GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09 i 46/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

P L A N

raspodjele sredstava za komunalne prioritete

na području mjesnih odbora u 2015. godini

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini, opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana komunalnih prioriteta.

 

Članak 2.

 

 Komunalni prioriteti za pojedine mjesne odbore na području Grada Rijeke i visina potrebnih financijskih sredstava, utvrđuju se kako slijedi:

 

“1.

MO BANDEROVO UKUPNO:

95.000,00

1.1

Uređenje stubišta koje povezuje Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice – prilaz prema Tehničkom fakultetu

75.000,00

1.2

Postava klupa kod sportskog igrališta u Vukovarskoj ulici južno od kućnog broja 58

4.000,00

1.3

Uređenje platoa uz postavu klupa kod sportskog igrališta i orezivanje zelenila u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 58

16.000,00

2

MO BELVEDER UKUPNO:

144.000,00

2.1

Sanacija nogostupa u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 12 do kućnog broja 20

15.000,00

2.2

Sanacija nogostupa u Ulici Franca Prešerna od kućnog broja12 do kućnog broja 40

40.000,00

2.3

Sanacija nogostupa u Ulici Silvija Bačića od kućnog broja 1 do kućnog broja 15

18.000,00

2.4

Sanacija betonske ograde, potpornog zida i raščišćavanje površine u Ulici Moše Albaharija južno od kućnog broja 9

20.000,00

2.5

Sanacija kolnika u Ulici Franca Prešerna od kućnog broja 38 do kućnog broja 42

45.000,00

2.6

Proširenje javne rasvjete na stubama u Ulici Fućkovo kod kućnog broja 3

6.000,00

3

MO BRAJDA – DOLAC UKUPNO:

209.000,00

3.1

Sanacija nogostupa od stubišta u Ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 8 do Ulice Frana Kurelca kod kućnog broja 3

30.000,00

3.2

Sanacija nogostupa od stubišta u Ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 10 do spoja sa Ulicom Ivana Dežmana

15.000,00

3.3

Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 2 do kućnog broja 4 A

20.000,00

3.4

Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio od kućnog broja 2 do kućnog broja 10/D

20.000,00

3.5

Sanacija nogostupa od Ulice Fiorella la Guardie od kućnog broja 14 A do početka Ulice Kalafati

14.000,00

3.6

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Manzonijeva

65.000,00

3.7

Izrada dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Žrtava fašizma – pravac prigrad

45.000,00

4

MO BRAŠĆINE – PULAC UKUPNO:

572.000,00

4.1

Postava rukohvata na stubištu u Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 19

6.000,00

4.2

Uređenje zelene površine u Kvarnerskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 1

16.000,00

4.3

Uređenje kolnika Ulice Kapitanovo od kućnog broja 30 do kućnog broja 34

20.000,00

4.4

Postava rubnjaka na zavoju kod trafostanice u Ulici Oktavijana Valića prema kućnom broju 46

10.000,00

4.5

Sanacija dijela kolnika Ulice Pulac kod kućnog broja 34

30.000,00

4.6

Sanacija zida u Ulici Kozala kod kućnog broja 64 i od kućnog broja 71 do kućnog broja 75

25.000,00

4.7

Uređenje kolnika u Ulici Pulac od kućnog broja 9/1 prema kućnom broju 12

35.000,00

4.8

Postava rukohvata u Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 21

25.000,00

4.9

Uređenje kolnika prema Utvrdama Katarina B – Pulac

20.000,00

4.10

Uređenje kolnika Ulice Pulac od kućnog broja 51/1 do kućnog broja 43

30.000,00

4.11

Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac kod kućnog broja 51

5.000,00

4.12

Postava rubnjaka u Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 21

20.000,00

4.13

Raščišćavanje šumske sastojine i odvoz otpada uz neasfaltirani put u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 55 do kućnog broja 83

50.000,00

4.14

Uređenje kolnika u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 55 do kućnog broja 83

120.000,00

4.15

Sadnja trajnica na otocima na raskrižju Ulice Kozala i Ulice Oktavijana Valića

30.000,00

4.16

Uređenje zelene površine u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 24 prema Kvarnerskoj Ulici kod kućnog broja 24

70.000,00

4.17

Dodatno opremanje igrališta na području Mjesnog odbora Brašćine – Pulac

20.000,00

4.18

Postava antistres podloge ispod sprava na dječjim igralištima na području Mjesnog odbora Brašćine – Pulac

30.000,00

4.19

Dodatno uređenje igrališta u Ulici Pulac kod kućnog broja 34

10.000,00

5

MO BULEVARD UKUPNO:

101.000,00

5.1

Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od Trsatskih stuba Petra Kružića prema križanju s Ulicom Šetalište Ivana Gorana Kovačića

75.000,00

5.2

Sanacija zelene površine uz nogostup u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od Trsatskih stuba Petra Kružića prema križanju s Ulicom Šetalište Ivana Gorana Kovačića

