GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (“Narodne novine” broj 103/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. prosinca 2015. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova
Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka
za razdoblje 2016.–2020. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine imenuju se:

 1. Srđan Škuca, predstavnik Grada Rijeke, za člana (zamjenik Ante Mađerić),
 2. prof.dr.sc. Vidoje Vujić, predstavnik Grada Rijeke, za člana (zamjenik Perica Šolić),
 3. prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, predstavnik Primorsko-goranske županije, za člana (zamjenica Tanja Zatezalo),
 4. Tamara Mančić, predstavnica Primorsko-goranske županije, za članicu (zamjenik Luka Dragojević),
 5. Vesna Orlić, predstavnica Grada Kastva, za članicu (zamjenik Krešimir Vidović),
 6. Matej Mostarac, predstavnik Grada Kastva, za člana (zamjenica Jelena Milić),
 7. Draga Kran, predstavnica Grada Kraljevice, za članicu (zamjenica Ana Prodan),
 8. Drago Konjević, predstavnik Grada Kraljevice, za člana (zamjenik Aleksandar Kružić),
 9. Helena Masarić, predstavnica Grada Opatije, za članicu (zamjenica Ana Brumnjak Iličić),
 10. Lazarela Komlen, predstavnica Grada Opatije, za članicu (zamjenica Suzi Petričić),
 11. Norbert Mavrinac, predstavnik Općine Čavle, za člana (zamjenica Sandra Mohorić),
 12. Ervin Bura, predstavnik Općine Čavle, za člana (zamjenik Dejan Ljubobratović),
 13. Ivana Vlaše, predstavnica Općine Klana, za članicu (zamjenica lvona Brentar),
 14. Miladin Marković, predstavnik Općine Klana, za člana (zamjenik Siniša Štokom),
 15. Sandra Pavlak, predstavnica Općine Kostrena, za članicu (zamjenica Maša Smokrović),
 16. Tamara Bula, predstavnica Općine Kostrena, za članicu (zamjenik Predrag Petrović),
 17. Nataša Miljak, predstavnica Općine Lovran, za članicu (zamjenik Branislav Petković),
 18. Toni Družeta, predstavnik Općine Lovran, za člana (zamjenik Radovan Trinajstić),
 19. Sanja Filčić, predstavnica Općine Mošćenička Draga, za članicu (zamjenik Rikardo Staraj),
 20. dr.sc. Robert Mohović, predstavnik Općine Mošćenička Draga, za člana (zamjenik Stiven Vunić),
 21. Robert Simčić, predstavnik Općine Viškova, za člana (zamjenik Denis Mladenić),
 22. Radovan Brnelić, predstavnik Općine Viškovo, za člana (zamjenica Božana Kezić),
 23. Prof.dr.sc. Nevenka Ožanić, predstavnica Sveučilišta u Rijeci, za članicu (zamjenik prof.dr.sc. Damir Zec),
 24. dr.sc. Sanja Raspor Janković, predstavnica Veleučilišta u Rijeci, za članicu (zamjenica mr.sc. Ljerka Tomljenović),
 25. dr.sc. Gordana Nikolić, predstavnica Visoke poslovne škole PAR, za članicu (zamjenik Dario Zorić),
 26. Heni Strčić, predstavnica Narodnog učilišta, ustanove za obrazovanje i kulturu Rijeka, za članicu (zamjenica Željka Ljubičić),
 27. dr.sc. Sanja Holjevac, predstavnica Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, za članicu (zamjenica dr.sc. Nina Spicijarić Paškvan).

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/92-62
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 8. prosinca 2015.

 

 

                                                                                           Gradonačelnik

                                                                                 mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.