GRADONAČELNIK / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke 11. prosinca 2014. godine, donio je

 

 

 

P L A N

upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobu (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), uvjeti i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2015. godini.

Članak 2.

 

U 2015. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1.

Uređenje sunčališta, platoa i staze plaže Grčevo

520.000.00

kn

2.

Osiguranje pristupačnosti i uređenje sunčališta na plaži Kostanj

250.000,00

kn

3.

Dohranjivanje plaža šljunkom: Sablićevo-istok, Igralište i Ploče.

400.000,00

kn

4.

Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko- obrtnički radovi):

 • sanitarnih objekata,
 • obalnih zidova,
 • obalnih šljunčanih i betonskih puteva,
 • sunčališta,
 • staza,
 • stubišta,
 • ograda,
 • opreme (tobogana, penjalica, vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana)
 • dohranjivanje plaža šljunkom – razastiranje i planiranje,
 • održavanje stjenskih pokosa na plažama,
 • uređenje prilaza plažama,
 • uređenje obalnog puta Lungo mare,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kn

5.

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

80.000,00

kn

6.

Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida) za razdoblje 2015. godine

 

87.000,00

 

kn

7.

Atestiranje platformi i elektroinstalacija sanitarnih čvorova

11.000,00

kn

8.

Utrošak električne energije za tri platforme za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK

 

8.000,00

 

kn

9.

Utrošak električne energije za sanitarne čvorove

20.000,00

kn

10.

Nabava i postava penjalica i platformi za ulazak kupača u more

Izvodi se u sklopu obnove plažne opreme.

 

100.000,00

 

kn

11.

Projektna dokumentacija (idejno rješenje, idejni, glavni i izvedbeni projekt) za rekonstrukciju šetnice i proširenje plaže Kostanj

 

80.000,00

 

kn

12.

Projektna dokumentacija za izgradnju šetnice i plaže Bivio-Kostabela (idejni, glavni i izvedbeni projekt) i plaže Ploče-Bivio (idejno rješenje i idejni projekt)

 

80.000,00

 

kn

13.

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i uređenje postojećih i gradnju novih šetnica uz more na Pećinama od Vile Olga do plaže Srebrena (kod parka Borik)

 

230.000,00

 

kn

14.

Izrada novih priključaka na postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu, dovoda i odvoda vode

 

50.000,00

 

kn

15.

Izrada razvodnih ormara i elektroinstalacijskih vodova za privremene objekte na plažama

50.000,00

kn

16.

Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

5.000,00

kn

 

Sveukupno:  

2.335.000,00

kn

 

 

Članak 3.

 

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 2.335.000,00 kuna.

 

 

Članak 4.

 

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU

KOJE SE MOGU OBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

PLAŽA

BR.

LOK.

KATASTARSKA

ČESTICA

GRUNTOVNA

ČESTICA

 

MIKRO LOKACIJA

 

DJELATNOST

 

SREDSTVO

 

 

AKADEMIJA

 

 

2.1.

 

1413/1 k.o. ZAMET

 

1564/6 k.o. RUBEŠI

 

JUŽNO OD BETONIRANOG PRILAZA POTHODNIKU

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

 

SUNCOBRANI, LEŽALJKE

 

 

AKADEMIJA

 

 

2.2.

 

1413/1 k.o. ZAMET

 

1564/6 k.o. RUBEŠI

 

JUŽNO OD BETONIRANOG PRILAZA POTHODNIKU

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

 

REKLAMIRANJE

 

AKADEMIJA

 

2.3.

 

 

 

MORSKI DIO PLAŽE

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, KUPANJE I SLIČNO

 

BAZEN

 

3.4.

 

4242/2 k.o. ZAMET

 

1744/29 k.o. ZAMET

ISPRED UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

UGOSTITELJSKA TERASA-DO 20m2

 

 

BAZEN

 

 

3.5.

 

4242/2 k.o. ZAMET

 

dio 1744/34 dio 1744/33

k.o. ZAMET

UZ OGRADU ŠETNICE ISPRED UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

 

UGOSTITELJSKA TERASA-DO 20m2

 

LUNGO MARE

 

4.1.