2.000,00

5.3

Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića istočno od kućnog broja 34

20.000,00

5.4

Sanacija betonske kape zida na Trgu braće Mažuranića kod kućnog broja 10

4.000,00

6

MO CENTAR – SUŠAK UKUPNO:

110.000,00

6.1

Uređenje nogostupa u Ulici Andrije Kačića Miošića od kućnog broja 8 do kućnog broja 10

70.000,00

6.2

Uređenje drvoreda u Ulici Andrije Kačića Miošića

10.000,00

6.3

Ličenje ograde uz stubište koje spaja Strossmayerovu ulicu sa Ulicom Podhumskih žrtava

3.000,00

6.4

Uklanjanje dijela vegetacije na pokosu od stuba pothodnika Kimeja do Šetališta 13. divizije 4

27.000,00

7

MO DRAGA UKUPNO:

322.000,00

7.1

Sanacija dijela kolnika sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda u Ulici Brig od kućnog broja 69 do kućnog broja 59

120.000,00

7.2

Uređenje autobusnog stajališta te izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig – pravac grad

150.000,00

7.3

Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 54 do kućnog broja 59

52.000,00

8

MO DRENOVA UKUPNO:

1.133.000,00

8.1

Izrada glavnog i izvedbenog projekta uređenja parkirališta uz igralište Osnovne škole “Fran Franković”

50.000,00

8.2

Uređenje kolnika u Ulici Proslopski put u nastavku kućnih brojeva 5 i 6

50.000,00

8.3

Uređenje kolnika u Ulici Brca od kućnog broja 12 do izlaza na Ulicu Drenovski put

30.000,00

8.4

Uređenje kolnika u Ulici Vrhak i spoj svih ogranaka prema Ulici Drenovski put

30.000,00

8.5

Sanacija kolnika u Ulici Cvetkov trg od rotora prema starom drenovskom groblju

50.000,00

8.6

Uređenje kolnika u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 2a, 2b i 2c

25.000,00

8.7

Sanacija kolnika u Ulici Podbreg od kućnog broja 3 do kućnog broja 12

20.000,00

8.8

Sanacija kolnika u Ulici Podbreg kod kućnog broja 34

15.000,00

8.9

Uređenje kolnika u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 44 do kućnog broja

44 H

75.000,00

8.10

Sanacija kolnika u Ulici Kuzminački put od kućnog broja 12 do kućnog broja 15

40.000,00

8.11

Hortikulturno uređenje zelene površine na početku Ulice Orešje i spoja na Ulicu Drenovski put

10.000,00

8.12

Sanacija pješačke staze u Cvjetnoj ulici ispred kućnih brojeva 2 do 6

15.000,00

8.13

Sanacija potpornog zida u Gerovskoj ulici kod kućnog broja 5

25.000,00

8.14

Uređenje betonske staze između kućnih brojeva 5 i 7 u Gerovskoj ulici

20.000,00

8.15

Uređenje betonskih platoa i stubišta u Gerovskoj ulici ispred kućnih brojeva 7 i 9

15.000,00

8.16

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kučićki put kod kućnog broja 36

10.000,00

8.17

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 39 B, 39 C, 39 D i 45

25.000,00

8.18

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Žorža kod kućnih brojeva 54, 54 a i 56

30.000,00

8.19

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 23

10.000,00

8.20

Proširenje javne rasvjete u Ulici Pešćevac kod kućnog broja 5

3.000,00

8.21

Proširenje javne rasvjete u Ulici Orešje kod kućnog broja 14

8.000,00

8.22

Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonići kod kućnog broja 5

3.000,00

8.23

Proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 5

12.000,00

8.24

Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put u nastavku kućnih brojeva 160

C, D i E

14.000,00

8.25

Uređenje okoliša u Ulici Stanka Frankovića sjeverno od kućnog broja 22 do kućnog broja 28

40.000,00

8.26

Uređenje okoliša u Ulici Drenovski put sjeverno od kućnog broja 19 A do kućnog broja 19 E

37.000,00

8.27

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu OŠ Fran Franković – kružni tok

80.000,00

8.28

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Kablari – pravac grad

45.000,00

8.29

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9

50.000,00

8.30

Uređenje kolnika spoja Ulice Orešje i Drenovskog puta kod kućnog broja 168

45.000,00

8.31

Sanacija kolnika na križanju Bezimene ulice i Ulice Ivana Žorža

150.000,00

8.32

Sanacija zapadne kolničke trake u Ulici braće Hlača od križanja s Ulicom Kučina do križanja s Ulicom Frkaševo

101.000,00

9

MO GORNJA VEŽICA UKUPNO:

280.000,00

9.1

Sanacija partera na igralištu u Ulici braće Stipčić kod kućnog broja 9

50.000,00

9.2

Građevinsko i hortikulturno uređenje površine ispred Robne kuće Vežica u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 6

