GRADONAČELNIK / Petak, 23. listopada 2015.

Godina II. - broj 10.Na temelju odredbe članka 13. stavka 2. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. rujna 2015. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o dodjeli književne nagrade Drago Gervais

 

 

 

I.

 

Književna nagrada Drago Gervais za 2015. godinu dodjeljuje se kako slijedi:

  1.  U kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela Nagrada se dodjeljuje autoru Sebastianu Antoniu Kukavici za rukopis pod naslovom „nakon povlačenja mora na kopnu će ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe“.
  2. U kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika Nagrada se dodjeljuje autorici Katici Ivanišević za knjigu „Antologija pjesništva otoka Krka“ (u izdanju Naklade Lukom iz Zagreba).

 

 

 

II.

 

Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade, a autoru iz točke I. podtočke 1. ove Odluke, pripada i pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/65-58
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 29. rujna 2015.

 

 

 

                                                                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                                                                                     mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.