 

 

 

MORSKI DIO PLAŽE

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, KUPANJE I SLIČNO

 

LUNGO MARE

 

4.2.

 

1428/4 k.o. ZAMET

1622/22 i

1470/25 k.o. RUBEŠI

JUŽNO OD ŠETNICE NA PROŠIRENJU UZ STOL ZA STOLNI TENIS

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

REKLAMIRANJE

 

SKALETE

 

5.1.

1435/1 k.o. ZAMET

1631 k.o. JURČIĆI

NA SUNČALIŠTU ISPOD IGRALIŠTA

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

REKLAMIRANJE

 

SKALETE

 

5.2.

 

 

 

MORSKI DIO PLAŽE

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, KUPANJE I SLIČNO

 

 

BIVIO

 

 

6.1.

 

 

1648/1 k.o. ZAMET

 

 

1282/60 k.o. JURČIĆI

NA BETONIRANOM PLATOU ISTOČNO OD ZIDANOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

 

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

 

SUNCOBRANI, LEŽALJKE

 

BIVIO

 

6.2.

1648/1 k.o. ZAMET

1631/1 k.o. JURČIĆI

 

ISTOČNO OD BUNKERA

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

AQUA PARK I DRUGI MORSKI SADRŽAJI

 

BIVIO

 

6.3.

 

1646/4 k.o. ZAMET

 

1599/86 k.o. JURČIĆI

NA BETONIRANOM PLATOU ISTOČNO OD BUNKERA

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

AMBULANTNA PRODAJA /ŠKRINJA, APARATI ZA SLADOLED I SLIČNO/

 

BIVIO

 

6.4.

1648/1 k.o. ZAMET

1282/60 k.o. JURČIĆI

BETONIRANI PLATO UZ BOVU

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

DASKA ZA JEDRENJE, SANDOLINA, PEDALINA I SLIČNO

 

 

BIVIO

 

 

6.5.

 

1648/1 k.o. ZAMET

 

1599/60 k.o. JURČIĆI

NA BETONIRANOM PLATOU U CENTRALNOM DIJELU PLAŽE

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

 

REKLAMIRANJE

 

BIVIO

 

6.6.

 

 

 

MORSKI DIO PLAŽE

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, KUPANJE I SLIČNO

 

 

BIVIO

 

 

6.7.

 

1648/1 k.o. ZAMET

 

1599/60 I

1282/60 k.o. JURČIĆI

NA PROSTORU IZMEĐU STEPENIŠTA I POSTOJEĆEG BETONSKOG PLATOA

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

KIOSK, PRIKOLICE, MONTAŽNI OBJEKTI DO 12m2 i SL. – MONTAŽNA NADSTREŠNICA SA ŠANKOM

 

 

BIVIO

 

 

6.8.

 

1648/1 k.o. ZAMET

 

1599/60 k.o. JURČIĆI

NA PROSTORU IZMEĐU STEPENIŠTA I POSTOJEĆEG BETONSKOG PLATOA

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

PRIPADAJUĆA TERASA OBJEKTA – DO 20m2

 

VILLA NORA

 

7.1.

4261/9 k.o. ZAMET

1734/11 k.o.

Zamet

U SREDIŠNJEM DIJELU PLAŽE

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

REKLAMIRANJE

 

VILLA NORA

 

7.2.

 

4262/2 k.o. Zamet

1744/40 ili 1744/2 k.o. ZAMET

 

MORSKI DIO PLAŽE

 

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

 

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, KUPANJE I SLIČNO

 

 

VILLA NORA

 

 

7.3.

 

4261/9 k.o. ZAMET

 

1734/11 k.o. ZAMET

 

ISTOČNO OD BETONSKOG PLATOA NA SREDINI PLAŽE

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

KIOSK, PRIKOLICE, MONTAŽNI OBJEKTI DO 12m2 i SL. – MONTAŽNA NADSTREŠNICA SA ŠANKOM

 

VILLA NORA

 

7.4.