12.000,00

9.3

Postava klupa ispred Robne kuće Vežica u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 6

5.000,00

9.4

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ratka Petrovića jugoistočno od kućnog broja 41

10.000,00

9.5

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Belulovića između kućnog broja 14 i kućnog broja 16

31.000,00

9.6

Građevinsko uređenje i postava antistres podloge na postojećem dječjem igralištu u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 20

50.000,00

9.7

Zamjena sprava novim na postojećem dječjem igralištu u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 20

35.000,00

9.8

Raščišćavanje park šume “Sveti Križ”

50.000,00

9.9

Raščišćavanje šume u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 20

37.000,00

 

10

MO GORNJI ZAMET UKUPNO:

661.000,00

10.1

Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnog broja 27

8.000,00

10.2

Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnog broja 12 B

3.000,00

10.3

Proširenje javne rasvjete u Ulici Slavinj kod kućnih brojeva 14, 29 i 31

8.000,00

10.4

Raščišćavanje zelene površine uz plato s kontejnerima za komunalni otpad u Ulici Bože Starca Jurićeva

6.000,00

10.5

Dodatno opremanje dječjih igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, Primorskoj i Plješivičkoj ulici

80.000,00

10.6

Postava antistres podloga ispod dječjih sprava i tabli sa zabranom dovođenja pasa na dječjim igralištima u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, Primorskoj i Plješivičkoj ulici

112.000,00

10.7

Nastavak uređenja odmorišta zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

30.000,00

10.8

Nastavak opremanja odmorišta zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

40.000,00

10.9

Dobava i postava slavine s vodom kod igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

7.000,00

10.10

Radovi za postavu slavine s vodom kod igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

7.000,00

10.11

Sanacija asfalta na parkiralištu kod igrališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

60.000,00

10.12

Uređenje rotora na spoju Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca

90.000,00

10.13

Dobava i postava sata na rotoru na spoju Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca

84.000,00

10.14

Postava koša na košarkaško igralište u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

8.000,00

10.15

Obnova ograde na košarkaškom igralištu u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

60.000,00

10.16

Sanacija kolnika u Ulici Josipa Mohorića od križanja sa Ulicom Vladivoja i Milivoja Lenca prema križanju sa Ulicom Ivana Pilepića Franovičina  

58.000,00

11

MO GRAD TRSAT UKUPNO:

152.000,00

11.1

Uređenje kolnog prilaza u Ulici Slavka Krautzeka do kućnih brojeva 77, 79 i 79 A

10.000,00

11.2

Postava rukohvata na stubištu od Ulice Sveučilišna avenija prema sjevernoj strani kućnog broja 77 u Ulici Slavka Krautzeka

20.000,00

11.3

Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Petra Zrinskog između kućnih brojeva 9 i 11

50.000,00

11.4

Uređenje perona autobusnog stajališta na Trgu Viktora Bubnja

30.000,00

11.5

Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33

20.000,00

11.6

Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33

15.000,00

11.7

Sanacija dijela kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 23

7.000,00

12

MO GRBCI UKUPNO:

208.000,00

12.1

Nastavak raščišćavanja šumske sastojine i odvoz otpada u Dražičkoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 42

30.000,00

12.2

Uređenje dijela nogostupa u Dražičkoj ulici istočno od kućnog broja 2

15.000,00

12.3

Raščišćavanje zelene površine u Dražičkoj ulici između kućnih brojeva 2 i 2a

17.000,00

12.4

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Marije Grbac južno od kućnog broja 26

16.000,00

12.5

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Košićevac od kućnog broja 1a do kućnog broja 3a

80.000,00

12.6

Sanacija južnog nogostupa i dijela kolnika Dražičke ulice od kućnog broja 11 do kućnog broja 17

50.000,00

13

MO KANTRIDA UKUPNO:

721.000,00

13.1

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Liburnijska – Vere Bratonje – pravac prigrad

45.000,00

13.2

Ispitivanje mogućnosti i eventualna tehnička priprema za izvedbu ugibališta u Istarskoj ulici oko kućnog broja 47

5.000,00

13.3

Raščišćavanje neograđene zelene površine u Ulici Đuro Catti kod kućnog broja 2 i uz stubište prema Istarskoj ulici

10.000,00

13.4

Uređenje okoliša crkve i izvedba zida u Bujskoj ulici od kućnog broja 23 do kućnog broja 30

50.000,00

13.5

Proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 46

 

64.000,00

13.6

Raščišćavanje kupine i prilaznog puta u Istarskoj ulici jugoistočno od kućnog broja 60

16.000,00

13.7

Uređenje okoliša u Ulici Silva Milenića Lovre kod kućnog broja 27

90.000,00

13.8

Proširenje javne rasvjete između Pionirske ulice kod kućnog broja 2 i Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 23

