GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06,121/13 i 26/14), članka 25. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, te članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o razrješenju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta
Ivana pl. Zajca Rijeka

 

I. 

Razrješuje se Nada Matošević Orešković dužnosti intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca s danom 31. kolovoza 2014. godine.

II. 

Ova Odluka podnijet će se na potvrdu Ministrici kulture.

 

KLASA: 021-05/14-01/84
URBROJ: 2170-01-16-00-14-4
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.