 

4261/9 k.o. ZAMET

 

1734/11 k.o. ZAMET

ISTOČNO OD BETONSKOG PLATOA NA SREDINI PLAŽE

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

PRIPADAJUĆA TERASA OBJEKTA – DO 20m2

 

VILLA NORA

 

7.5.

 

4261/19 k.o. ZAMET

 

1734/12 k.o. ZAMET

 

IZNAD ŠETNICE UZ ELEKTRO ORMARIĆ

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

AMBULANTNA PRODAJA /ŠKRINJA, APARATI ZA SLADOLED I SLIČNO/

 

IGRALIŠTE

 

8.1.

 

4007 k.o. ZAMET

 

1709 i 1744/1

k.o. ZAMET

 

NA ISTOČNOM DIJELU ŠLJUNČANE PLAŽE

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

SUNCOBRANI, LEŽALJKE

 

 

IGRALIŠTE

 

 

8.2.

 

4008/2 k.o. ZAMET

 

1710/1 k.o. ZAMET

 

NA ISTOČNOM DIJELU ŠLJUNČANE PLAŽE

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

KIOSK, PRIKOLICE, MONTAŽNI OBJEKTI DO 12m2 i SL. – MONTAŽNA NADSTREŠNICA SA ŠANKOM

 

 

IGRALIŠTE

 

 

8.3.

 

4008/8 k.o. ZAMET

 

1744/26,

1744/8 i 1709

k.o. ZAMET

 

NA ISTOČNOM DIJELU ŠLJUNČANE PLAŽE

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

PRIPADAJUĆA TERASA OBJEKTA – DO 20 m2

 

 

IGRALIŠTE

 

 

8.4.

 

4008/2 k.o. ZAMET

 

1710/1, 1744/8

i 1744/1 k.o. ZAMET

 

NA ISTOČNOM DIJELU ŠLJUNČANE PLAŽE

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

AMBULANTNA PRODAJA /ŠKRINJA, APARATI ZA SLADOLED I SLIČNO/

 

IGRALIŠTE

 

8.8.

4008/8 k.o. Zamet

1712 k.o. ZAMET

 

MORSKI DIO PLAŽE

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, KUPANJE I SLIČNO

 

IGRALIŠTE

 

8.9.

 

4008/8 k.o. ZAMET

 

1712 i 1744/26

k.o. ZAMET

 

NA ZAPADNOM DIJELU PLAŽE

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

KULTURNE, KOMERCIJALNE, ZABAVNE, SPORTSKE PRIREDBE

 

IGRALIŠTE

 

8.10.

 

 

 

MORSKI DIO PLAŽE

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

AQUA PARK I DRUGI MORSKI SADRŽAJI

 

BRGUDI

 

9.1.

3831/4 k.o. ZAMET

1744/16 k.o. ZAMET

ISTOČNI DIO BETONSKOG PLATOA

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

SUNCOBRANI, LEŽALJKE

 

BRGUDI

 

9.2.

 

 

 

MORSKI DIO PLAŽE

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, KUPANJE I SLIČNO

 

 

BRGUDI

 

 

9.3.

 

3831/4 k.o. ZAMET

1744/21,

1744/15 i

1744/13 k.o. ZAMET

 

ZAPADNI DIO BETONSKOG PLATOA

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

 

REKLAMIRANJE

 

SABLIĆEVO

 

10.1.

 

4190/1 k.o. SUŠAK

1338/1 i

1337/1 k.o. Podvežica

NA BETONSKOM PLATOU ISPOD STUBIŠTA

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

SUNCOBRANI, LEŽALJKE

 

SABLIĆEVO

 

10.2.

 

4190/1 k.o. SUŠAK

 

1338/1, 1337/1

k.o. PODVEŽICA

NA BETONSKOM PLATOU ISPOD STUBIŠTA

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

AMBULANTNA PRODAJA /ŠKRINJA, APARATI ZA SLADOLED I SLIČNO/

 

SABLIĆEVO

 

10.3.