9.000,00

13.9

Sanacija potpornog zida u Pulskoj ulici kod kućnog broja 27

150.000,00

13.10

Hortikulturno uređenje užeg okoliša zgrade u Ulici Mate Balote od kućnog broja 31 do kućnog broja 33

32.000,00

13.11

Rješavanje odvodnje oborinskih voda sa postavom rubnjaka u Bujskoj ulici kod kućnog broja 12

50.000,00

13.12

Asfaltiranje dijela Brsečke ulice kod kućnog broja 2 sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda

80.000,00

13.13

Proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici kod kućnog broja 19

40.000,00

13.14

Uređenje dijela nogostupa u Ulici Marina Jakominića od raskrižja s Ulicom Silva Milenića Lovre prema Marčeljevoj Dragi

48.000,00

13.15

Raščišćavanje zelene površine u Ulici Ivana Milčetića sjeverno od kućnih brojeva 2 do 8 i postava ograde južno od kućnog broja 2

32.000,00

14

MO KOZALA UKUPNO:

226.000,00

14.1

Sanacija dijela kolnika kod kućnog broja 31 u Brajšinoj ulici

30.000,00

14.2

Sanacija dijela kolnika u Ulici Bože Milanovića od kućnog broja 27 do kućnog broja 31

25.000,00

14.3

Sanacija dijela kolnika od Volčićevog trga kod kućnog broja 2 do Ulice Petra Kobeka kod kućnog broja 13

70.000,00

14.4

Postava tabela sa znakom “zabranjeno za pse” u sve parkove na Kozali

10.000,00

14.5

Postava slavine sa pitkom vodom u parku Kozala na Volčićevom trgu

15.000,00

14.6

Postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici između kućnog broja 12 i kućnog broja 14

5.000,00

14.7

Postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici između kućnog broja 14 i kućnog broja 16, te uklanjanje ostatka betonskog temelja

15.000,00

14.8

Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora

56.000,00

15

MO KRIMEJA UKUPNO:

127.000,00

15.1

Uređenje okoliša u Ulici Eugena Kumičićeva kod kućnog broja 41a

10.000,00

15.2

Sanacija dijela kolnika u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 6

20.000,00

15.3

Sanacija dijela kolnika u Ulici Danijela Godine od kućnog broja 3 do kućnog broja 5

30.000,00

15.4

Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 15

3.000,00

15.5

Uređenje zelene površine u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 3a

7.000,00

15.6

Uređenje stubišta i postava rukohvata u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 50

15.000,00

15.7

Sanacija kolnika i nogostupa u ulicama Eugena Kumičića, Kvaternikova, Krimeja, Drage Gervaisa i Danijela Godine

42.000,00

16

MO LUKA UKUPNO:

83.000,00

16.1

Sanacija zapadnog nogostupa Ulice Ignacia Henckea kod kućnog broja 1

30.000,00

16.2

Sanacija dijela kolnika u Bačvarskoj ulici kod kućnog broja 2

25.000,00

16.3

Sanacija dijela kolnika Zagrebačke ulice od kućnog broja 16A do spoja s Ulicom Riva Boduli

28.000,00

17

MO MLAKA UKUPNO:

185.000,00

17.1

Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka (V. faza)

120.000,00

17.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 20

9.000,00

17.3

Proširenje javne rasvjete u Ulici Podpinjol kod kućnog broja 1

6.000,00

17.4

Izrada glavnog i izvedbenog projekta za proširenje dijela Ulice Podpinjol uz park Mlaka

50.000,00

18

MO OREHOVICA UKUPNO:

195.000,00

18.1

Sanacija odvodnje oborinske vode na raskrižju Ulice Balde Fućka i Grobničke ceste

25.000,00

18.2

Hortikulturno uređenje raskrižja Grobničke ceste i Ulice Kačjak

10.000,00

18.3

Uređenje postojeće zelene površine u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 19

15.000,00

18.4

Postava stola i dvije klupe u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 19

6.000,00

18.5

Uređenje zida između nogostupa i zelene površine nasuprot kućnog broja 17 u Ulici Kalina

40.000,00

18.6

Uređenje površine u Ulici Kalina sjeveroistočno od kućnog broja 11

18.000,00

18.7

Postava stola za stolni tenis u Ulici Kalina sjeveroistočno od kućnog broja 11

8.000,00

18.8

Uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta

73.000,00

19

MO PAŠAC UKUPNO:

63.000,00

19.1

Postava zaštitne ograde na zelenoj površini u Ulici Pašac južno od kućnog broja 5

17.000,00

19.2

Sanacija potpornog zida ceste u Ulici Pašac južno od kućnih brojeva 63 i 64

30.000,00

19.3

Građevinsko uređenje površine oko spomenika u Ulici Pašac kod kućnog broja 5

16.000,00

20

MO PEĆINE UKUPNO:

133.000,00

20.1

Sanacija prilaza garažama u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 93 do kućnog broja 95

