pleteni patent zatvarač cijelom dužinom. Rub veste i rukava završava renderom iste boje. Na oba rukava je našiven znak “A”,

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.”

 

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/84-84
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 10. studenog 2016.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.