 

4190/1 k.o. SUŠAK

1338/1 i

1337/1 k.o. PODVEŽICA

NA BETONSKOM PLATOU ISPOD STUBIŠTA

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

   REKLAMIRANJE

 

SABLIĆEVO

 

10.4.

 

 

 

MORSKI DIO PLAŽE

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, KUPANJE I SLIČNO

 

SUŠAK 2

 

11.1.

 

4190/1 k.o. SUŠAK

 

1339/3 k.o PODVEŽICA

BETONSKI PLATO U SREDIŠNJEM DIJELU PLAŽE

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

SUNCOBRANI, LEŽALJKE

 

SUŠAK 2

 

11.2.

 

 

 

MORSKI DIO PLAŽE

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, KUPANJE I SLIČNO

 

SUŠAK 2

 

11.3.

 

4190/1 k.o. SUŠAK

 

1339/5 k.o PODVEŽICA

 

NA ZAPADNOM DIJELU BETONSKOG PLATOA

 

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

 

DASKA ZA JEDRENJE, SANDOLINA, PEDALINA I SLIČNO

 

SUŠAK 2

 

11.4.

 

4204/4 k.o. SUŠAK

 

1339/8 k.o PODVEŽICA

BETONSKI PLATO U SREDIŠNJEM DIJELU PLAŽE

 

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

REKLAMIRANJE

 

RUŽIĆEVO

 

12.1.

4268/1 k.o. SUŠAK

1354/5 k.o. PODVEŽICA

 

PODEST NA STUBIŠTU

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

SUNCOBRANI, LEŽALJKE

 

RUŽIĆEVO

 

12.2.

4268/1 k.o. SUŠAK

1354/7 k.o. PODVEŽICA

NA CENTRALNOM PLATOU PLAŽE

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

REKLAMIRANJE

 

 

GRČEVO

 

 

13.1.

 

4268/1 k.o. SUŠAK

 

1376/1 k.o. PODVEŽICA

 

NA BETONSKOM PLATOU

 

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

KIOSK, PRIKOLICE, MONTAŽNI OBJEKTI DO 12m2 I SL. – MONTAŽNA NADSTREŠNICA SA ŠANKOM

 

GRČEVO

 

13.2.

4268/1 k.o. SUŠAK

1376/1 k.o. PODVEŽICA

NA BETONSKOM PLATOU

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

PRIPADAJUĆA TERASA OBJEKTA – DO 20 m2

 

GRČEVO

 

13.3.

4268/1 k.o. SUŠAK

1376/1 k.o. PODVEŽICA

NA CENTRALNOM PLATOU PLAŽE

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

 

REKLAMIRANJE

 

GRČEVO

 

13.4.

 

 

 

MORSKI DIO PLAŽE

IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA

PRIBOR I OPREMA ZA RONJENJE, KUPANJE I SLIČNO

 

GRČEVO

 

13.5.

 

 

NA MORSKOM DJELU PLAŽE

KOMERCIJALNO- REKREACIJSKI SADRŽAJ

AQUA PARK I DRUGI MORSKI SADRŽAJI

 

GRČEVO

 

13.6.

4268/1 k.o. SUŠAK

1376/1 k.o. PODVEŽICA

 

NA PROSTORU PLAŽE

KOMERCIJALNO REKREACIJSKI SADRŽAJ

KULTURNE, KOMERCIJALNE, ZABAVNE, SPORTSKE PRIREDBE

Skica mikrolokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u prilogu koji čini sastavni dio ovog Plana i nije predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Članak 5.

 

Ako je za istu mikrolokaciju pristiglo dva ili više zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima za davanje koncesijskog odobrenja, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev zaprimljen ranije.

Na plaži na kojoj je utvrđeno više mikrolokacija za obavljanje iste djelatnosti, jednom podnositelju zahtjeva, koncesijsko odobrenje se može dati samo za jednu mikrolokaciju.

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine.

 

 

KLASA: 023-01/14-04/108-41

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 11. prosinca 2014.

 

 

 

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.