43.000,00

20.2

Sanacija prilaza garažama u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 57 do kućnog broja 63

35.000,00

20.3

Proširenje javne rasvjete u Ulici Pećine kod kućnog broja 12 A

38.000,00

20.4

Uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 73A

17.000,00

21

MO PEHLIN UKUPNO:

746.000,00

21.1

Uređenje igrališta u Ulici Androv breg

150.000,00

21.2

Proširenje javne rasvjete na cesti za sportsko rekreacijsku zonu Mistraž

90.000,00

21.3

Uređenje parkirališta kod dječjeg igrališta u Ulici Androv Breg

50.000,00

21.4

Uređenje pješačke staze od Ulice Baretićevo kod kućnog broja 24 prema Ulici Pehlin

30.000,00

21.5

Asfaltiranje i uređenje nerazvrstanih cesta – Blažićevo, Baretićevo, Pletenci i Mihovilići

138.000,00

21.6

Uređenje dijela nogostupa u Ulici Minakovo od kućnog broja 11 do kućnog broja 29 A

12.000,00

21.7

Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 32

11.000,00

21.8

Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 67

21.000,00

21.9

Poboljšanje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 11/A

15.000,00

21.10

Postavljanje upravljačkog ormara s tajmerom za upravljanje javne rasvjete u Ulici Blažićevo kod kućnog broja 50 C

10.000,00

21.11

Postavljanje upravljačkog ormara s tajmerom za upravljanje javne rasvjete u Ulici Baretićevo 13/11 za zonu Mistraž

10.000,00

21.12

Uređenje nogostupa i iscrtavanje parkirališta na ulazu u Dječji vrtić “Mavrica”

30.000,00

21.13

Izgradnja pristupnog stubišta i uređenje pokosa u Ulici   Minakovo na mjestu buduće kapelice Sv Ivana

50.000,00

21.14

Uređenje ceste u Ulici Turkovo kod kućnog broja 14/1

20.000,00

21.15

Uređenje zelene površine u Ulici Mihovilići istočno od kućnog broja 4 B

10.000,00

21.16

Uređenje zelene površine i dječjeg igrališta na Baretićevu

50.000,00

21.17

Uređenje dječjeg igrališta u dvorištu Doma kulture Pehlin u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30

25.000,00

21.18

Opremanje dječjeg igrališta u dvorištu Doma kulture Pehlin u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30

12.000,00

21.19

Proširenje javne rasvjete u Ulici Tići kod kućnog broja 22 H

12.000,00

22

MO PODMURVICE UKUPNO:

474.000,00

22.1

Opremanje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8

30.000,00

22.2

Uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9

100.000,00

22.3

Opremanje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9

10.000,00

22.4

Uređenje parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2

100.000,00

22.5

Opremanje parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2

25.000,00

22.6

Izrada dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Vukovarska – pravac prigrad

55.000,00

22.7

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 2

30.000,00

22.8

Proširenje javne rasvjete u Ulici Rujevica od kućnog broja 1/3 do kućnog broja 1

21.000,00

22.9

Proširenje javne rasvjete na igralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1

57.000,00

22.10

Sanacija kamenog zida i postava letvi za sjedenje na sportskom igralištu u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1

34.000,00

22.11

Sanacija stubišta u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 16

12.000,00

23

MO PODVEŽICA UKUPNO:

252.000,00

23.1

Sanacija kolnika parkirališta i sanacija odvodnje oborinske vode u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 56 i 58

45.000,00

23.2

Podizanje zida, nasipavanje zemlje i sadnja stabala u Ulici Tihovac sjeverno od kućnog broja 4

17.000,00

23.3

Podizanje zida u Ulici Drage Gervaisa zapadno od kućnog broja 39

15.000,00

23.4

Izvedba upojnog bunara, zida i nasipavanje zemlje u Ulici Drage Gervaisa sjeverno od kućnog broja 66

9.000,00

23.5

Sanacija rubnjaka i nasipavanje zemlje u Ulici Eugena Kvaternika sjeverno od kućnih brojeva 70 i 70a

7.000,00

23.6

Uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa oko kućnog broja 72

47.000,00

23.7

Izrada nadvišenja zida u Ulici Andrije Peruča kod kućnog broja 10

15.000,00

23.8

Korekcija krivine prilaza parkiralištu u Ulici Jože Gabrovšeka između kućnih brojeva 7 i 9, te sanacija dijela kolnika parkirališta u Ulici Jože Gabrovšeka kod kućnog broja 6

50.000,00

23.9

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Brdo kod kućnog broja 5

15.000,00

23.10

Preregulacija prometa u Ulici Franje Matkovića

32.000,00

24

MO POTOK UKUPNO:

82.000,00

24.1

Sanacija dijela nogostupa istočne strane Ulice Nikole Tesle od autobusnog stajališta prema raskrižju s Ulicom Viktora Cara Emina, uključivo postava novih kamenih rubnjaka

