GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 15. lipnja 2015.

Godina II. - broj 6.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. lipnja 2015. godine, donijelo je

 

 

IZMJENU
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

 

I.

 

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 10/14)  u točki VI. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:


         Dječji vrtić Rijeka, Dolac 3

koji obuhvaća objekte Podcentara predškolskog odgoja:

– Zamet, Bože Vidasa 12/A

– Oblačić, Obitelj Sušanj 9

– Krijesnica, Bujska 17

– Mirta, Pulska 19

– Gardelin, Zvonimirova 58

– Srdoči, Srdoči 55

– Turnić, Antuna Kosića Rika 7

– Krnjevo, Karasova 4

– Podmurvice, Cavtatska 4

– Zvonimir Cviić, Bribirska 12

– Pehlin, Minakovo 30

– Topolino, Vukovarska 27

– Radost, Franje Čandeka 16

– Mavrica, Mihovilići 33

– Vežica, Kvaternikova 37

– Galeb, Kvaternikova 60

– Morčić, Braće Stipčić 32

– Đurđice, Marohnićeva 12

– Pčelice, Slavka Krautzeka 84

– Bulevard, Trg Braće Mažuranića 4

– Veseljko, Janka Polić Kamova 58

– Maestral, Kozala 47/A

– Delfin, Ive Marinkovića 22

– Belveder,Uspon Irene Tomee 6

– Gabbiano, Kozala 41

– Vidrice, Finderleove stube 1

– Kvarner, Kalvarija 1/1

– Potok, Josipa Završnika 3

– Rastočine, Rastočine 5/A

– Drenova, Stanka Frankovića 7/A

– Mlaka, Podmurvice 4

– odgojno-obrazovni rad u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Lokalitet Kantrida”.

 

 

  

Točka 10. mijenja se i glasi:

  

Dječji vrtić Žirafa, Nikole Cara 6a    – osnivač Marija Šimunović    Područni vrtić Žirafica, Ulica 1. maja 10″.

 

 

 

II.

 


Ova Izmjena Plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”. 

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/55
URBROJ: 2170-01-16-00-15-4
Rijeka, 11. lipnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Čedomir Salević, v.r.