GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je


IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu


Članak 1.

             U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13) članak 2. mijenja se i glasi:

             “Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 8.600.000,00 kuna.

             Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

Redni broj

 

Rashodi

 

Plan 2014.

 

Novi plan 2014.

 

Indeks

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5(4:3)

 

 

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke 

 

 

 

 

 

 

 

Muzej grada Rijeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaštita građe 

40.000,00  

 

40.000,00  

 

100

 

 

Muzej moderne i suvremene umjetnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaštita građe 

12.000,00  

 

12.000,00

 

100

 

 

 

Ukupno I.: 

52.000,00  

 

52.000,00  

 

100

 

 

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepokretna kulturna dobra 

 

 

 

 

 

 

 

Igor Vio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanacija nadgrobnog spomenika grobnice Bakarčić – Vio 

40.000,00

 

40.000,00

 

100

 

 

Zgrada Vatroslava Lisinskog 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanacija balkona zgrade Vatroslava Lisinskog 4 

25.000,00

 

25.000,00

 

100

 

 

 

Pokretna kulturna dobra 

 

 

 

 

 

 

 

Državni arhiv u Rijeci  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak zaštitnih radova na fondu HR-DARi 57 (JU51) 

10.000,00

 

10.000,00

 

100

 

 

Državni arhiv u Rijeci  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak sustavne zaštita Zbirke arhivalija 

10.000,00

 

10.000,00

 

100

 

 

Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauracija brodskih dnevnika jedrenjaka Sattor i parobroda Zvir 

5.000,00

 

5.000,00

 

100

 

 

Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauracija spasilačkih pojaseva parobroda iz prve polovice 20. st. 

5.000,00

 

5.000,00

 

100

 

 

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena opština Rijeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na 2 ikone i 2 okvira 

17.500,00

 

17.500,00

 

100

 

 

Sveučilišna knjižnica Rijeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak zaštitnih radova na novinama u fondu – La Bilancia 

35.000,00

 

35.000,00

 

100

 

 

Udruga štovatelja Spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić-Brlić-Ružić      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak zaštitnih radova na fondu knjižnice i zbirke 

10.000,00

 

10.000,00

 

100

 

 

 

Ostali programi 

 

 

 

 

 

 

 

Filozofski fakultet u Rijeci      

 

 

 

 

 

 

 

 

Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 4 

5.000,00

 

5.000,00

 

100

 

 

Palma Karković 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija 

7.000,00

 

7.000,00

 

100

 

 

Udruga Pro torpedo Rijeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini 

12.500,00

 

12.500,00

 

100

 

 

Udruga Pro torpedo Rijeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisak Zbornika V. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini 

12.500,00

 

12.500,00

 

100

 

 

Ustanova Ivan Matetić Ronjgov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak programa istraživanja glazbene baštine Rijeke i okolice 

5.000,00

 

5.000,00

 

100

 

 

Preuzete obveze iz prethodne godine 

0

 

33.500,00

 

0

 

 

 

Ukupno II.: 

199.500,00

 

233.000,00

 

117

 

 

 

III. Kapitalna ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke 

 

 

 

 

 

 

 

Motorni brod Galeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovi na održavanju, trošak boravka broda na Vinodolskom pristaništu  

300.000,00  

 

940.000,00

 

310

 

 

Upravna zgrada bivše rafinerije šećera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova 

800.000,00  

 

800.000,00

 

100

 

 

Riječki principij  

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvođenje radova na uređenju arheološkog parka i okolnih prostora  

1.135.000,00

 

1.160.400,00

 

104

 

 

Kuća Colazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije 

0,00

 

85.000,00

 

0

 

 

Trg pul Vele Crikve 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada glavnog projekta prezentacije arheološkog lokaliteta i uređenja Trga i druga faza pripreme znanstvene monografije 

335.000,00

 

540.000,00

 

161

 

 

Gradina Trsat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statička sanacija zida stambenog dijela gradine i arheološka istraživanje u prostoru parka 

180.000,00

 

180.000,00

 

100

 

 

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje zaštitnih radova 

1.968.500,00  

 

1.499.600,00

 

76

 

 

Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanacija kapilarne vlage  

500.000,00

 

80.000,00

 

16

 

 

Sanacija i obnova grobnice Kopajtić-Battagliarini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvođenje radova na obnovi i sanaciji 

500.000,00

 

0,00

 

0

 

 

Palazzo Modello- prostor Gradske knjižnice Rijeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uređenje interijera centralnog odjela Gradske knjižnice Rijeka 

50.000,00

 

0,00

 

0

 

 

 

Ukupno III.: 

5.768.500,00

 

5.285.000,00

 

92

 

 

 

IV. Kapitalne donacije 

 

 

 

 

 

 

 

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta  

 

2.000.000,00  

 

2.500.000,00

 

 

 

125

 

 

 

 

Dizalice na Riječkom lukobranu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizalice na Riječkom lukobranu – treća faza sanacije dviju portalnih dizalica 

250.000,00  

 

250.000,00

 

100

 

 

KD Kozala d.o.o. – Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvođenje zaštitnih radova na grobljima  

80.000,00

 

80.000,00

 

100

 

 

Filozofski fakultet Rijeka – Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istraživanje i prezentacija dominikanskog i augustinskog samostana u Rijeci 

50.000,00

 

70.000,00

 

140

 

 

Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D tehnologije u prezentaciji baštine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizacija i izrada postava prezentacije riječke baštine temeljem 3D tehnologije 

50.000,00

 

80.000,00

 

160

 

 

Sveučilište u Rijeci – Centar za industrijsku baštinu – stvaranje baze lokalne industrijske baštine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stvaranje web baze podataka u obliku interaktivne web stranice vezane za industrijsku baštinu 

50.000,00

 

50.000,00

 

100

 

 

 

Ukupno IV.: 

2.480.000,00

 

3.030.000,00

 

122

 

 

 

UKUPNO: 

8.500.000,00

 

8.600.000,00

 

101

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/92
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.