24.000,00

24.2

Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Frana Kresnika kod kućnog broja 33

25.000,00

24.3

Postava klupe s naslonom na pločnik uz sjevernu stranu parka dr. Vinka Frančiškovića

3.000,00

24.4

Sanacija dijela kolnika u Ulici Nikole Cara preko puta kućnog broja 11 i dijela nogostupa uz kućni broj 8

30.000,00

25

MO SRDOČI UKUPNO:

791.000,00

25.1

Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonžino kod kućnog broja 9

3.000,00

25.2

Proširenje javne rasvjete na stubama u Ulici Bačići kod kućnog broja 30 C

9.000,00

25.3

Proširenje javne rasvjete na stubama u Ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 15

14.000,00

25.4

Sanacija kolnika u Ulici Tina Ujevića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22

60.000,00

25.5

Sanacija dijela sjevernog nogostupa u Ulici Mate Lovraka

60.000,00

25.6

Sanacija kolnika i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tonžino kod kućnih brojeva 21 i 22

90.000,00

25.7

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 27

50.000,00

25.8

Postava rubnjaka u Ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog broja 6

5.000,00

25.9

Uklanjanje nepoželjne vegetacije uz šetnicu Srdoči – Bezjaki

10.000,00

25.10

Sanacija ulice Kurirski put od broja 24 prema broju 10

160.000,00

25.11

Sanacija kolnika u Ulici Bačići kod kućnog broja 37

60.000,00

25.12

Sanacija kolnika Ulice Tina Ujevića od kućnog broja 1 nadalje

70.000,00

25.13

Sanacija kolnika Ulice Josipa Mohorića od kućnog broja 80 do spoja s Ulicom Marije Grbac

200.000,00

26

MO SVETI KUZAM UKUPNO:

90.000,00

26.1

Nastavak uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu

32.000,00

26.2

Uređenje površine u Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52

30.000,00

26.3

Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 45 A

3.000,00

26.4

Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 12 do kod kućnog broja 14

3.000,00

26.5

Proširenje javne rasvjete na prostoru Parka Vidikovac

4.000,00

26.6

Proširenje javne rasvjete na prostoru Parka NOB-a

18.000,00

27

MO SVETI NIKOLA UKUPNO:

689.000,00

27.1

Proširenje javne rasvjete u Ulici Mirka Čurbega od kućnog broja 6/1 do kućnog broja 6/3

6.000,00

27.2

Sanacija asfalta dijela Ulice Mirka Čurbega od kućnog broja 6 prema Osnovnoj školi San Nicolo

280.000,00

27.3

Postava ograde na potpornom zidu kod crkve Sv. Nikole Biskupa

10.000,00

27.4

Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole “San Nicolo”

30.000,00

27.5

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Lupisa kod kućnog broja 3 u Parku “Jože Vlahovića”

5.000,00

27.6

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu i ulazu u park u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 2

32.000,00

27.7

Postava rukohvata na stubištu koje povezuje Ulicu Ivana Lupisa i Zametsku ulicu kod kućnog broja 39

6.000,00

27.8

Obnova porušenih i osušenih stablašica u okućnici kućnog broja 15 u Ulici Ivana Lupisa

10.000,00

27.9

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Ivana Lupisa kod kućnog broja 15

26.000,00

27.10

Popravak ograde i ličenje cijelom dužinom Ulice Jože Vlahovića – kod pruge

1.000,00

27.11

Uređenje parkirališta u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 48

25.000,00

27.12

Uređenje parkirališta u Karasovoj ulici od kućnog broja 3 do kućnog broja 7

5.000,00

27.13

Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Karasovoj ulici zapadno od kućnog broja 1

32.000,00

27.14

Zamjena postojećih sprava novim na postojećem dječjem igralištu u Karasovoj ulici zapadno od kućnog broja 1

20.000,00

27.15

Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu u Karasovoj ulici sjeverno od kućnog broja 6

10.000,00

27.16

Zamjena starog tobogana novim na postojećem dječjem igralištu u Karasovoj ulici sjeverno od kućnog broja 6

10.000,00

27.17

Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 10

20.000,00

27.18

Zamjena starog tobogana novim na postojećem dječjem igralištu u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 10

10.000,00

27.19

Uređenje postojećeg dječjeg igrališta i okoliša u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20

35.000,00

27.20

Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 21

25.000,00

27.21

Zamjena starog tobogana novim na postojećem dječjem igralištu u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 21

10.000,00

27.22

Uređenje postojećeg dječjeg igrališta i zelene površine u Becićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 6

13.000,00

27.23

Uređenje zelene površine u Liburnijskoj ulici od križanja sa Zametskom ulicom do kućnog broja 6

30.000,00

27.24

Uređenje zelene površine u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 56 do kućnog broja 66a

15.000,00

27.25

Uklanjanje vegetacije što prerasta na sjeverni nogostup u Liburnijskoj ulici od spoja s Ulicom Jože Vlahovića do spoja s Mjesnim odborom Kantrida

23.000,00

28

MO SVILNO UKUPNO:

150.000,00

28.1

Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste do kućnog broja 38/A

14.000,00

28.2

Proširenje javne rasvjete u Ulici Tutnovo kod kućnog broja 17

3.000,00

28.3

Sanacija potpornog zida u Ulici Tutnovo južno od kućnog broja 7

30.000,00

28.4

Uređenje dijela kolnika u Ulici Tutnovo zapadno od kućnog broja 82

50.000,00

28.5

Sanacija kolnika u Ulici Grbaste od kućnog broja 2 do kućnog broja 5

53.000,00

29

MO ŠKOLJIĆ UKUPNO:

80.000,00

29.1

Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Školjić kod kućnog broja 6

20.000,00

29.2

Sanacija kolnika u Ulici Janeza Trdine i Trgu Pul vele crikve

42.000,00

29.3

Proširenje javne rasvjete u prolazu između Ulice Đure Šporera i Ulice Andrije Medulića

18.000,00

30

MO ŠKURINJE UKUPNO:

553.000,00

30.1

Uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića kod kućnih brojeva 1, 3, 5 i 7

400.000,00

30.2

Postava koševa za otpad na šetnici između Ulice Save Jugo Bujkove i Ulice Milana Rustanbega

4.000,00

30.3

Postava stolne garniture u Ulici Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 1

6.000,00

30.4

Postava zaštitne ograde na šetnici između ulica Škurinjskih žrtava i Budicinove kod Ulice Škurinjskih žrtava kućnih brojeva 28 do 30, te rukohvata na stubištima koje vode s Ulice Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 30 prema Budicinovoj ulici, te u Negrievoj ulici kod kućnog broja 6

35.000,00

30.5

Proširenje javne rasvjete u Negrievoj ulici kod kućnog broja 6

13.000,00

30.6

Postava rukohvata uz stubište kod ambulante

4.000,00

30.7

Postava odbojnika u Tibljaškoj ulici kod kućnog broja 5

50.000,00

30.8

Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinje kod kućnog broja 6/3

12.000,00

30.9

Uređenje zelene površine u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 16 i 18

27.000,00

30.10

Postava klupe na zelenu površinu u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 16 i 18

2.000,00

31

MO ŠKURINJSKA DRAGA UKUPNO:

423.000,00

31.1

Nastavak uređenja zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94

62.000,00

31.2

Postava klupe na zelenu površinu u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94

2.000,00

31.3

Uređenje površine u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1

154.000,00

31.4

Opremanje zelene površine na sjeveroistoku Jelićeve ulice kod kućnog broja 13

30.000,00

31.5

Uređenje stubišta ispod vijadukta u Ulici Mihačeva Draga sjeverno od kućnog broja 23

90.000,00

31.6

Proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Mihačeva Draga i Osječke ulice

38.000,00

31.7

Proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića od kućnog broja 2A do kućnog broja 2F

19.000,00

31.8

Sanacija zidova istočno i zapadno od kućnog broja 36 u Osječkoj ulici

5.000,00

31.9

Zatvaranje kanala za popravak automobila na parkiralištu u Ulici Rastočine kod kućnog broja 7

3.000,00

31.10

Uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 13

20.000,00

32

MO TURNIĆ UKUPNO:

349.000,00

32.1

Sanacija potpornih zidova u Šibenskoj ulici sjeverno od kućnog broja 1

50.000,00

32.2

Proširenje javne rasvjete kod igrališta u Šibenskoj ulici kod kućnih brojeva 1 i 3

78.000,00

32.3

Proširenje javne rasvjete na stubištu u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 6

16.000,00

32.4

Postava stolne garniture na zelenu površinu u Ulici Antuna Kosića Rika zapadno od kućnog broja 10

6.000,00

32.5

Građevinsko uređenje zelene površine u Ulici Antuna Kosića Rika zapadno od kućnog broja 10

2.000,00

32.6

Postava ograde na potporni zid u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 26

20.000,00

32.7

Postava rukohvata na stubištu između kućnih brojeva 31 i 33 u Ulici Franje Čandeka

40.000,00

32.8

Sanacija zida sjeverno od kućnog broja 3 u Krčkoj ulici

80.000,00

32.9

Postava rukohvata na stubištu u Ulici Antuna Barca istočno od kućnog broja 3

5.000,00

32.10

Izmještanje rasvjetnog stupa u Šibenskoj ulici između kućnog broja 3 i kućnog broja 5

20.000,00

32.11

Uređenje rampi za invalide na pješačkim prijelazima i sanacija dijelova nogostupa u Ulici Antuna Barca

32.000,00

33

MO VOJAK UKUPNO:

116.000,00

33.1

Uređenje zelene površine u Ulici Nike Katunara južno od kućnog broja 9

30.000,00

33.2

Uređenje zelene površine u Marohnićevoj ulici južno od kućnog broja 16

20.000,00

33.3

Postava rubnjaka u Ulici Slavka Krautzeka južno i zapadno od kućnog broja 92 A/B/C

35.000,00

33.4

Uređenje zelene površine u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 4

10.000,00

33.5

Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 26

13.000,00

33.6

Postava rukohvata u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17

8.000,00

34

MO ZAMET UKUPNO:

729.000,00

34.1

Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici braće Fućak istočno od kućnog broja 5a

50.000,00

34.2

Djelomična sanacija igrališta za mali nogomet i košarku, te okolne površine u Ulici braće Fućak istočno od kućnog broja 5a

30.000,00

34.3

Nastavak radova na uređenju zelene površine u Becićevoj ulici kod kućnog broja 5

15.000,00

34.4

Sanacija asfalta od raskrižja u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 6 prema Ulici Obitelji Sušanj kod kućnih brojeva 2 i 7

39.000,00

34.5

Uređenje pješačke površine u Ulici Petra Jurčića kod kućnih brojeva 29 i 31

40.000,00

34.6

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Bože Vidasa – pravac grad

45.000,00

34.7

Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Mandića od kućnog broja 13 do kućnog broja 23

64.000,00

34.8

Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Marijana Stepčića kod kućnih brojeva 7 i 9

10.000,00

34.9

Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Baredice – pravac prigrad

45.000,00

34.10

Sanacija potpornog zida u Ulici Ivana Lenca sjeverno od kućnog broja 8

7.000,00

34.11

Sijanje trave i sadnja ukrasnog grmlja u Ulici Ivana Lenca oko kućnog broja 8

7.000,00

34.12

Uređenje postojeće zelene površine u Ulici braće Cetina oko kućnog broja 16

6.000,00

34.13

Proširenje javne rasvjete u Ulici braće Cetina kod kućnog broja 16

20.000,00

34.14

Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18

10.000,00

34.15

Hortikulturno uređenje površine u Ulici braće Baćić sjeverno od kućnog broja 16

10.000,00

34.16

Postava vrtuljka na dječje igralište u Ulici braće Baćić zapadno od kućnog broja 14

13.000,00

34.17

Uređenje površine uz postavu vrtuljka na dječje igralište u Ulici braće Baćić zapadno od kućnog broja 14

1.000,00

34.18

Odvodnja oborinske vode u Ulici braće Cetina zapadno od kućnog broja 2

15.000,00

34.19

Sanacija potpornog zida i ograde u Ulici Marijana Stepčića južno od kućnog broja 4

40.000,00

34.20

Sanacija prilaznog puta prema zgradama Marijana Stepčića kod kućnih brojeva 6 i 8

5.000,00

34.21

Sanacija stubišta u Ulici Marijana Vičića kod kućnog broja 6 prema Ulici braće Monjac i prema Ulici Berte Jardas te postava rukohvata

20.000,00

34.22

Raščišćavanje postojeće zelene površine u Ulici braće Baćić između kućnih brojeva 10 i 14

10.000,00

34.23

Postava klupe na zelenu površinu u Ulici braće Bačić između kućnih brojeva 10 i 14

2.000,00

34.24

Sanacija asfalta u Ulici Ivana Lenca od kućnog broja 36 do kućnog broja 38

95.000,00

34.25

Izvedba betonske površine uz stol za stolni tenis u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 13

2.000,00

34.26

Ohrapljivanje asfalta u Ulici braće Baćić kod kućnih brojeva 15 i 17

10.000,00

34.27

Ohrapljivanje asfalta u Ulici Milutina Bataje kod kućnog broja 14

15.000,00

34.28

Ohrapljivanje asfalta na križanju Ulice Bože Vidasa kod kućnog broja 26 i Ulice Ante Pilepića kod kućnog broja 16

10.000,00

34.29

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Lenca kod kućnog broja 10

15.000,00

34.30

Sijanje trave i sadnja ukrasnog grmlja u Ulici Ivana Lenca oko kućnog broja 10

7.000,00

34.31

Sanacija zelene površine u Ulici Bože Vidasa između kućnih brojeva 9 i 15

20.000,00

34.32

Postava rubnjaka i sanacija asfalta u Ulici Bože Vidasa između kućnih brojeva 13 i 15

30.000,00

34.33

Dopuna živice s južne strane Ulice Bože Vidasa od kućnog broja 9 do kućnog broja 17

10.000,00

34.34

Postava stola i dvije klupe u Becićevoj ulici kod kućnog broja 8

10.000,00

34.35

Uređenje zelene površine u Becićevoj ulici kod kućnog broja 8

1.000,00″

 

 

Članak 3.

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Plana utvrđuju se u ukupnom iznosu od 11.244.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

 

  

Članak 4.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

KLASA: 021-05/14-01/132

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica Gradskog vijeća

 Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.